Skip to content
Juurdepääsetavus
 °C

Tallinna Linnakantselei

Aadress Vabaduse väljak 7, 15199 Tallinn
Üldtelefon 640 4141
E-post lvpost@tallinnlv.ee
Registrikood 75014920
Linnasekretär Priit Lello

 

Tallinna Linnakantselei ülesanne on muu hulgas:

 • tagada linnavalitsuse liikmetele tööks vajalik, sh korraldada asjaajamist 
 • korraldada linna õigusküsimusi, sh esindada linna kohtus ja tagada linna õigusaktide õiguspärasus 
 • läbi viia kohaliku omavalitsuse volikogu, Riigikogu ja Euroopa Parlamendi valimisi 
 • kanda hoolt sisekontrollisüsteemi toimimise eest 
 • korraldada linna esindushoonete kasutamist 
Teenindusbüroo

Teenindusbüroo asub Vabaduse väljak 7 hoone 1. korrusel.
Telefon 640 4141
E-post 
teenindus@tallinnlv.ee

Lahtiolekuajad
E
 8.15–18.00 
T, K, N 8.15–17.00 
R 8.15–14.00

Struktuur


Linnakantselei tööd juhib linnasekretär Priit Lello. Tallinna Linnakantselei koosseisu kuulub kaheksa bürood, kaks osakonda, kaks teenistust ja üks hallatav asutus.

Linnasekretäri büroo
Linnapea büroo
Abilinnapeade bürood:
Abilinnapea Vadim Belobrovtsevi büroo
Abilinnapea Betina Beškina büroo
Abilinnapea Madle Lippuse büroo
Abilinnapea Tanel Kiige büroo
Abilinnapea Kaarel Oja büroo
Abilinnapea Vladimir Sveti büroo 
Abilinnapea Joosep Vimma büroo

Linna õigusteenistus

 • Nõuete osakond
 • Õigusloome osakond
Linna sisekontrolöri teenistus 
 • Järelevalve osakond
 • Menetlusosakond
Üldosakond
Linnakantselei korraldab järgmiste esindushoonete kasutamist:
Raekoda
Poska maja
Särgava külalistemaja
Roosikrantsi residents
Teeninduse ja asjaajamise osakond
 • Asjaajamissektor
 • Teenindussektor
Tallinna Linnaarhiiv (hallatav asutus)
Teenused

Teavet Tallinna Linnakantselei osutatavate teenuste kohta leiate teenuste andmekogust.

Tööpakkumised

Tallinna linna värsked tööpakkumised

Praktika

Praktikale võetakse üldjuhul üliõpilased, kes õpivad Eesti Vabariigis registreeritud õppeasutuses vähemalt teisel kursusel.

Praktika sooritamiseks tuleb esitada:

 • taotlus (*.doc)
 • õppeasutuse praktika juhend
 • akadeemiline õiend
 • elulookirjeldus (soovi korral kasuta vormi)

Dokumendid palume saata vähemalt üks kuu enne praktika soovitud algust linna personaliteenistuse personali arendamise osakonna peaspetsialisti Margit Tammelehe e-posti aadressil Margit.Tammeleht@tallinnlv.ee või posti teel Vabaduse väljak 7, 15199 Tallinn. Taotluse esitanutega võetakse ühendust kahe nädala jooksul.

Praktikant võetakse praktikale kalendriaasta jooksul kokkuleppel ametiasutuse juhi või tema määratud isikuga, arvestades ametiasutuse võimalusi.

Palgaandmed

Palgaandmed avalikustatakse avaliku teenistuse kesksel veebilehel.

Riigihanked

Tallinna Linnakantselei haldusala riigihanked avaldatakse riigihangete registris.

Riigihangete korraldamist puudutavad õigusaktidkasulik teavekorduma kippuvad küsimused ja riigihangete registri kasutusjuhendid leiate Rahandusministeeriumi veebilehelt.

