Skip to content
Juurdepääsetavus
 °C

Tallinna Linnavalitsus

Linnavalitsuse hoone Vabaduse väljak 7 TallinnasTallinna linnapea on Mihhail Kõlvart.

Abilinnapead on:

Töökorraldus


Tööjaotus ja asendamine

Linnapea Mihhail Kõlvart

Linnapea Mihhail KÕlvarti portreeKoordineerib linnavalitsuse tegevust, Tallinna Strateegiakeskuse, Tallinna Linnakantselei ja linnaosade valitsuste tegevusvaldkondi ning korraldab nende valitsemisalasse kuuluvaid küsimusi;

Täidab muid ülesandeid järgmiselt: tegeleb üldjuhtimise ja linna arengu strateegilise planeerimisega, suhtleb riigiasutuste ja linnavolikoguga, koordineerib koostööd omavalitsorganisatsioonide ja teiste omavalitsusüksustega ning esindab linna ja linnavalitsust Eestis ja välisriikides.
 

Linnapea asendamine
Linnapea äraolekul asendab teda linnapea määratud abilinnapea. Kui ka asendajaks määratud linnavalitsuse liige on ära või asendaja on määramata, asendab linnapead vanim kohalolev linnavalitsuse liige.

Töökoha aadressVabaduse väljak 7, 15199 
Tuba: 402 
Töötelefon: 640 4100 
E-post: linnapea@tallinnlv.ee 
Abide ja nõunike kontaktid 
 

CV

Abilinnapea Vadim Belobrovtsev

Vadim Belobrovtsevkoordineerib Tallinna Haridusameti tegevusvaldkondi, Tallinna Kultuuri- ja Spordiameti spordivaldkonda ning korraldab Tallinna Haridusameti valitsemisalasse ja spordivaldkonda kuuluvaid küsimusi;

täidab muid ülesandeid järgmiselt: tegeleb rahvussuhete ja integratsioonipoliitikaga ning kaasamise ja koostöö arendamise küsimustega.

Asendamine: Vadim Belobrovtsevit asendab Betina Beškina, viimase äraolekul Tanel Kiik.
 

Töökoha aadress: Vabaduse väljak 7, 15199
Tuba: 419
Töötelefon: 640 4104
E-post: vadim.belobrovtsev@tallinnlv.eeAbide ja nõunike kontaktid 
 

CV

Abilinnapea Betina Beškina

Vadim Belobrovtsev Koordineerib Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti ja Tallinna Perekonnaseisuameti tegevusvaldkondi ning korraldab nende valitsemisalasse kuuluvaid küsimusi.

Asendamine: Betina Beškinat asendab Vadim Belobrovtsev, viimase äraolekul Vladimir Svet.

Töökoha aadress: Vabaduse väljak 7, Tallinn 15199
Tuba: 417
Töötelefon: 640 4123
E-post: betina.beskina@tallinnlv.ee
Abide ja nõunike kontaktid 
 
CV

Abilinnapea Madle Lippus

Madle LippusKoordineerib Tallinna Linnaplaneerimise Ameti tegevusvaldkondi ja korraldab selle valitsemisalasse kuuluvaid küsimusi.

Asendamine: Madle Lippust asendab Joosep Vimm, viimase äraolekul Kaarel Oja.

Töökoha aadress: Vabaduse väljak 7, 15199
Tuba: 601
Töötelefon: 616 4015
E-post: madle.lippus@tallinnlv.ee
Abide ja nõunike kontaktid

Madle Lippus on linnaruumi puudutavate teemadega tegelenud rohkem kui kümme aastat. Madle oli Tallinna ühe esimese 2007. aastal loodud asumiseltsi Uue Maailma Selts üks eestvedajatest ja ta on olnud ka MTÜ Linnalabor aktiivne liige. Aastatel 2017–2021 töötas ta Muinsuskaitseameti kommunikatsioonijuhina. Tänavu augustis siirdus ta juhtima algatust Elav Tänav, mille eesmärk on muuta linnaruumi mõnusamaks, kvaliteetsemaks ja erinevate osapooltega arvestavaks. 

CV

Abilinnapea Tanel Kiik

Tanel KiikKoordineerib Tallinna Linnavaraameti ja Tallinna Transpordiameti tegevusvaldkondi ning korraldab nende valitsemisalasse kuuluvaid küsimusi.

