Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Tallinna Linnavolikogu

Tallinna Linnavolikogu

Linnavolikogu tööaeg
E–K 8.30–17.00
N      8.30–18.00
R      8.30–16.00

Vana-Viru 12, 15080 Tallinn (asukoht kaardil)
Telefon: 694 3201
E-post: [email protected]
Facebookis facebook.com/tallinnalinnavolikogu

Sissepääs linnavolikogu hoonesse on Vana-Viru tänavalt.
 
Ratastoolis külastajad saavad siseneda Aia tänavalt väravast, kust on ligipääs tõstukliftile. Hoones on lift, mis on  ligipääsetav ning kasutatav ratastoolis liikujale. Sõidukit saab parkida Vana-Viru tänaval linnavolikogu hoone ees, kus on tähistatud invaparkimiskoht, samuti saab sõidukit parkida Aia tänavale parkimiskohtade olemasolul või sisehoovis.Parkimisala plaan on kättesaadav
siit 


Autoga saabumisest ja lifti kasutamise soovist palun ette teatada telefonil 649 3245. 


Tallinna Linnavolikogu on Tallinna kui kohaliku omavalitsusüksuse esinduskogu, mille valivad linna hääleõiguslikud elanikud kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse alusel neljaks aastaks. 

Volikogu hoone Vana-Viru tänavalt.jpg

Koosseis

Tallinna Linnavolikogu 10. koosseisu valimised toimusid 17. oktoobril 2021 ja volitused algasid 11. novembril 2021.

Linnavolikogu koosseis
​​​​​​Fraktsioonide koosseisud

Alatiste komisjonide koosseisud
Tallinna linna valimiskomisjoni otsused


Linnavolikogu esimees Toomas Kruusimägi 


Juhiabi Kaia-Liisa Laaniste    


Aseesimees Sven SesterTallinna Linnavolikogu fraktsioonid:

Erakond Eesti 200 fraktsioon 
Fraktsiooni nõunik-abi Joanna Veeremaa

Isamaa Erakonna fraktsioon
Fraktsiooni nõunik-abi Kristjan Ühtid

Keskerakonna fraktsioon
Fraktsiooni nõunik-abid Inga-Bel Lilium ja Mark Jefimov

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon 
Fraktsiooni nõunik-abi Kadri Vilba

Reformierakonna fraktsioon 
Fraktsiooni nõunik-abid Emma Kruusmäe ja Hans-Kaarel Laes

Sotsiaaldemokraatliku erakonna fraktsioon 
Fraktsiooni nõunik-abi Monika Maljukov

Fraktsioonivabad linnavolikogu liikmed

Istungid

Linnavolikogu korralised istungid toimuvad iga paarisnädala neljapäeval algusega kell 16. 

 • Istungi kutsub kokku linnavolikogu esimees või tema asendaja, nende puudumisel linnavolikogu vanim liige. Linnavolikogu uue koosseisu esimese istungi kutsub kokku linna valimiskomisjoni esimees või tema asetäitja hiljemalt seitsmendal päeval pärast valimistulemuste väljakuulutamist.
 • Esimees või tema asendaja kutsub kokku linnavolikogu istungi ka linnavalitsuse või vähemalt 1/4 linnavolikogu koosseisu ettepanekul, et arutada nende tõstatatud küsimusi.
 • Istungist võtab osa linnapea, keda tema äraolekul asendab üks abilinnapeadest.
 • Linnavolikogu annab üldaktidena määrusi ning võtab üksikaktidena vastu otsuseid.

Istungite päevakorrad ja protokollid

Tallinna Linnavolikogu istungite info alates 10. oktoobrist 2020. Kui soovid infot enne 1. oktoobrit 2020 toimunud Tallinna Linnavolikogu istungite kohta, pöördu palun Tallinna Linnavolikogu Kantselei poole.
 

Eestseisuse koosolekute päevakorrad ja protokollid

Otseülekanne
Heli edastus reaalajas (link avaneb vaid istungi ajal)

Salvestiste arhiiv
Videosalvestiste arhiiv
Videosalvestiste arhiiv 
Helisalvestiste arhiiv

Tallinna linnavolikogu istung 13.06.2024

Infotund

Tallinna Linnavolikogu korraline infotund toimub iga paarisnädala neljapäeval kell 14–15.

Infotunni päevakord 

Arhiiv
 Videosalvestised
 Helisalvestised
 

Tallinna linnavolikogu infotund 13.06.2024


 

Istungi ja infotunni järelvaatamine 

Salvestiste arhiiv
Videosalvestiste arhiiv
Videosalvestiste arhiiv
Helisalvestite arhiiv

Eelnõud, määrused ja otsused

Tallinna Linnavolikogu eelnõud

Tallinna Linnavolikogu istungite info alates 10. oktoobrist 2020. Kui soovid infot enne 1. oktoobrit 2020 toimunud Tallinna Linnavolikogu istungite kohta, pöördu palun Tallinna Linnavolikogu Kantselei poole.

Tallinna Linnavolikogu vastuvõetud õigusaktid asuvad infosüsteemis Teele, määrused on kättesaadavad ka Riigi Teatajas.