Tallinna hankekord

Arhiiv 2007–2011

Viirusetõrjeprogrammi ostmine (.doc) 
BNS-i uudiste tellimine Tallinna linna laivõrgu kasutajatele
Viirusetõrjeprogrammi ostmine
Turva- ja nõrkvoolusüsteemide hooldus- ja remonttööd
Postiteenuse tellimus perioodiks 2012-2013
Arvutikomplektide ostmine
Elanike rahulolu Tallinna linna avalike teenustega 2011
Helsingi ja Tallinna vahelise inimeste liikumise uuring lennureisijate näitel
Kohtvõrkude arendus ja hooldus
Uue administratiivhoone krundil paiknevate kommunikatsioonide ümbertõstmise ehitusprojekti koostamine
Tallinna Linnakantseleile kasutusrendiga väikebussi liisimine
Sülearvutite ostmine
Avalik traadita andmesideteenus 
Hääletuskabiinide üürimine ja paigaldamine
BNS-i uudiste tellimine Tallinna linna laivõrgu kasutajatele
Meediamonitooringu teenuse tellimine (sh BNS-i uudised) Tallinna linna laivõrgu kasutajatele
Viirusetõrjeprogrammi ostmine
Elanike rahulolu Tallinna linna avalike teenustega 2010
F-Secure Anti-Virus Security tarkvaralitsentside uuenduste ostmine
Stenografeerimise tarkvara
Kohtvõrkude hooldus ja arendus (ametiasutused)  
Tallinna Linnavalitsuse uue administratiivhoone ruumikaartide koostamine.rtf
Tallinna avalike teenuste andmekogu kaardirakenduse andmete kaardistamine
Tallinna avalike teenuste andmekogu maksekeskkonna FIS-ist pärinevate andmetega varustamise lahendus
Tallinna avalike teenuste andmekogu arendusprojekti juhtimine
BNS-i uudiste tellimine Tallinna linna laivõrgu kasutajatele
Rahvastikuregistripõhiste ja sissetulekust sõltumatute toetuste moodulite arendustööd
Viirusetõrjeprogrammi ostmine (.doc)
Tallinna linna nõuete menetlemise kaardistamine ja protseduurireeglite koostamine (.doc)
Sülearvutite ostmine (.doc)
Arvutite ostmine (.doc)
Puuetega tallinlaste kodust toimetulekut käsitlev sotsiaaluuring (.doc)
Hääletuskabiinide üürimine ja paigaldamine (.doc)
Tallinna linna IT valdkonna tsentraliseerimise võimaluste uuring (.doc)
BNS-i uudiste tellimine Tallinna linna laivõrgu kasutajatele (.doc)
E-posti viirusetõrje litsentside ostmine (.doc)
Rahvastikuregistripõhiste ja sissetulekust sõltumatute toetuste moodulite arendustööd (.doc)
Serverite ostmine (.doc)
Tallinna Linnakantseleile kasutusrendiga väikebussi liisimine (.doc)
Tallinna ruumiandmeid kasutavate infosüsteemide ja tööprotsesside analüüs linna GIS-i optimaalse lahenduse leidmiseks (.doc)
Tsentraalse andmehoidla täiendamine (.doc)
Tallinna Haridusameti haldusala infosüsteemide ja andmekogude analüüs ja kaardistus (.doc)
Tallinna linna tervishoiu- ja hoolekandeasutuste infosüsteemi ja avaliku veebiväljundi arendustööd (.doc)
Skännerite ostmine (.doc)
Tallinna ruumiandmeid kasutavate infosüsteemide ja tööprotsesside analüüs linna GIS-i optimaalse lahenduse leidmiseks (.doc)
Tsentraalse andmehoidla garantiiteenuse tellimine Tallinna arengukava 2006-2021 muutmine (.doc)
Tallinna linna laivõrgu kasutajatele BNS uudiste tellimine (.doc)

Uuringud

Tallinna Linnakantselei tellitud uuringud leiate Tallinna uuringute infosüsteemist.

Toimingupiirangud

Siin avaldatakse teave toimingute ja otsuste kohta, mille puhul toimingupiiranguid ei kohaldata (korruptsioonivastase seaduse § 11 lg 3 p-d 4, 5 ja 7). Toimingupiiranguid ei kohaldata ja teade tuleb avaldada:

 • kui ametiisiku asendamine ei ole võimalik asendajale esitatavatele nõuetele vastava isiku puudumise tõttu;
 • toimingute või otsuste puhul, millega avalikku ülesannet täitev asutus tagab oma töö korraldamise, välja arvatud teenistusalased otsused;
 • linnaasutuses, kui kohaliku omavalitsuse üksuse eripära arvestades oleks toimingupiirangu kohaldamine avaliku huvi seisukohast ebamõistlik.

Praegu sellised teated puuduvad.

Linnale õigusteenuse osutajad

Õigusnõustamine

Tallinna Linnakantselei korraldas hanke (viitenumber 244841) Tallinna linna ametiasutustele ja ametiasutuste hallatavatele asutustele aastatel 2022−2023 õigusteenuse osutajate leidmiseks.

Hange oli korraldatud Tallinna linna õigusnõustamiseks haldus-, tsiviil- ja karistusõiguses ning kriminaalmenetluses. Õigusnõustamine korraldatud hanke mõistes seisneb eeskätt suuremahuliste õigusalaste dokumentide, õigusarvamuste, analüüside, vormide koostamises ja muude toimingute tegemises ning kõik, mis jääb välja riigihangete seaduse  § 11 lõike 1 punkti 11 rakendusalast.

