Skip to content
Juurdepääsetavus
 °C

Tallinna Linnavaraamet

Vabaduse väljak10.jpg

Aadress Vabaduse väljak 10, 10146 Tallinn
Telefon 640 4517, 640 4500
E-post linnavaraamet@tallinnlv.ee
Registrikood 75023757

Tallinna Linnavaraameti tegevusvaldkond on linnavara, hoonete ehitamine ja haldamine, maakorralduse ja maa maksustamisega seotud toimingute korraldamine.

Muu hulgas on ameti ülesanne korraldada:

 • linnavara valdamist ja kasutamist
 • hoonete ehitamist ja korrashoidmist
 • korteriühistute teabekeskuse tööd
 • vara omandamist ja kasutusse võtmist (sh pärimine, peremehetu ehitise hõivamine, ostmine, sundvõõrandamine, ostueesõiguse teostamine, üürile võtmine) ning tagastamist ja kompenseerimist
 • katastriüksuste (kruntide) moodustamist
 • maa kasutamiseks vajalike asjaõiguste omandamist ning linna kinnistutele hoonestusõiguse ja teiste piiratud asjaõiguste seadmist
 • maa erastamist ja korteriomandi seadmist
 • arvestust maksustatava ja maksuvaba maa üle, sh menetleda maamaksuvabastuse avaldusi
 • Tallinna kinnisvararegistri ja Tallinna maamaksu registri tööd
 • Tallinna üürikomisjoni tegevust
Tööaeg ja vastuvõtt

Tööaeg
E           8.15–18.00
T–N      8.15–17.00
R           8.15–16.00

Vastuvõtuajad

Ameti juhataja (registreerimine telefonil 640 4517)
E 16.00–18.00
N 10.00–12.00

Osakonnajuhatajad
E 14.00–16.00
N 10.00–12.00
Muul ajal kokkuleppel asjaomase ametnikuga

Maatoimingute osakonna juhataja Maritta Mägi vastuvõtule registreerimine telefonil 640 4295
Korterühistu- ja elamuosakonna juhataja Ene Padriku vastuvõtule registreerimine telefonil 640 4635
Kinnisvarahalduse osakonna juhataja Jane Antoni vastuvõtule registreerimine telefonil 640 4543

Eluruumide üürilepingute pikendamine, muutmine ja lõpetamine (Vabaduse väljak 7, teenindusbüroo)
E 14.00–18.00
N 9.00–12.00
Üürilepingu muutmisel või pikendamisel palun saata e-kiri aadressil linnavaraamet@tallinnlv.ee.

Tallinna korteriühistute teabekeskuse tasuta nõustamine (Vabaduse väljak 7, teenindusbüroo)
E 9.00–12.00
T 9.00–12.00 ja 13.00–17.00
N 13.00–17.00
E, T, N eelregistreerimine telefonil 687 1223

K 9.00–12.00 ja 13.00–17.00 (EKÜL)

Tasuta nõustamine Lasnamäe linnaosa valitsuses
T 9.00–12.00
R 10.00–12.00
Eelregistreerimine telefonil 5625 7713

Üürikomisjon (Vabaduse väljak 10)
E 9.00–12.00, 15.00–18.00
K 9.00–12.00, 14.00–16.00
R 9.00–12.00
Telefon 640 4560
E-post yyrikomisjon@tallinnlv.ee
Üürikomisjoni sekretär Maarika Snoting

Telefonikõnede salvestamise kord

Struktuur

Ameti juhataja Hardi Alliksaar 

Üldosakond
Õigusosakond
Üürikomisjon
Korteriühistu- ja elamuosakond
Kinnisvaratoimingute osakond
Ehitus- ja hankeosakond
Kinnisvarahalduse osakond
Maatoimingute osakond
Arendusosakond

Teenused

Teavet Tallinna Linnavaraameti osutatavate teenuste kohta leiate teenuste andmekogust.

Tööpakkumised

Tallinna Linnavaraameti tööpakkumised

Palgaandmed

Palgaandmed avalikustatakse avaliku teenistuse kesksel veebilehel.

Riigihanked

Tallinna Linnavaraameti riigihanked avaldatakse riigihangete registris

Tallinna Linnavaraameti poolt välja kuulutatud riigihangete nimekirja leidmiseks toimige järgmiselt.

 • Sisenege riigihangete registrisse 
 • Lahtrisse „Hankija nimi“ kirjutage „Tallinna Linnavaraamet“ 
 • Lahtrisse „Hanke seisund“ valige rippmenüüst „alustatud“
 • Klõpsake nuppu „Otsi hankeid“

Hankekord ja -plaan

Tallinna Linnavaraameti hankekord
Hankeplaan 2023
2022. aasta hankeplaani üheksas täiendamine

Toimingupiirangud

Siin avaldatakse teave toimingute ja otsuste kohta, mille puhul toimingupiiranguid ei kohaldata (korruptsioonivastase seaduse § 11 lg 3 p-d 4, 5 ja 7). Toimingupiiranguid ei kohaldata ja teade tuleb avaldada:

 • kui ametiisiku asendamine ei ole võimalik asendajale esitatavatele nõuetele vastava isiku puudumise tõttu;
 • toimingute või otsuste puhul, millega avalikku ülesannet täitev asutus tagab oma töö korraldamise, välja arvatud teenistusalased otsused;
 • linnaasutuses, kui kohaliku omavalitsuse üksuse eripära arvestades oleks toimingupiirangu kohaldamine avaliku huvi seisukohast ebamõistlik.

Praegu sellised teated puuduvad.

Uuringud

Tallinna Linnavaraameti tellitud uuringud leiate Tallinna uuringute infosüsteemist.

Visioon, missioon ja väärtused

Visioon: Üheskoos loome homse linna!

Missioon: Loome targa, hooliva ja koduse linna

Väärtused

Inimkesksus: Töötame ühtse meeskonnana, aitame ja toetame üksteist, väärtustame ja teeme koostööd. Keerulistest asjadest püüame rääkida lihtsalt ja arusaadavalt. Meile on oluline, et linlase jaoks oleks teenuse saamine lihtne ja väärikas. Mõistame, et väärtust loome inimestele.

Usaldusväärsus: Oleme oma tegevustes ausad ja usaldusväärsed, langetatud otsused on põhjendatud ja läbipaistvad, meie sõnad ja teod on kooskõlas.

Kvaliteet: Oleme oma tegevusvaldkonna professionaalid, täidame oma lubadusi, keskendume eesmärgile ja lahendustele, oleme uuendusmeelsed ning arendame end pidevalt, et nõustada ka teisi.

Õigusaktid

Tallinna Linnavaraameti põhimäärus
Kinnisvaratoimingute osakonna põhimäärus
Korteriühistu- ja elamuosakonna põhimäärus
Õigusosakonna põhimäärus
Üürikomisjoni põhimäärus 
Üldosakonna põhimäärus
Ehitus- ja hankeosakonna põhimäärus
Arendusosakonna põhimäärus

Viimati muudetud 24.01.2023