Skip to content
Juurdepääsetavus
 °C

Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet

 

Aadress Paldiski mnt 48a, 10614 Tallinn
Telefon 645 7440
E-post sotsiaal@tallinnlv.ee 
Registrikood 75014965 
Juhataja Raimo Saadi

171353.jpg

Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet korraldab sotsiaalhoolekannet ning linnaelanike haiguste ennetamise ja tervise edendamisega seotud tegevust.
 
Tööaeg ja vastuvõtt

Meie poole on võimalik pöörduda e-posti teel sotsiaal@tallinnlv.ee ning kirju ja dokumente on võimalik jätta ka Paldiski mnt 48a fuajees asuvasse ameti postkasti. 

Ameti tööaeg
E         8.15–18.00
T–N   8.15–17.00
R        8.15–16.00

Hooldereformi infotelefon 600 6300 
E        9.00–17.30 
T-N   9.00–16.30 
R       9.00–15.30 

Kui soovid tulla ametniku vastuvõtule, palun lepi kohtumise aeg eelnevalt e-posti või telefoni teel kokku. Kontaktandmed leiad telefoniraamatust

Ameti juhataja Raimo Saadi vastuvõtt
E   16.00–18.00
N   10.00–12.00
Vastuvõtule palume registreerida telefonil 645 7440 või e-posti aadressil sotsiaal@tallinnlv.ee.

Sotsiaaltransport
E   15.00–18.00
N   10.00–12.00
Vanemspetsialist Tiia Tiik. Vastuvõtule palume registreerida tel 645 7465 või e-posti aadressil tiia.tiik@tallinnlv.ee.

Kodukohandused
E   15.00–18.00
N   10.00–12.00
Peaspetsialist Pille Aadel. Vastuvõtule palume registreerida tel 640 4329 või e-posti aadressil pille.aadel@tallinnlv.ee.

Mure korral pöördu esmalt oma linnaosa sotsiaalhoolekande osakonda. Seal aidatakse sul leida vajalik teenus ja taotleda toetusi.

Sotsiaaltransporditeenuse tellimuste esitamine
Pöördu oma linnaosa sotsiaalhoolekande osakonda.

Mõne murega saab aidata ka:
Sotsiaalkindlustusamet (pensionid, vanemahüvitis, peretoetused, lapsendamine, puude raskusastme tuvastamine)
Terviseamet (tervishoiutöötajate registreerimine, tegevusload, keskkonnatervis, toodete ohutus)
Tervisekassa (perearstid, ravikindlustus, hambaravihüvitis, ravijärjekorrad)

Struktuur

Ameti juhataja Raimo Saadi

Kogu Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti struktuur

Eelarve sektor
Tervisesektor
Haldussektor
Õiguse- ja hankesektor
Laste ja perede heaolu osakond
Sotsiaalteenuste ja -toetuste osakond
Eestkoste sektor
Uussisserändajate kohanemise toetamise osakond
Välisprojektitöötajad

Hallatavad asutused

Ameti ülesanded

Amet täidab järgmisi ülesandeid: 

  • hoiab ja parandab Tallinna elanike elukvaliteeti ning nende toimetulekut ja osalemist ühiskonnas
  • kavandab ja korraldab sotsiaalhoolekannet ja teavitab linlasi ja organisatsioone abi saamise võimalustest
  • planeerib ja viib ellu sotsiaalhoolekande ja tervisedenduse projekte
  • korraldab sotsiaalhoolekande, tervishoiu ja tervisedenduse teemadel seminare, konverentse ja teabepäevi
  • nõustab sotsiaalhoolekande korraldamisel linnaosavalitsuste sotsiaalhoolekande osakondi ja hoolekandeasutusi
  • teostab eestkostet Tallinna linna eestkostel olevate täisealiste inimeste üle
  • haldab ja korraldab alaealise eestkostetava nimel linnaosa valitsuse ettepanekul selliseid tehinguid, mille tegemiseks on perekonnaseaduse järgi vaja kohtu nõusolekut
Ülesannete täpsemat loetelu vaata ameti põhimäärusest.

Ameti ja osakondade põhimäärused
Teenused

Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti teenused leiad teenuste andmekogust.

Tööpakkumised

Vaata kõiki Tallinna linna aktiivseid töökuulutusi

Praktika

Praktikale võetakse üldjuhul Eesti Vabariigis registreeritud õppeasutuses kõrgharidust omandavad üliõpilased, kes õpivad vähemalt teisel kursusel.

Praktika sooritamiseks Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametis palume esitada järgmised dokumendid:

taotlus (*.doc)
- õppeasutuse praktika juhend
- akadeemiline õiend
- elulookirjeldus (soovi korral kasuta antud vormi)
 

Taotlus jt loetletud dokumendid palume saata vähemalt 1 kuu enne praktika soovitud algust Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti personalipartneri Pille Keskülli e-posti aadressile pille.keskyll@tallinnlv.ee

Palgaandmed

Palgaandmed avalikustatakse Rahandusministeeriumi veebilehel.

