Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Tallinna Linnakantselei

Tallinna Linnakantselei

Aadress Vabaduse väljak 7, 15199 Tallinn
Üldtelefon 640 4141
E-post [email protected]
Registrikood 75014920
Linnasekretär Priit Lello

Tallinna Linnakantselei hoone Vabaduse väljakul

Tallinna Linnakantselei ülesanne on muu hulgas:
 • tagada linnavalitsuse liikmetele tööks vajalik, sh korraldada asjaajamist 
 • korraldada linna õigusküsimusi, sh esindada linna kohtus ja tagada linna õigusaktide õiguspärasus 
 • läbi viia kohaliku omavalitsuse volikogu, Riigikogu ja Euroopa Parlamendi valimisi 
 • kanda hoolt sisekontrollisüsteemi toimimise eest 
 • korraldada linna esindushoonete kasutamist 
Teenindusbüroo

Teenindusbüroo asub Vabaduse väljak 7 hoone 1. korrusel.
Telefon 640 4141
E-post 
[email protected]

Lahtiolekuajad
E
 8.15–18.00 
T, K, N 8.15–17.00 
R 8.15–14.00

Struktuur

linnakantselei_struktuur_2024.jpg
Linnakantselei tööd juhib linnasekretär Priit Lello. Tallinna Linnakantselei koosseisu kuulub kaheksa bürood, kaks osakonda, kaks teenistust ja üks hallatav asutus.

Linnasekretäri büroo
Linnapea büroo 
Abilinnapeade bürood

Linna õigusteenistus

 • Nõuete osakond
 • Õigusloome osakond
Linna sisekontrolöri teenistus 
 • Järelevalve osakond
 • Menetlusosakond
Üldosakond 

Linnakantselei korraldab järgmiste esindushoonete kasutamist:
Raekoda
Poska maja
Särgava külalistemaja
Roosikrantsi residents
Teeninduse ja asjaajamise osakond
 • Asjaajamissektor
 • Teenindussektor
Tallinna Linnaarhiiv (hallatav asutus)
Teenused

Teavet Tallinna Linnakantselei osutatavate teenuste kohta leiate teenuste andmekogust.

Tööpakkumised

Tallinna linna värsked tööpakkumised

Praktika

Info praktikavõimaluste kohta Tallinna linnaorganisatsioonis on leitav siit.

Palgaandmed

Palgaandmed avalikustatakse Rahandusministeeriumi veebilehel.

Riigihanked

Tallinna Linnakantselei haldusala riigihanked avaldatakse riigihangete registris.

Riigihangete korraldamist puudutavad õigusaktidkasulik teavekorduma kippuvad küsimused ja riigihangete registri kasutusjuhendid leiate Rahandusministeeriumi veebilehelt.

