Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet

Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet

 

 

Aadress Paldiski mnt 48a, 10614 Tallinn
Telefon 14410 või 661 9860 (ööpäev läbi; kõne hind oleneb kõneteenuse osutaja hinnakirjast)
E-post [email protected] 
Registrikood 75034502
Juhataja Aivar Toompere

171353.jpg

Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet aitab tagada linnas avalikku korda.

Munitsipaalpolitsei pädevusse kuuluvate probleemide korral helista telefonil 14410 või 661 9860. Abitelefon töötab ööpäev läbi, kõne hind oleneb kõneteenuse osutaja hinnakirjast.

Nädalavahetuseti kiiret reageerimist vajavad kirjalikud kaebused ja avaldused palun saada e-posti aadressil [email protected]. Üldjuhul amet nendele kirjadele ei vasta, sest neid käsitletakse väljakutsetena.

Tööaeg ja vastuvõtt

E        8.15–18.00
T–N  8.15–17.00
R        8.15–16.00

Munitsipaalpolitsei linnaosades

Munitsipaalpolitsei pädevusse kuuluva probleemi korral helista telefonil 14410 või 661 9860. Abitelefon töötab ööpäev läbi, kõne hind oleneb kõneteenuse osutaja hinnakirjast.

Nädalavahetuseti kiiret reageerimist vajavad kirjalikud kaebused ja avaldused palun saada e-posti aadressil [email protected]. Üldjuhul amet nendele kirjadele ei vasta, sest neid käsitletakse väljakutsetena.

Hoiatustrahvidega seotud küsimused: tel 5300 3103 (tööpäeviti kl 9–16)

Trahvide maksmise ja trahviotsuste kättesaamise kohta saad tööpäeviti infot telefonil 661 9862.

 

Vastuvõtt

Ameti juhataja Aivar Toompere
Iga kuu teine ja viimane esmaspäev kell 16.00–18.00. Etteregistreerimine tel 661 9863

 

Juristid
Iga kuu teine ja viimane esmaspäev kell 13.00–16.00
Meeli Alviste, tel 5193 2212
Veronika Ehrenbusch, tel 515 7387

Taksondus 

Taksondusega seotud küsimused tel 650 6086, e-post [email protected]

Taksosektor menetleb praegu vaid interneti teel edastatud taotlusi ja materjale!
Sõidukite kontroll
E             10.00–12.00 ja 13.00–16.00
T, N        10.00–12.00 ja 13.00–15.00

Trahvid

Hoiatustrahvidega seotud küsimused: tel 5300 3103 (tööpäeviti kl 9.00–16.00)

Trahvide maksmise ja trahviotsuste kättesaamise kohta saad tööpäeviti infot telefonil 661 9862.

Hoiatustrahvi saad tasuda iseteenindusportaalis. Trahvi tasumisel avaneb eeltäidetud makseblankett, kus on kirjas valitud panga nimi, viitenumber ja konto, kuhu maksta. Sisse saab logida ID-kaardi, mobiil-ID või Smart-ID abil. Loe lisa trahvide tasumise kohta.

Kaebuse vorm (DOC-fail)

Struktuur

Ameti juhataja Aivar Toompere
Ameti juhatajale otse alluvad töötajad

Üldosakond

Registriosakond
Menetluse ja piirkonnatöö osakond
Patrulli- ja valveosakond
Tallinna politseiorkester

Kogu Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti struktuur

Ameti ülesanded

Amet täidab järgmisi ülesandeid: 

- haldab abitelefoni 14410
- teeb järelevalvet õigusaktide täitmise üle järgmistes valdkondades: 

  • linnakeskkond: jäätmed, avalik kord ja heakord, kaevetööd, lemmikloomade pidamine
  • transport: ühistransport (sõiduõigus), taksondus (sh teenindajakaardid, sõidukikaardid ja taksoveoload)
  • liiklusjärelevalve: parkimisnõuetest kinnipidamine
- teeb alkoholi ja tubakatoodete tarbimise järelevalvet avalikus ruumis
- aitab avalikel üritustel tagada avalikku korda ja reguleerida ajutiselt liiklust 
- korraldab avalikes supluskohtades rannavalveteenust 
- täidab elanikkonnakaitse, kriisireguleerimise ja -ennetustööga seotud ülesandeid
- täidab linna asutustes sisevalveülesandeid

 

Tööpakkumised

Vaata kõiki Tallinna linna aktiivseid töökuulutusi

Teenused

Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti teenused leiad teenuste andmekogust

Palgaandmed

Palgaandmed avalikustatakse Rahandusministeeriumi veebilehel.

Riigihanked

Riigihanked avaldatakse riigihangete registris.

Riigihangete korraldamist puudutavad õigusaktidkasuliku teabekorduma kippuvad küsimused ja riigihangete registri kasutusjuhendid leiad Rahandusministeeriumi veebilehelt.

Mupo hankeplaan 2023
Mupo hankeplaan2024
Tallinna hankekord

Toimingupiirangud

Siin avaldatakse teave toimingute ja otsuste kohta, mille puhul toimingupiiranguid ei kohaldata (korruptsioonivastase seaduse § 11 lg 3 p-d 4, 5 ja 7). Toimingupiiranguid ei kohaldata ja teade tuleb avaldada:

  • kui ametiisiku asendamine ei ole võimalik asendajale esitatavatele nõuetele vastava isiku puudumise tõttu;
  • toimingute või otsuste puhul, millega avalikku ülesannet täitev asutus tagab oma töö korraldamise, välja arvatud teenistusalased otsused;
  • linnaasutuses, kui kohaliku omavalitsuse üksuse eripära arvestades oleks toimingupiirangu kohaldamine avaliku huvi seisukohast ebamõistlik.

Praegu sellised teated puuduvad.

Kriisideks valmisolek

Kriisideks valmisolek

Viimati muudetud 30.04.2024