Skip to content
Juurdepääsetavus
 °C

Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet

171353.jpg

Aadress: Paldiski mnt 48a, 10614 Tallinn
Telefon 14410 või 661 9860 (ööpäev läbi; kõne hind oleneb kõneteenuse osutaja hinnakirjast)
E-post munitsipaalpolitsei@tallinnlv.ee 
Registrikood 75034502
Juhataja Aivar Toompere

Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet aitab tagada linnas avalikku korda.

Muu hulgas on ameti ülesanne:

 • hallata abitelefoni 14410
 • teha järelevalvet õigusaktide täitmise üle järgmistes valdkondades:
  • linnakeskkond: jäätmed, avalik kord ja heakord, kaevetööd, lemmikloomade pidamine
  • transport: ühistransport (sõiduõigus), taksondus (sh teenindajakaardid, sõidukikaardid ja taksoveoload)
  • liiklusjärelevalve: parkimisnõuetest kinnipidamine
  • alkoholi ja tubakatoodete tarbimine avalikus ruumis
 • aidata avalikel üritustel tagada avalikku korda ja reguleerida ajutiselt liiklust
 • korraldada avalikes supluskohtades rannavalveteenust
 • täita elanikkonnakaitse ja kriisireguleerimisega seotud ülesandeid
 • täita linna asutustes sisevalveülesandeid

Munitsipaalpolitsei pädevusse kuuluvate probleemide korral helistage telefonil 14410 või 661 9860. Abitelefon töötab ööpäev läbi, kõne hind oleneb kõneteenuse osutaja hinnakirjast.

Nädalavahetuseti kiiret reageerimist vajavad kirjalikud kaebused ja avaldused palume saata e-posti aadressil korrapidaja@tallinnlv.ee. Üldjuhul amet nendele kirjadele ei vasta, sest neid käsitletakse väljakutsetena.

Tööaeg ja vastuvõtt

E        8.15–18.00
T–N  8.15–17.00
R        8.15–16.00

Munitsipaalpolitsei linnaosades

Munitsipaalpolitsei pädevusse kuuluvate probleemide korral helistage telefonil 14410 või 661 9860. Abitelefon töötab ööpäev läbi, kõne hind oleneb kõneteenuse osutaja hinnakirjast.

Nädalavahetuseti kiiret reageerimist vajavad kirjalikud kaebused ja avaldused palume saata e-posti aadressil korrapidaja@tallinnlv.ee. Üldjuhul amet nendele kirjadele ei vasta, sest neid käsitletakse väljakutsetena.

Hoiatustrahvidega seotud küsimused tel 5300 3103 (tööpäeviti kl 9–16)

Trahvide maksmise ja trahviotsuste kättesaamise kohta saate tööpäeviti infot telefonil 661 9862.

Noorsootöö sektoriga saate ühendust abitelefoni 14410 kaudu, kuhu võib edastada informatsiooni, kui märkate tubakatooteid või alkoholi tarbivaid alaealisi.

 

Vastuvõtt

Ameti juhataja Aivar Toompere
Iga kuu teine ja viimane esmaspäev kell 16.00–18.00. Etteregistreerimine tel 661 9863

 

Juristid
Iga kuu teine ja viimane esmaspäev kell 13.00–16.00
Meeli Alviste, tel 5193 2212
Veronika Ehrenbusch, tel 515 7387

Taksondus 

Taksondusega seotud küsimused tel 650 6086, e-post takso@tallinnlv.ee

Taksosektor menetleb praegu vaid interneti teel edastatud taotlusi ja materjale!
Sõidukite kontroll
E             10.00–12.00 ja 13.00–17.00
T, N        10.00–12.00 ja 13.00–15.00

Trahvid

Hoiatustrahvidega seotud küsimused tel 5300 3103 (tööpäeviti kl 9.00–16.00)

Trahvide maksmise ja trahviotsuste kättesaamise kohta saate tööpäeviti infot telefonil 661 9862.

Hoiatustrahvi saate tasuda iseteenindusportaalis. Trahvi tasumisel avaneb eeltäidetud makseblankett, kus on kirjas valitud panga nimi, viitenumber ja konto, kuhu maksta. Sisse logida saate ID-kaardi, mobiil-ID või Smart-ID abil. Loe lisa trahvide tasumise kohta.

Kaebuse vorm (DOC-fail)

Struktuur

Ameti juhataja Aivar Toompere
Ameti juhatajale otse alluvad töötajad

Üldosakond

Registriosakond
Menetluse ja piirkonnatöö osakond
Patrulli- ja valveosakond
Tallinna politseiorkester

Kogu Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti struktuur

Tööpakkumised

Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti tööpakkumised

Teenused

Teavet Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti osutatavate teenuste kohta leiate teenuste andmekogust

Palgaandmed

Palgaandmed avalikustatakse avaliku teenistuse kesksel veebilehel.

Riigihanked

Riigihanked avaldatakse riigihangete registris.

Riigihangete korraldamist puudutavad õigusaktidkasulik teavekorduma kippuvad küsimused ja riigihangete registri kasutusjuhendid leiate Rahandusministeeriumi veebilehelt.

Tallinna hankekord

Toimingupiirangud

Siin avaldatakse teave toimingute ja otsuste kohta, mille puhul toimingupiiranguid ei kohaldata (korruptsioonivastase seaduse § 11 lg 3 p-d 4, 5 ja 7). Toimingupiiranguid ei kohaldata ja teade tuleb avaldada:

 • kui ametiisiku asendamine ei ole võimalik asendajale esitatavatele nõuetele vastava isiku puudumise tõttu;
 • toimingute või otsuste puhul, millega avalikku ülesannet täitev asutus tagab oma töö korraldamise, välja arvatud teenistusalased otsused;
 • linnaasutuses, kui kohaliku omavalitsuse üksuse eripära arvestades oleks toimingupiirangu kohaldamine avaliku huvi seisukohast ebamõistlik.

Praegu sellised teated puuduvad.

Kriisideks valmisolek

Kriisideks valmisolek

Viimati muudetud 29.07.2022