Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Tallinna Perekonnaseisuamet

Tallinna Perekonnaseisuamet

 

Aadress Pärnu mnt 67, 10135 Tallinn
Telefon 645 7480
E-post [email protected]
Registrikood 75014853

Tallinna Perekonnaseisuamet teeb perekonnaseisu- ja rahvastikutoiminguid ning osutab nendega seotud Tallinna linna teenuseid.

Facebook_v.JPG

Tööaeg, vastuvõtt ja kontaktandmed

Soovitame perekonnaseisu- ja rahvastikutoimingute puhul kasutada võimaluse korral elektroonilist suhtlemist. Avaldused ja pöördumised palume edastada e-posti aadressil [email protected]. Juhime tähelepanu, et seadus ei võimalda saata abiellumise, lahutuse ja isikukoodi moodstamise avaldused e-posti teel.

Vastuvõtt:
30.04.2024 vastuvõtt on 13.00 - 15.30
01.05.2024 oleme suletud


E          9.00–13.00 ja 14.00–17.30
T          13.00–17.00
K, N    9.00–13.00 ja 14.00–17.00
R          9.00–13.00

Tööaeg:
E          8.15–18.00
T-N      8.15–17.00
R          8.15–16.00

Ameti juhataja vastuvõtule eelregistreerimiseks saada e-kiri aadressil [email protected] . Kirjas nimeta pöördumise täpsustavad asjaolud (aadress, teema, kas tegu on poolelioleva menetlusega jne).

Muudatusi Tallinna ühistranspordi liikumisteedes ja graafikutes saab jälgida veebilehel 
https://transport.tallinn.ee/
Teavet teehoiutööde kohta saab siit
Pärnu maanteel Perekonnaseisuameti juures muutus liikluskorraldus, täpsemalt vaata siit

Otsetelefonid

 • abielutoimingud (tel 645 7483)
 • lahutustoimingud (tel 645 7498)
 • sünni registreerimine (tel 645 7488)
 • surma registreerimine erijuhtudel (tel 645 7496)
 • nimemuutmine (tel 645 7486)
 • toimingud välismaal (tel 645 7481)
 • tõendid ja tunnistused, sh arhiiv (tel 645 7487)
 • surma registreerimine erijuhtudel (tel 645 7496)
NB! Üldjuhul ei pea surma registreerima perekonnaseisuametniku juures, kuna surma registreerimise ja esmase surmatõendi väljastamise kohustus ja õigus on tervishoiuteenuse osutajatel (perearst, haigla, kiirabi jne). Perekonnaseisuametile jääb surma registreerimise pädevus alles vaid erijuhtudel (isikukoodita välisriigi kodaniku surm Eestis, surmajuhtum välisriigis jne). Loe lisa Siseministeeriumi veebilehelt.
Struktuur

Ameti juhataja KRISTI KAIL
Ameti juhatajale otse alluvad töötajad

Perekonnaseisutoimingute osakond
Rahvastikutoimingute osakond
Majandusbüroo

Kogu Tallinna Perekonnaseisuameti struktuur

Ameti ülesanded

Amet täidab järgmisi ülesandeid: 

 • teeb rahvastikuregistriga seotud toiminguid (sh kandeid elukohaandmete muutmiseks ning parandab ja muudab andmeid)
 • teeb perekonnaseisutoiminguid (sh abielu registreerimine, abielu lahutamine, sünni registreerimine, surma registreerimine ja soo andmete muutmine)
 • teeb nimeõiguslikke muudatusi ja otsustab uue isikunime andmise üle
 •  korraldab abielu sõlmimise pidulikke kombetalitusi
 • annab perekonnaseisuandmete väljavõtteid ja perekonnaseisudokumendi ärakirju (sh väljastab abieluvõimetõendeid, perekonna- ja nimeõiguslikku muudatust kajastava dokumendi andmeid ning andmeid õigustatud huvi alusel)
 • moodustab isikukoode
 • korraldab Tallinna sünnitoetuse maksmist
 • teeb statistikat Tallinna elanike arvu muutuste kohta
Ülesannete täpsemat loetelu vaata ameti põhimäärusest.
Teenused

