Skip to content
Juurdepääsetavus
 °C

Tallinna Perekonnaseisuamet

Aadress Pärnu mnt 67, 10135 Tallinn
Telefon 645 7480
E-post perekonnaseisuamet@tallinnlv.ee
Registrikood 75014853
Juhataja 

Facebook_v.JPG

Tallinna Perekonnaseisuamet teeb perekonnaseisu- ja rahvastikutoiminguid ning osutab nendega seotud Tallinna linna teenuseid.

Muu hulgas on ameti ülesanne:

 • teha rahvastikuregistriga seotud toiminguid (sh teostada kandeid elukohaandmete muutmiseks ning parandada ja muuta andmeid)
 • teha perekonnaseisutoiminguid (sh abielu registreerimine, abielu lahutamine, sünni registreerimine, surma registreerimine ja soo andmete muutmine)
 • teha nimeõiguslikke muudatusi ja otsustada uue isikunime andmine
 • korraldada abielu sõlmimise pidulikke kombetalitusi
 • anda perekonnaseisuandmete väljavõtteid ja perekonnaseisudokumendi ärakirju (sh väljastada abieluvõimetõendeid, perekonna- ja nimeõiguslikku muudatust kajastava dokumendi andmeid ning andmeid õigustatud huvi alusel)
 • moodustada isikukoode
 • korraldada Tallinna sünnitoetuse maksmist
 • teha statistikat Tallinna elanike arvu muutuste kohta
Tööaeg, vastuvõtt ja kontaktandmed

Soovitame perekonnaseisu- ja rahvastikutoimingute puhul kasutada võimaluse korral elektroonilist suhtlemist. Avaldused palume edastada e-posti aadressil perekonnaseisuamet@tallinnlv.ee.

Juhime tähelepanu, et seadus ei võimalda abiellumisavaldusi ja abielu lahutamise avaldusi ning isikukoodide taotlemise avaldusi esitada digitaalselt allkirjastatult e-posti teel. 

Tööaeg
E          8.15–18.00
T-N      8.15–17.00
R          8.15–16.00

Vastuvõtt
E          9.00–13.00 ja 14.00–17.30
T          13.00–17.00
K, N    9.00–13.00 ja 14.00–17.00
R          9.00–13.00
23.02.2023 VASTUVÕTT 09:00-13:00; 24.02.2023 OLEME SULETUD.

Otsetelefonid

 • abielutoimingud (tel 645 7483)
 • lahutustoimingud (tel 645 7498)
 • sünni registreerimine (tel 645 7488)
 • surma registreerimine erijuhtudel (tel 645 7496)

NB! Üldjuhul ei pea surma registreerima perekonnaseisuametniku juures, kuna surma registreerimise ja esmase surmatõendi väljastamise kohustus ja õigus on tervishoiuteenuse osutajatel (perearst, haigla, kiirabi jne). Perekonnaseisuametile jääb surma registreerimise pädevus alles vaid erijuhtudel (isikukoodita välisriigi kodaniku surm Eestis, surmajuhtum välisriigis jne). Loe lisa Siseministeeriumi veebilehelt.

 • nimemuutmine (tel 645 7486)
 • toimingud välismaal (tel 645 7481)
 • tõendid ja tunnistused, sh arhiiv (tel 645 7487)
Struktuur

Ameti juhataja
Ameti juhatajale otse alluvad töötajad

Perekonnaseisutoimingute osakond
Rahvastikutoimingute osakond
Majandusbüroo

Kogu Tallinna Perekonnaseisuameti struktuur

Teenused

Teavet Tallinna Perekonnaseisuameti osutatavate teenuste kohta leiate teenuste andmekogust

Palgaandmed

Palgaandmed avalikustatakse avaliku teenistuse kesksel veebilehel.

Riigihanked

Tallinna Perekonnaseisuameti riigihanked avaldatakse riigihangete registris

Riigihangete korraldamist puudutavad õigusaktidkasulik teavekorduma kippuvad küsimused ja riigihangete registri kasutusjuhendid leiate Rahandusministeeriumi veebilehelt.

Tallinna hankekord
Tallinna Perekonnaseisuameti hankeplaan 2023


Arhiiv
Hankeplaan 2022
Hankeplaan 2021
Hankeplaan 2020
Hankeplaan 2019
Hankeplaan 2018

Tööpakkumised

Tallinna Perekonnaseisuameti tööpakkumised

Praktika

Praktikale võetakse üldjuhul Eesti Vabariigis registreeritud õppeasutuses kõrgharidust omandavad üliõpilased.Praktika eesmärk on anda üliõpilasele võimalus omandada töökogemus kohaliku omavalitsuse ametiasutuses.

Praktika sooritamiseks tuleb esitada:

 • praktikale võtmise taotlus (DOC-fail)
 • õppeasutuse praktika juhend
 • akadeemiline õiend
 • CV (soovi korral võib kasutada järgmist vormi (DOC-fail))

Dokumendid palume saata vähemalt üks kuu enne praktika soovitud algust ametiasutuse kontaktisikule (Kersti Piirmets). Taotluse esitanutega võetakse ühendust kahe nädala jooksul. 

Praktikant võetakse praktikale kalendriaasta jooksul kokkuleppel ametiasutuse juhi või tema määratud isikuga, arvestades ametiasutuse võimalusi. Teavet praktika sooritamise võimaluste ja tingimuste kohta ning ametiasutusse kalendriaasta jooksul praktikale võetavate praktikantide arv avalikustatakse Tallinna veebilehel ja siseveebis jooksvalt vastavalt võimalustele ning vabanevatele praktikakohtadele.

Praktikakohti 2022. a ei ole.

Vaata ka teiste linna ametiasutuste vabu praktikakohti.

Toimingupiirangud

Siin avaldatakse teave toimingute ja otsuste kohta, mille puhul toimingupiiranguid ei kohaldata (korruptsioonivastase seaduse § 11 lg 3 p-d 4, 5 ja 7). Toimingupiiranguid ei kohaldata ja teade tuleb avaldada:

 • kui ametiisiku asendamine ei ole võimalik asendajale esitatavatele nõuetele vastava isiku puudumise tõttu;
 • toimingute või otsuste puhul, millega avalikku ülesannet täitev asutus tagab oma töö korraldamise, välja arvatud teenistusalased otsused;
 • linnaasutuses, kui kohaliku omavalitsuse üksuse eripära arvestades oleks toimingupiirangu kohaldamine avaliku huvi seisukohast ebamõistlik.

Praegu sellised teated puuduvad.

Õigusaktid

Tallinna Perekonnaseisuameti põhimäärus 
Arhiivi ja rahvastikutoimingute osakonna põhimäärus (DOC-fail)
Perekonnaseisutoimingute osakonna põhimäärus (DOC-fail)
Tallinna Perekonnaseisuameti videovalvesüsteemi kasutamise kord aadressil Pärnu mnt
67
 

Viimati muudetud 26.01.2023