Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Tallinna Linnavaraamet

Tallinna Linnavaraamet

 

Aadress Vabaduse väljak 10, 10146 Tallinn
Telefon 640 4517, 640 4500
E-post [email protected]
Registrikood 75023757
Ameti juhataja: Hardi Alliksaar

Leia kiirelt:
Korterühistu
Eluruumid linnalt
Linnavara müük
Äriruumid üüriks
Maamaks
Üürikomisjon

Vabaduse väljak10.jpg

Tallinna Linnavaraameti tegevusvaldkond on linnavara haldamine, hoonete ehitamine ja haldamine, maakorralduse ja maa maksustamisega seotud toimingute korraldamine.

Tööaeg ja vastuvõtt

Tööaeg
E           8.15–18.00
T–N      8.15–17.00
R           8.15–16.00

Vastuvõtuajad

Ameti juhataja (registreerimine telefonil 640 4517)
E 16.00–18.00
N 10.00–12.00

Osakonnajuhatajad
E 14.00–16.00
N 10.00–12.00
Muul ajal kokkuleppel asjaomase ametnikuga

Maatoimingute osakonna juhataja asetätija Natalia Kalm-Kornet vastuvõtule registreerimine telefonil 640 4280
Korteriühistu- ja elamuosakonna juhataja Triin Taada vastuvõtule registreerimine telefonil 640 4635
Kinnisvarahalduse osakonna juhataja Jane Antoni vastuvõtule registreerimine telefonil 640 4543

Eluruumide üürilepingute pikendamine, muutmine ja lõpetamine (Vabaduse väljak 7, teenindusbüroo)
E 14.00–18.00
N 8.15–12.00
Üürilepingu muutmisel või pikendamisel palun saada e-kiri aadressil [email protected].

Tallinna korteriühistute teabekeskuse tasuta nõustamine (Vabaduse väljak 7, teenindusbüroo)
E 9.00–12.00
T 9.00–12.00 ja 13.00–17.00
N 13.00–17.00
E, T, N eelregistreerimine telefonil 687 1223
 

Tasuta nõustamine Lasnamäe linnaosa valitsuses
T 9.00–12.00
R 10.00–12.00
Eelregistreerimine telefonil 5625 7713
 

Üürikomisjon (Roosikrantsi 12/1 B-korpus)
E 9.00–12.00, 15.00–18.00
K 9.00–12.00, 14.00–16.00
R 9.00–12.00
Telefon 640 4560
E-post [email protected]
Üürikomisjoni sekretär Maarika Snoting

Telefonikõnede salvestamise kord

Struktuur

Ameti juhataja Hardi Alliksaar 
Ameti juhataja asetäitja Natalie Neill-Puskar
Ameti juhataja asetäitja Jürgen Sarmet

Üldosakond
Õigusosakond
Üürikomisjon
Korteriühistu- ja elamuosakond
Kinnisvaratoimingute osakond
Ehitus- ja hankeosakond
Kinnisvarahalduse osakond
Maatoimingute osakond
Inseneri- ja arendusosakond 

Ameti ülesanded

Ameti täidab järgmisi ülesandeid:

 • valdab ja kasutab linnavara
 • ehitab ja hoiab korras hooneid
 • korraldab korteriühistute teabekeskuse tööd
 • tegeleb vara omandamise ja kasutusse võtmisega (sh pärimine, peremehetu ehitise hõivamine, ostmine, sundvõõrandamine, ostueesõiguse teostamine, üürile võtmine) ning tagastamise ja kompenseerimisega 
 • moodustab katastriüksusi (krunte)
 • omandab maa kasutamiseks vajalikke asjaõigusi
 • seab linna kinnistutele hoonestusõiguse ja tegeleb teiste piiratud asjaõiguste seadmisega 
 • erastab maad ja tegeleb korteriomandi seadmisega
 • peab arvestust maksustatava ja maksuvaba maa üle, sh menetleb maamaksuvabastuse avaldusi
 • korraldab Tallinna kinnisvararegistri, Tallinna maamaksu registri ja Tallinna üürikomisjoni tegevust
Ülesannete täpsemat loetelu vaata ameti põhimäärusest.
Teenused

Tallinna Linnavaraameti teenused leiad teenuste andmekogust.

