Skip to content
Juurdepääsetavus
 °C

Tallinna Linnavolikogu Kantselei

Vana-Viru 12, 15080 Tallinn
Telefon 694 3201
Faks 694 3259
E-post infopunkt@tallinnlv.ee
Registrikood 75015031

Kantselei tööaeg
E–K 8.30–17.00
N      8.30–18.00
R      8.30–16.00 

Tallinna Linnavolikogu Kantselei ülesanne on muu hulgas:

  • tagada linnavolikogule, linnavolikogu liikmetele, esimehele, fraktsioonidele ja komisjonidele tööks vajalik, sh korraldada nende asjaajamist
  • valmistada ette ja korraldada linnavolikogu istungeid ja eestseisuse koosolekuid 
  • avalikustada ja säilitada linnavolikogu õigusakte (määrused ja otsused) ning muid dokumente
  • vaadata läbi linnavolikogule adresseeritud elanike märgukirjad ja avaldused ning korraldada elanike vastuvõttu
Kontaktandmed

Teenistujate kontaktandmed on telefoniraamatus.

Avalike suhete nõunik Kris Süld
Telefon 694 3219
E-post kris.syld@tallinnlv.ee

Infopunkt
Telefon 694 3201
E-post infopunkt@tallinnlv.ee
Lahtiolekuajad
E–K 8.30–17.00
N      8.30–18.00
R      8.30–16.00 

Kasulikud lingid

Linnavolikogu koosseis
Linnavolikogu istungite päevakorrad ja materjalid 
Linnavolikogu infotundide päevakorrad ja materjalid
Linnavolikogu istungite ja infotundide veebiülekanne
Eestseisuse koosolekud 
Linnavolikogu õigusaktide eelnõud
Linnavolikogu õigusaktid

Palgaandmed

Palgaandmed avalikustatakse Rahandusministeeriumi veebilehel.

Riigihanked

Riigihanked avaldatakse riigihangete registris.

Riigihangete korraldamist puudutavad õigusaktidkasuliku teabekorduma kippuvad küsimused ja riigihangete registri kasutusjuhendid leiad Rahandusministeeriumi veebilehelt.

Tallinna hankekord

2023. aastal Tallinna Linnavolikogu Kantselei lihthanke piirmäära ületavaid hankeid ei korralda.

Toimingupiirangud

Siin avaldatakse teave toimingute ja otsuste kohta, mille puhul toimingupiiranguid ei kohaldata (korruptsioonivastase seaduse § 11 lg 3 p-d 4, 5 ja 7). Toimingupiiranguid ei kohaldata ja teade tuleb avaldada:

  • kui ametiisiku asendamine ei ole võimalik asendajale esitatavatele nõuetele vastava isiku puudumise tõttu;
  • toimingute või otsuste puhul, millega avalikku ülesannet täitev asutus tagab oma töö korraldamise, välja arvatud teenistusalased otsused;
  • linnaasutuses, kui kohaliku omavalitsuse üksuse eripära arvestades oleks toimingupiirangu kohaldamine avaliku huvi seisukohast ebamõistlik.
Praegu sellised teated puuduvad.
Õigusaktid

Tallinna Linnavolikogu Kantselei põhimäärus
Linnavolikogu töökord

Viimati muudetud 20.11.2023