Skip to content
Juurdepääsetavus
 °C

Tallinna positiivne programm

Hea tallinlane!Tallinn positiivne programm - logo.jpg

Esmakordselt algatasime elanikke linna arendamisse kaasava projekti neli aastat tagasi. Selle projekti käigus koguti linnaosades elanikelt mõtteid ja ideid ning vaieldi need mõttetalgutel läbi, protsessi kaasati ka valdkondade eksperdid. Tulemusena valmis “Tallinna positiivne programm 2014-2018”, milles lepiti kokku eesmärgid ja tegevused järgmiseks viieks aastaks.

Hea meel on tõdeda, et Tallinn on programmi täitmisel tempokalt liikunud ning selle aasta lõpuks saame püstitatud ülesanded valdavalt täidetuks lugeda. Seetõttu hakkamegi uueks perioodiks juba praegu programmi koostama. Nii on kõigile linnaosadele antud ülesandeks korraldada oma elanike seas ideekorje ning kogutud materjali ka avalikul konverentsil esitleda.

21. sajandi kohalikus omavalitsuses peame oma tegevustes lähtuma linnaelanike vajadustest ja huvidest, mistõttu on iga pealinlase arvamus meie jaoks väga tähtis. Positiivse programmi eesmärk ongi julgustada linlasi välja pakkuma ükskõik milliseid uuenduslikke ideid, ükskõik kui ebatavalised need võivad alguses paista. 

Oodatud on kõik ideed, mis edendavad inimeste heaolu laiemalt või mis toetavad haavatavaid ühiskonnagruppe ja ühiskondlikku õiglust. Ideekorje annab linnajuhtimisele väärtusliku sisendi, sest nätiab, milliste probleemide lahendamine on linlaste meelest esmatähtis. Mõistagi kaasame ka ühiskonnaeksperte ja teadlasi, kes aitavad esitatud ideid korrastada ja tegevusplaani sõnastada. 

Trükises oleme välja valinud iga linnaosa kümme olulisemat arengut, mis said hoo sisse just Positiivse programmi raames. Mõistagi on see vaid väike valik kõigest sellest, mis on pealinnas viimastel aastatel muutunud, kuid annab siiski huvitava üldpildi pealinnas toimunust tervikuna. Loodan kõigi pealinlaste heale koostööle juba uute ideede kogumisel ning nende teostamisel.

Seni ilmunud trükised:


Vaata ka

Viimati muudetud 01.11.2022