Arhiiv 2007–2011

Viirusetõrjeprogrammi ostmine (.doc) 
BNS-i uudiste tellimine Tallinna linna laivõrgu kasutajatele
Viirusetõrjeprogrammi ostmine
Turva- ja nõrkvoolusüsteemide hooldus- ja remonttööd
Postiteenuse tellimus perioodiks 2012-2013
Arvutikomplektide ostmine
Elanike rahulolu Tallinna linna avalike teenustega 2011
Helsingi ja Tallinna vahelise inimeste liikumise uuring lennureisijate näitel
Kohtvõrkude arendus ja hooldus
Uue administratiivhoone krundil paiknevate kommunikatsioonide ümbertõstmise ehitusprojekti koostamine
Tallinna Linnakantseleile kasutusrendiga väikebussi liisimine
Sülearvutite ostmine
Avalik traadita andmesideteenus 
Hääletuskabiinide üürimine ja paigaldamine
BNS-i uudiste tellimine Tallinna linna laivõrgu kasutajatele
Meediamonitooringu teenuse tellimine (sh BNS-i uudised) Tallinna linna laivõrgu kasutajatele
Viirusetõrjeprogrammi ostmine
Elanike rahulolu Tallinna linna avalike teenustega 2010
F-Secure Anti-Virus Security tarkvaralitsentside uuenduste ostmine
Stenografeerimise tarkvara
Kohtvõrkude hooldus ja arendus (ametiasutused)  
Tallinna Linnavalitsuse uue administratiivhoone ruumikaartide koostamine.rtf
Tallinna avalike teenuste andmekogu kaardirakenduse andmete kaardistamine
Tallinna avalike teenuste andmekogu maksekeskkonna FIS-ist pärinevate andmetega varustamise lahendus
Tallinna avalike teenuste andmekogu arendusprojekti juhtimine
BNS-i uudiste tellimine Tallinna linna laivõrgu kasutajatele
Rahvastikuregistripõhiste ja sissetulekust sõltumatute toetuste moodulite arendustööd
Viirusetõrjeprogrammi ostmine (.doc)
Tallinna linna nõuete menetlemise kaardistamine ja protseduurireeglite koostamine (.doc)
Sülearvutite ostmine (.doc)
Arvutite ostmine (.doc)
Puuetega tallinlaste kodust toimetulekut käsitlev sotsiaaluuring (.doc)
Hääletuskabiinide üürimine ja paigaldamine (.doc)
Tallinna linna IT valdkonna tsentraliseerimise võimaluste uuring (.doc)
BNS-i uudiste tellimine Tallinna linna laivõrgu kasutajatele (.doc)
E-posti viirusetõrje litsentside ostmine (.doc)
Rahvastikuregistripõhiste ja sissetulekust sõltumatute toetuste moodulite arendustööd (.doc)
Serverite ostmine (.doc)
Tallinna Linnakantseleile kasutusrendiga väikebussi liisimine (.doc)
Tallinna ruumiandmeid kasutavate infosüsteemide ja tööprotsesside analüüs linna GIS-i optimaalse lahenduse leidmiseks (.doc)
Tsentraalse andmehoidla täiendamine (.doc)
Tallinna Haridusameti haldusala infosüsteemide ja andmekogude analüüs ja kaardistus (.doc)
Tallinna linna tervishoiu- ja hoolekandeasutuste infosüsteemi ja avaliku veebiväljundi arendustööd (.doc)
Skännerite ostmine (.doc)
Tallinna ruumiandmeid kasutavate infosüsteemide ja tööprotsesside analüüs linna GIS-i optimaalse lahenduse leidmiseks (.doc)
Tsentraalse andmehoidla garantiiteenuse tellimine Tallinna arengukava 2006-2021 muutmine (.doc)
Tallinna linna laivõrgu kasutajatele BNS uudiste tellimine (.doc)

Uuringud

Tallinna Linnakantselei tellitud uuringud leiate Tallinna uuringute infosüsteemist.

Toimingupiirangud

Siin avaldatakse teave toimingute ja otsuste kohta, mille puhul toimingupiiranguid ei kohaldata (korruptsioonivastase seaduse § 11 lg 3 p-d 4, 5 ja 7). Toimingupiiranguid ei kohaldata ja teade tuleb avaldada:

 • kui ametiisiku asendamine ei ole võimalik asendajale esitatavatele nõuetele vastava isiku puudumise tõttu;
 • toimingute või otsuste puhul, millega avalikku ülesannet täitev asutus tagab oma töö korraldamise, välja arvatud teenistusalased otsused;
 • linnaasutuses, kui kohaliku omavalitsuse üksuse eripära arvestades oleks toimingupiirangu kohaldamine avaliku huvi seisukohast ebamõistlik.

Praegu sellised teated puuduvad.

Linnale õigusteenuse osutajad

Õigusnõustamine

Tallinna Linnakantselei korraldas hanke (viitenumber 244841) Tallinna linna ametiasutustele ja ametiasutuste hallatavatele asutustele aastatel 2022−2023 õigusteenuse osutajate leidmiseks.