Populaarsemad valdkonnad
Korteriühistute toetused
Elamumajandus

Populaarsemad teenused ja toetused 
Linnarajatise kaubandustegevuseks kasutusse andmine
Toetus "Hoovid korda"
Toetus "Fassaadid korda"
Üürivaidluste lahendamine
Nõusolek hoonestusõiguse võõrandamiseks ja/või koormamiseks asjaõigusega

Tööpakkumised

Vaata kõiki Tallinna linna aktiivseid töökuulutusi

Palgaandmed

Palgaandmed avalikustatakse Rahandusministeeriumi veebilehel.

Riigihanked

Tallinna Linnavaraameti riigihanked avaldatakse riigihangete registris

Tallinna Linnavaraameti poolt välja kuulutatud riigihangete nimekirja leidmiseks toimi järgmiselt.

 • Sisene riigihangete registrisse 
 • Lahtrisse „Hankija nimi“ kirjuta „Tallinna Linnavaraamet“ 
 • Lahtri „Hanke seisund“ rippmenüüst vali „alustatud“
 • Klõpsa nuppu „Otsi hankeid“

Hankekord ja -plaan

Tallinna Linnavaraameti hankekord
2024. aasta hankeplaan

Toimingupiirangud

Siin avaldatakse teave toimingute ja otsuste kohta, mille puhul toimingupiiranguid ei kohaldata (korruptsioonivastase seaduse § 11 lg 3 p-d 4, 5 ja 7). Toimingupiiranguid ei kohaldata ja teade tuleb avaldada:

 • kui ametiisiku asendamine ei ole võimalik asendajale esitatavatele nõuetele vastava isiku puudumise tõttu;
 • toimingute või otsuste puhul, millega avalikku ülesannet täitev asutus tagab oma töö korraldamise, välja arvatud teenistusalased otsused;
 • linnaasutuses, kui kohaliku omavalitsuse üksuse eripära arvestades oleks toimingupiirangu kohaldamine avaliku huvi seisukohast ebamõistlik.

Praegu sellised teated puuduvad.

Uuringud

Tallinna Linnavaraameti tellitud uuringud leiad Tallinna uuringute infosüsteemist.

Visioon, missioon ja väärtused

Visioon: Üheskoos loome homse linna!

Missioon: Loome targa, hooliva ja koduse linna

Väärtused

Inimkesksus: Töötame ühtse meeskonnana, aitame ja toetame üksteist, väärtustame ja teeme koostööd. Keerulistest asjadest püüame rääkida lihtsalt ja arusaadavalt. Meile on oluline, et linlase jaoks oleks teenuse saamine lihtne ja väärikas. Mõistame, et väärtust loome inimestele.

Usaldusväärsus: Oleme oma tegevustes ausad ja usaldusväärsed, langetatud otsused on põhjendatud ja läbipaistvad, meie sõnad ja teod on kooskõlas.

Kvaliteet: Oleme oma tegevusvaldkonna professionaalid, täidame oma lubadusi, keskendume eesmärgile ja lahendustele, oleme uuendusmeelsed ning arendame end pidevalt, et nõustada ka teisi.

Õigusaktid

Tallinna Linnavaraameti põhimäärus
Kinnisvaratoimingute osakonna põhimäärus
Korteriühistu- ja elamuosakonna põhimäärus
Maatoimingute osakonna põhimäärus
Õigusosakonna põhimäärus
Üürikomisjoni põhimäärus 
Üldosakonna põhimäärus
Ehitus- ja hankeosakonna põhimäärus
Inseneri- ja arendusosakonna põhimäärus

Viimati muudetud 10.05.2024