Komisjonid

Alatiste komisjonide koosseisud:
Haridus- ja kultuurikomisjon
Innovatsioonikomisjon
Keskkonna- ja kliimakomisjon
Korra- ja tarbijakaitsekomisjon
Linnamajanduskomisjon
Linnavarakomisjon
Rahanduskomisjon
Revisjonikomisjon
Sotsiaal- ja tervishoiukomisjon
Õiguskomisjon

Komisjonide koosolekute päevakorrad ja protokollid

Komisjonide tegevusaruanded:

Vastuvõtuajad

Infopunkt

E–K 8.30–17.00
N      8.30–18.00
R      8.30–16.00

Erakond Eesti 200 fraktsioon
Fraktsiooni nõunik-abi Joanna Veeremaa
tel 694 3248

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon
Fraktsiooni nõunik-abi Kadri Vilba
tel 694 3208

Isamaa Erakonna fraktsioon
Fraktsiooni nõunik-abi Kristjan Ühtid
tel 694 3233

Keskerakonna fraktsioon
Fraktsiooni nõunik-abi Inga-Bel lilium
tel 6943218

Fraktsiooni nõunik-abMark Jefimov
tel 694 3227

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon
Fraktsiooni nõunik-abi Monika Maljukov
tel: 6943222

Reformierakonna fraktsioon
Fraktsiooni nõunik-abi Emma Kruusmäe
tel 694 3231
Fraktsiooni nõunik-abi Karmen Pikkmets
tel 694 3231

Fraktsioonivabad linnavolikogu liikmed

Töökorraldus

 • Tallinna Linnavolikogu töötab täiskoguna. Linnavolikogu tööorganid on eestseisusalatised ja ajutised komisjonid ning fraktsioonid.
 • Fraktsiooni võivad moodustada viis või enam linnavolikogu liiget, kes on valitud ühe ja sama valimisnimekirja järgi. Ühte nimekirja kuuluvad linnavolikogu liikmed võivad moodustada ainult ühe fraktsiooni.
 • Linnavolikogu kinnitab alatised komisjonid probleemvaldkondade kaupa, sh revisjonikomisjoni. Komisjonid selgitavad välja linnaelu probleeme ja pakuvad neile lahendusi. Revisjonikomisjon kontrollib linnavalitsuse ja linna ametiasutuste tegevust.
 • Linnavolikogu annab üldaktidena määrusi ning võtab üksikaktidena vastu otsuseid. Informatsiooni linnavolikogu menetluses olevate õigusaktide eelnõude, istungi protokollide jms kohta leiab infosüsteemist Teele.
 • Linnavolikogu asjaajamise korraldamise, majandusliku teenindamise ning linnavolikogu, tema komisjonide ja fraktsioonide töö tagab Tallinna Linnavolikogu Kantselei
 • Linnavolikogu korralised infotunnid toimuvad iga paarisnädala neljapäeval kell 14-15, korralised istungid toimuvad iga paarisnädala neljapäeval algusega kell 16. Istungeid saab jälgida reaalajas  ja tutvuda salvestiste arhiiviga.
 • Linnavolikogu tööd reguleerib Tallinna Linnavolikogu töökord.

Linnavolikogu pädevus

Kohaliku omavalitsuse pädevusse kuuluvate küsimuste otsustamisel on linnavolikogu sõltumatu ning tegutseb ainult linnaelanike huvides ja nende nimel.

Linnavolikogu ainupädevusse kuulub:

 • linna eelarve vastuvõtmine ja muutmine kohalike maksude kehtestamine, muutmine ja kehtetuks tunnistamine
 • toetuste andmine
 • Tallinna arengukava vastuvõtmine
 • linnaosa moodustamine ja lõpetamine, tema pädevuse kindlaksmääramine ja põhimääruse kinnitamine
 • linnapea valimine ja ametist vabastamine
 • linnavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri ning kandidaatide kinnitamine

Täielik loetelu on esitatud Tallinna põhimääruses.

Linnavolikogu valimine

Tallinna Linnavolikogu on Tallinna kui kohaliku omavalitsusüksuse esinduskogu, mille valivad linna hääleõiguslikud elanikud kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse alusel üldistel, ühetaolistel ja otsestel valimistel neljaks aastaks. Hääletamine on salajane.

Volikogu korraliste valimiste päev on valimiste aasta oktoobrikuu kolmas pühapäev. Tallinna valimiskomisjon teeb valimistulemused kindlaks proportsionaalsuse põhimõtte alusel.

 • Tallinna Linnavolikogu 10. koosseisu valimised toimusid 17. oktoobril 2021.
 • Linnavolikogu liikmed registreeriti Tallinna linna valimiskomisjoni 10. novembri 2021 otsusega nr 25.
 • Valimistulemused avalikustati ajalehes Eesti Päevaleht ja 9. koosseisu volitused lõppesid 10. novembril 2021.
 • 10. koosseisu volitused algasid 11. novembril 2021.

Linnavolikogu liikmele

   

Aasta linnakodanik 2023

Tallinna aasta linnakodanik 2023 on Hildegardi kogukonnaaia eestvedaja Aigi Heinonen.


 

Viimati muudetud 19.06.2024