Skip to content
Juurdepääsetavus
 °C

Tallinna linna osalusega mittetulundusühingud

Seisuga 09.12.2021 

Mittetulundusühing Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus                 

Juhatuses on kuus kuni üheksa liiget, nende hulgast Tallinna linna esindajaid kaks.

Mittetulundusühingu juhatuse liikmed ja e-mail, juhatuse esimees

Andres Harjo

Tallinna linna esindaja Tallinna Transpordiameti juhataja  

 

Andrei Novikov

Tallinna linna esindaja

Tallinna abilinnapea           andrei.novikov@tallinnlv.ee 

Andrus Umboja

Vladimir Arhipov

Ago Kokser

Herkki Olo

Einar Vallbaum

Mikk Lõhmus

 

Harjumaa Omavalitsuste Liit

(Juhatus koosneb kolmest kuni viiest liikmest, sh liidu esimees, aseesimees, Tallinna linna esindaja juhul kui teda pole valitud liidu (juhatuse) esimeheks või aseesimeheks)

Mittetulundusühingu eesmärk: kohaliku omavalitsuse üldisele arengule kaasaaitamine ja demokraatliku otsustamisprotsessi laiendamine, ühistegevuse kaudu maakonna ühtlase ja jätkusuutliku arengu toetamine, maakonna kultuuritraditsioonide säilitamine ja edendamine.

Mittetulundusühingu juhatuse liikmed ja e-mail, juhatuse esimees

Andre Sepp

Helle Lootsmann

Loksa Linnavolikogu liige

Kalle Klandorf

Tallinna Linnavolikogu aseesimees

 

Madis Sarik

Rae vald

Andres Laisk

Saue vald

  

MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus      

(Juhatus on 3 kuni 5-liikmeline, kelle valib üldkoosolek )

Mittetulundusühingu põhitegevusala: luua Eesti avatud noortekeskuste võrgustik ja toetada liikmete tegevust. Noortekeskuste koostöö koordineerimine ja infovahetuse korraldamine.

Liikmed: kokku 61 Eestis asuvat noortekeskust, -klubi, -maja, vabaajakeskust, noorteühenduste liitu

Mittetulundusühingu juhatuse liikmed ja e-mail, juhatuse esimees

Merlis Pajustik

 

 

Kerli Kõiv

 

 

Annely Reile

 

 

Marek Mekk

 

 

Ege Ennok

   

 

Mittetulundusühing Eesti Konverentsibüroo                   

(Juhatuses on 9 liiget, kelle määrab üldkoosolek)

Mittetulundusühingu eesmärk:  suurendada Eestis toimuvate rahvusvaheliste konverentside arvu. MTÜ tegevusega soovitakse luua keskkond, mis aitaks kaasa uute, aktiivselt kasutatavate konverentsikeskuste tekkimisele Eestis.

Liikmed:           Tallinna linn, Tartu linn, Pärnu linn ning kokku 25 hotelli, konverentsikeskust,

konverentside korraldamise firmat, -keskust ja transpordifirmat Tallinnast, Tartust ning Pärnust

Mittetulundusühingu juhatuse liikmed ja e-mail, juhatuse esimees

Evelin Tsirk

Tallinna Strateegiakeskuse ettevõtlusteenistuse
turismiosakonna juhataja

Evelin.Tsirk@tallinnlv.ee

Feliks Mägus

Nordic Hotel Forum

 

Helen Kalberg

Tartu Linnavalitsuse esindaja

 

Anne Samlik

 

Aivar Sirelpuu

Alexela Kontserdimaja esindaja

 

Külli Karing

Via Hansa DMC & PCO esindaja   

Ott Sarapuu

 

Ave Lääne

Tendo Lindvest
Eesti Linnade ja Valdade Liit

Juhatuses on 13 liiget, juhatuse volituste tähtaeg on valimistest kuni üldkoosoleku uue koosseisu esimese koosolekuni. Tallinna linn nimetab ühe juhatuse liikme Linnade Liidu volikogus Tallinna linna esindavate liikmete hulgast.

Mittetulundusühingu eesmärk: liikmete ühishuvide esindamine ja kaitsmine lähtudes põhiseadusest, seadustest ja Euroopa kohaliku omavalitsuse hartast; omavalitsusliku haldussüsteemi arengule kaasaaitamine demokraatia ja võimu detsentraliseerimise põhimõtete alusel, lähtudes kodanike õigustatud vajadustest ja huvidest ning arvestades kohalike omavalitsuste erisusi.

Mittetulundusühingu juhatuse liikmed ja e-mail, juhatuse esimees

Tiit Terik

Kultuuriminister                          

 

Mihkel Juhkami

Rakvere Linnavolikogu esimees

 

Pipi-Liis Siemann

Georg Pelisaar

 

Ljudmila Jantšenko

 

Urmas Klaas

Anti Allas Võru linnapea
Aivar Aru  
Kurmet Müürsepp  Antsla abivallavanem

Margus Lepik

 

Mart Võrklaev

Priit Lomp

Kastre vallavanem

Priit Värk Paide linnapea

Eesti Raamatukoguvõrgu Konsortsium

(juhatus on vähemalt 3-liikmeline, kelle valib üldkoosolek)

Mittetulundusühingu eesmärk: raamatukogude avalike huvide ühine teostamine.

Mittetulundusühingu juhatuse liikmed ja e-mail, juhatuse esimees

Andres Kollist

Tallinna Ülikooli Akadeemilise Raamatukogu direktor

 

Janne Andresoo

Eesti Rahvusraamatukogu direktor

 

Krista Aru

 

Tõnis Türna

Rahvusarhiivi Tartu kasustusosakonna juhataja

 

 

 

Viimati muudetud 04.01.2022