Asendamine: Tanel Kiike asendab Vladimir Svet, viimase äraolekul Vadim Belobrovtsev.

Töökoha aadress: Vabaduse väljak 7, 15199
Tuba: 605
Töötelelefon: 640 4108
E-posti aadress: tanel.kiik@tallinnlv.ee 
Abide ja nõunike kontaktid 
 

Abilinnapea Kaarel Oja

Kaarel OjaKoordineerib Tallinna Kultuuri- ja Spordiameti kultuurivaldkonda ja korraldab nimetatud valdkonda kuuluvaid küsimusi.

Asendamine: Kaarel Oja asendab Madle Lippus, viimase äraolekul Joosep Vimm.


Töökoha aadress: Vabaduse väljak 7, 15199
Tuba: 518
E-postkaarel.oja@tallinnlv.ee 
Abide ja nõunike kontaktid

Kaarel Oja senise tööelu on möödunud vaheldumisi kultuuri, poliitika, hariduse ja kommunikatsiooni valdkondades, millest viimases on tal ka kõrgharidus. Ta on töötanud Teater NO99 ja Telliskivi Loomelinnaku tegevjuhina, juhtinud õppematerjalide kirjastust Maurus ja sotsiaaldemokraatide valimiskampaaniaid, kuulunud Eesti Kultuurkapitali, Vene Teatri ja Teater NO99 nõukogusse ning löönud kaasa Arvamusfestivali, Vaba Lava ja Kalamaja Avatud Kooli käivitamises. Viimased kaks aastat on Kaarel töötanud nõustamisettevõtte Miltton strateegi ja turundussuuna juhina. Kaarel on kolme lapse isa. 

CV

Abilinnapea Vladimir Svet

Vladimir SvetKoordineerib Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti ja Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti tegevusvaldkondi ning korraldab nende valitsemisalasse kuuluvaid küsimusi;

Täidab muid ülesandeid järgmiselt: teeb koostööd jõustruktuuridega (Kaitsevägi, Kaitseliit, Politsei- ja Piirivalveamet, Päästeamet), korraldab süüteoennetust ja linna haldusterritooriumil raskete ilmastikutingimustega seotud tegevusi.

Asendamine: Vladimir Sveti asendab Tanel Kiik, viimase äraolekul Betina Beškina.

Töökoha aadress: Vabaduse väljak 7, 15199 Tallinn
Tuba: 603
E-post: vladimir.svet@tallinnlv.ee 
Abide ja nõunike kontaktid 

CV

Abilinnapea Joosep Vimm

Joosep VimmKoordineerib innovatsiooni valdkonda ja Tallinna Strateegiakeskuse linna ettevõtlusteenistuse tegevusvaldkondi.

Asendamine: Joosep Vimmi asendab Kaarel Oja, viimase äraolekul Madle Lippus.

Töökoha aadress: Vabaduse väljak 7, 15199

Tuba: 516
E-post: joosep.vimm@tallinnlv.ee 
Abide ja nõunike kontaktid

Joosep Vimmil on magistrikraad Stockholmi ülikoolist rahvusvahelise poliitilise ökonoomia erialal. Ta on töötanud sotsiaalministeeriumi võrdsuspoliitikate osakonnas. Õpingute kõrvalt töötas ja omandas Vimm kogemusi ühe rahvusvahelise kaubandusalase start-up’i peakontoris Stockholmis. Pärast Eestisse tagasi kolimist on ta töötanud tervise- ja tööminister Riina Sikkuti nõuniku ning Tallinna Linnavolikogu Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni nõunikuna. Vimm on Sotsiaaldemokraatliku Erakonna liige aastast 2015 ja juhatuse liige 2018. aastast.

CV

Kui linnavalitsuse liikme valitsemisalasse ja tegevusvaldkonda kuuluv küsimus puudutab ka teise linnavalitsuse liikme valitsemisala, kooskõlastab linnavalitsuse liige asja lahendamise asjaomase linnavalitsuse liikmega. Kui kokkulepet ei saavutata, esitatakse küsimus otsustamiseks linnavalitsusele.

Linnavalitsuse liikmete tööjaotus viimati muudetud käskkirjaga TLV kk 12.09.2022 nr T-4-1/22/24 - jõust. 12.09.2022.

 

Vaata lisaks:
 
Töökorralduslikud dokumendid:
 
Ajalugu

 

Viimati muudetud 13.09.2022