Skip to content
Juurdepääsetavus
 °C

Tallinna linna ühtse visuaalse identiteedi ideekavandi loomine

Tallinna Linnakantselei kuulutab välja ideekonkursi Tallinna linna ühtse visuaalse identiteedi ideekavandi loomiseks.

Ideekonkursi eesmärk on leida Tallinna linna ametlikul sümboolikal põhinev ühtse visuaalse identiteedi ideekavand, mille baasil luuakse linna stiiliraamat. Ideekonkursi võitjaga sõlmitakse ideekavandi alusel hankeleping vastavalt riigihangete seaduse § 28 lg-le 6.

Ideekonkurss toimub kahes etapis. Esimese etapi eesmärk on selgitada välja osalejad, kelle varasem erialane kogemus ja lähenemine sobib enim hankija vajadustega. Esimese etapi käigus on osalejad kohustatud esitama osalemise taotluse koos osaleja hankemenetluse kõrvaldamise aluste puudumist ja kvalifitseerimistingimustele vastavust tõendavate dokumentidega.

Teise etappi pääsevad osalejad, kellel puuduvad kõrvaldamise alused ja kes vastavad kvalifitseerimise tingimustele. Teises etapis hindab žürii esitatud ideekavandeid. Hindamise käigus selgitatakse ideekonkursi teise etapi eeskirjas kirjeldatud kriteeriume arvestades välja ideekavandite paremusjärjestus ning kuulutatakse välja ideekonkursi võitja ja ergutuspreemiate saajad.

Pärast ideekonkursi võitja välja selgitamist korraldab hankija võitjaga väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse hankelepingu sõlmimiseks.

Osalemistaotlusi saab riigihangete registri vahendusel esitada kuni 22.02.2017 kell 10.00. Ideekavandite esitamise tähtaeg on 10. märtsil 2017 kell 10.00.

Lisateavet ideekonkursi "Tallinna linna ühtse visuaalse identiteedi ideekavandi loomine" (viitenumber 183076) kohta leiate riigihangete registrist.

Ideekonkursi juhend

Lisa 2. Tallinna linna identiteedikandjate nimistu

Ideekonkursi „Tallinna linna ühtse visuaalse identiteedi ideekavandi loomine“ (viitenumber 183076) tulemuste väljakuulutamine

 

Viimati muudetud 19.04.2017