Hange oli korraldatud Tallinna linna õigusnõustamiseks haldus-, tsiviil- ja karistusõiguses ning kriminaalmenetluses. Õigusnõustamine korraldatud hanke mõistes seisneb eeskätt 
suuremahuliste õigusalaste dokumentide, õigusarvamuste, analüüside, vormide koostamises ja muude toimingute tegemises ning kõik, mis jääb välja RHS § 11 lg 1 p 11 rakendusalast.


Hanke tulemusena on sõlmitud kümme raamlepingut järgmiste advokaadibüroodega:

 • Advokaadibüroo LEXTAL OÜ;
 • Advokaadibüroo PricewaterhouseCoopers Legal OÜ;
 • Advokaadibüroo SORAINEN AS;
 • Advokaadibüroo TGS Baltic AS;
 • Advokaadibüroo TRINITI OÜ;
 • Advokaadibüroo WALLESS OÜ;
 • Ellex Raidla Advokaadibüroo OÜ;
 • LEADELL Pilv Advokaadibüroo AS;
 • Osaühing Advokaadibüroo Eversheds Sutherland Ots&Co;
 • Osaühing Advokaadibüroo Pohla & Hallmägi.
Raamlepingu alusel saab teenuse tellida vaid linnakantselei kaudu.

Õigusteenuse vajaduse korral võtta ühendust linna õigusteenistusega ühendust.  Linna õigusteenistuse kontaktisikud on Kristina Brandt-Kure, tel 640 4145, [email protected] ja Aljona Kallaste, tel 640 4497, [email protected].

Õigusteenuse osutajad kohtus esindamisel 2023-2024

Tallinna Linnakantselei korraldas aastatel 2023-2024 riigihangete seaduse § 11 lg 1 p-s 11 sätestatud õigusteenuse² osutajate leidmiseks järgmistele isikutele:

 • Tallinna linnale (ametiasutustele ja nende hallatavatele asutustele)
 • Sihtasutusele Tallinna Kultuurikatel (registrikood 90009424)
 • Sihtasutusele Tallinna Hambapolikliinik (registrikood 90008465)
 • Sihtasutusele Tallinna Lauluväljak (registrikood 90008436)
Tallinna linnasekretär kinnitas konkursi tulemusena selgunud õigusteenuse osutajate nimekirja 21.12.2022 käskkirjaga nr T-5-1/22/24.

Tingimused õigusteenuse osutamise konkursil osalemiseks olid:

 1. osutaja on advokaadibüroo;
 2. osutaja kompetentsus peab võimaldama osutada õigusteenust,
 3. osutaja suhtes ei tohi olla algatatud likvideerimismenetlust ega tehtud pankrotiotsust,
 4. osutaja peab olema tasunud kõik kohalikud ja riiklikud maksud,
 5. osutaja peab õigusabi vajaduse korral sõlmima Tallinna linnaga (ametiasutuse ja nende hallatava asutusega) õigusabilepingu vormil või sihtasutuse ja äriühinguga õigusabilepingu vormil
 6. osutaja oskab rakendada Tallinna Linnavolikogu 18.09.2014 määrust nr 24 „Tallinna linna kohtus esindamise ja õigusteenuse kasutamise kord“;
 7. osutaja peab osutama aastatel 2023−2024 õigusteenust pakkumuses märgitud tunnitasumääraga ja arvestama, et lepingupooled võivad kokku leppida pakkumuses märgitud tunnitasumäärast madalamas tasumääras, ning esitama pakkumuse vormil


[2] Õigusteenus, mis on seotud kliendi potentsiaalse esindamisega Eesti või teise riigi või rahvusvahelises kohtus, vahekohtus või ametiasutuses advokaadi poolt, ja sellega seotud õigusnõustamine või notariaalse dokumendi tõestamistoiminguga seotud teenus või hooldaja või eestkostja osutatav õigusteenus või muu õigusteenus, mida osutab kohtu määratud isik, või õigusteenus, mis on seotud avaliku võimu teostamisega
 
Veel:

 

Õigusaktid

Viimati muudetud 19.06.2024