Tallinna Perekonnaseisuameti teenused leiad teenuste andmekogust

Teenused teemade järgi: 
Lapse sünd 
Abiellumine 
Nimemuutmine 
Abielulahutus 
Surm 
Elukoha aadress 
Perekonnasündmuste tõend

Palgaandmed

Palgaandmed avalikustatakse Rahandusministeeriumi veebilehel.

Riigihanked

Tallinna Perekonnaseisuameti riigihanked avaldatakse riigihangete registris

Riigihangete korraldamist puudutavad õigusaktidkasuliku teabekorduma kippuvad küsimused ja riigihangete registri kasutusjuhendid leiad Rahandusministeeriumi veebilehelt.

Tallinna hankekord
Tallinna Perekonnaseisuameti hankeplaan 2024


Arhiiv
Hankeplaan 2023
Hankeplaan 2022
Hankeplaan 2021
Hankeplaan 2020
Hankeplaan 2019
Hankeplaan 2018

Tööpakkumised

Vaata kõiki Tallinna linna aktiivseid töökuulutusi

Praktika

Praktikale võetakse üldjuhul Eesti Vabariigis registreeritud õppeasutuses kõrgharidust omandavad üliõpilased. Praktika eesmärk on anda üliõpilasele võimalus omandada töökogemus kohaliku omavalitsuse ametiasutuses.

Praktika sooritamiseks tuleb esitada:

 • praktikale võtmise taotlus (DOC-fail)
 • õppeasutuse praktika juhend
 • akadeemiline õiend
 • CV (soovi korral võib kasutada järgmist vormi (DOC-fail))

Dokumendid palume saata vähemalt üks kuu enne praktika soovitud algust ametiasutuse kontaktisikule (Kersti Piirmets). Taotluse esitanutega võetakse ühendust kahe nädala jooksul. 

Praktikant võetakse praktikale kalendriaasta jooksul kokkuleppel ametiasutuse juhi või tema määratud isikuga, arvestades ametiasutuse võimalusi. Teavet praktika sooritamise võimaluste ja tingimuste kohta ning ametiasutusse kalendriaasta jooksul praktikale võetavate praktikantide arv avalikustatakse Tallinna veebilehel ja siseveebis jooksvalt vastavalt võimalustele ning vabanevatele praktikakohtadele.

Praktikakohti 2022. a ei ole.

Vaata ka teiste linna ametiasutuste vabu praktikakohti.

Toimingupiirangud

Siin avaldatakse teave toimingute ja otsuste kohta, mille puhul toimingupiiranguid ei kohaldata (korruptsioonivastase seaduse § 11 lg 3 p-d 4, 5 ja 7). Toimingupiiranguid ei kohaldata ja teade tuleb avaldada:

 • kui ametiisiku asendamine ei ole võimalik asendajale esitatavatele nõuetele vastava isiku puudumise tõttu;
 • toimingute või otsuste puhul, millega avalikku ülesannet täitev asutus tagab oma töö korraldamise, välja arvatud teenistusalased otsused;
 • linnaasutuses, kui kohaliku omavalitsuse üksuse eripära arvestades oleks toimingupiirangu kohaldamine avaliku huvi seisukohast ebamõistlik.

Praegu sellised teated puuduvad.

Õigusaktid

Tallinna Perekonnaseisuameti põhimäärus 
Arhiivi ja rahvastikutoimingute osakonna põhimäärus (DOC-fail)
Perekonnaseisutoimingute osakonna põhimäärus (DOC-fail)
Tallinna Perekonnaseisuameti jälgimisseadmete kasutamise kord

Viimati muudetud 18.04.2024