Hanke tulemusena on sõlmitud kümme raamlepingut järgmiste advokaadibüroodega:

 1. Advokaadibüroo LEXTAL OÜ
 2. Advokaadibüroo PricewaterhouseCoopers Legal OÜ
 3. Advokaadibüroo SORAINEN AS
 4. Advokaadibüroo TGS Baltic AS
 5. Advokaadibüroo TRINITI OÜ
 6. Advokaadibüroo WALLESS OÜ
 7. Ellex Raidla Advokaadibüroo OÜ
 8. LEADELL Pilv Advokaadibüroo AS
 9. Osaühing Advokaadibüroo Eversheds Sutherland Ots&Co
 10. Osaühing Advokaadibüroo Pohla & Hallmägi

Raamlepingu alusel saab teenuse tellida vaid linnakantselei kaudu.

Õigusteenuse vajaduse korral võtta ühendust linna õigusteenistusega.  Kontaktisikud:
Kristina Brandt-Kure, tel 640 4145, kristina.brandt-kure@tallinnlv.ee
Aljona Kallaste, tel 640 4497, aljona.kallaste@tallinnlv.ee

Õigusteenuse osutajad kohtus esindamisel 2021-2022

Tallinna Linnakantselei korraldas aastatel 2021–2022 konkursi riigihangete seaduse § 11 lõike 1 punktis 11 sätestatud õigusteenuse* osutajate leidmiseks järgmistele isikutele:

 • Tallinna linnale (ametiasutustele ja nende hallatavatele asutustele)
 • Tallinna Linnatranspordi Aktsiaseltsile (registrikood 10312960) 
 • Sihtasutusele Tallinna Kultuurikatel (registrikood 90009424)
 • Sihtasutusele Õpilasmalev (registrikood 90006271)
 • Sihtasutusele Tallinna Hambapolikliinik (registrikood 90008465)
 • Sihtasutusele Tallinna Lauluväljak (registrikood 90008436)
 • Sihtasutusele Tallinna Ettevõtlusinkubaatorid (registrikood 90009231) 


Tallinna linnasekretär kinnitas konkursi tulemusena selgunud õigusteenuse osutajate nimekirja 22.12.2020 käskkirjaga nr T-5-1/20/14.

Õigusteenuse osutamise konkursil osalemise tingimused olid järgmised:

 1. osutaja on advokaadibüroo
 2. osutaja kompetentsus peab võimaldama osutada õigusteenust
 3. õigusabilepingu vormil või sihtasutuse ja äriühinguga õigusabilepingu vormil
 4. osutaja oskab rakendada Tallinna Linnavolikogu 18.09.2014 määrust nr 24 „Tallinna linna kohtus esindamise ja õigusteenuse kasutamise kord
 5. osutaja peab osutama aastatel 2021−2022 õigusteenust pakkumuses märgitud tunnitasumääraga ja arvestama, et lepingupooled võivad kokku leppida pakkumuses märgitud tunnitasumäärast madalamas tasumääras, ning esitama pakkumuse vormil
 6. osutaja suhtes ei tohi olla algatatud likvideerimismenetlust ega tehtud pankrotiotsust
 7. osutaja peab olema tasunud kõik kohalikud ja riiklikud maksud
 8. osutaja peab õigusabi vajaduse korral sõlmima Tallinna linnaga (ametiasutuse ja nende hallatava asutusega) 

* – Õigusteenus, mis on seotud kliendi potentsiaalse esindamisega Eesti või teise riigi või rahvusvahelises kohtus, vahekohtus või ametiasutuses advokaadi poolt, ja sellega seotud õigusnõustamine või notariaalse dokumendi tõestamistoiminguga seotud teenus või hooldaja või eestkostja osutatav õigusteenus või muu õigusteenus, mida osutab kohtu määratud isik, või õigusteenus, mis on seotud avaliku võimu teostamisega.
 

Lisateave

Tallinna linna kohtus esindamise ja õigusteenuse kasutamise kord
Aastatel 2019–2020 Tallinna linna õigusteenuse osutajate nimekiri
Aastatel 2017–2018 Tallinna linna õigusteenuse osutajate nimekiri
Õigusabilepingu vorm Tallinna linna ametiasutusele ja nende hallatavatele asutustele (kehtib alates 01.01.2021)

Õigusabilepingu vorm Tallinna linna sihtasutustele ja äriühingutele

Õigusaktid

Tallinna Linnakantselei põhimäärus
Linna õigusteenistuse põhimäärus
Linna sisekontrolöri teenistuse põhimäärus
Teeninduse ja asjaajamise osakonna põhimäärus
Üldosakonna põhimäärus
Tallinna Linnaarhiivi põhimäärus

Viimati muudetud 23.01.2023