Riigihanked

Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti riigihanked avaldatakse riigihangete registris. Sealt leiad ka riigihangete korraldamist puudutavad õigusaktid, juhised, juhendid ja abimaterjalid (sh korduma kippuvad küsimused).


Ostumenetluse kutse: Üldapteegi öövahetuse teenuse osutamine Tallinna kesklinna ja Lasnamäe haldusterritooriumil. Palume pakkumus esitada hiljemalt 14.12.2023 e-posti aadressil annika.narripa@tallinnlv.ee.

Ostumenetluse kutse: Pirita ja Pikakari invarandadesse lingtõstukite ostminePalume pakkumus esitada hiljemalt 13.12.2023 e-posti aadressil jako.stein@tallinnlv.ee.

Ostumenetluse kutse: Tallinna Kainestusmaja teenust vajavate sõltuvushäiretega isikute kogemusnõustamise teenusPalume pakkumus esitada hiljemalt 18.12.2023 e-posti aadressil annika.narripa@tallinnlv.ee ja kadri.hunt@tallinnlv.ee.

Ostumenetluse kutse: Sotsiaalnõustamine viipekeelt kasutavatele kurtidele ja vaegkuulvatele inimestelePalume pakkumus esitada hiljemalt 18.12.2023 e-posti aadressil annika.narripa@tallinnlv.ee.


Tallinna hankekord

2023. a hankeplaan
 

Arhiiv

2022. a hankeplaan

2021. a hankeplaan

2020. a hankeplaan 

2019. a hankeplaan

2018. a hankeplaan

2017. a hankeplaan

2016. a hankeplaan

2015. a hankeplaan

2014. a hankeplaan

2013. a hankeplaan

2012. a hankeplaan

Uuringud

Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti tellitud uuringud leiad Tallinna uuringute infosüsteemist.

Arhiiv

Ligipääsetavus

NB! Videole saad videoakna seadistustest lisada ka subtiitrid!

SIIA SAAB logo.png   Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametisse pääsevad kõik! 2017. aasta kevadel tunnustas võrdõigusvoliniku büroo meid märgiga „Siia saab“!
Ligipääsetavuse infosüsteemi lähteülesanne
Ligipääsetavuse infosüsteemi eelanalüüs
Ligipääsetavuse infosüsteemi lähteülesande esitlus
Käsiraamat ligipääsetava ja mitmekülgse kultuuriürituse korraldamiseks
Tallinna ligipääsetavuse arengusuunad aastatel 2016–2022inglise keeles
Ehitusprojektide vastavus invanõuetele
Ligipääsetavuse infoseminarid

 

Tallinna linna ligipääsetavuse audit 2013 PDF-failDOC-fail 
Tallinna Puuetega Inimeste Koja kommentaarid Tallinna ligipääsetavuse auditile (DOC-fail)
Tallinna Liikumispuudega Inimeste Ühingu täiendused ligipääsetavuse auditile (DOC-fail)
Põhja-Eesti Pimedate Ühingu ettepanekud Tallinna ligipääsetavuse auditile

Sündmused

Arhiiv

Tähtis
Projektid
Toimingupiirangud

Siin avaldatakse teave toimingute ja otsuste kohta, mille puhul toimingupiiranguid ei kohaldata (korruptsioonivastase seaduse § 11 lg 3 p-d 4, 5 ja 7). Toimingupiiranguid ei kohaldata ja teade tuleb avaldada:

  • kui ametiisiku asendamine ei ole võimalik asendajale esitatavatele nõuetele vastava isiku puudumise tõttu;
  • toimingute või otsuste puhul, millega avalikku ülesannet täitev asutus tagab oma töö korraldamise, välja arvatud teenistusalased otsused;
  • linnaasutuses, kui kohaliku omavalitsuse üksuse eripära arvestades oleks toimingupiirangu kohaldamine avaliku huvi seisukohast ebamõistlik.

Praegu sellised teated puuduvad.

 Huvitavat

17. oktoobril 2019 andsid sotsiaalminister Tanel Kiik ja rahvastikuminister Riina Solman pidulikul tunnustusüritusel 54 tööandjale üle peresõbraliku tööandja märgised. Sotsiaal- ja tervishoiuamet sai esimese Tallinna linna ametiasutusena peresõbraliku tööandja hõbemärgise. 2021. aastal läbisime edukalt ka järelhindamise ja säilitasime endiselt peresõbraliku tööandja hõbemärgise.

17. juunil 2022 anti Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametile kaugtöö tegija märgis.

SA Väärtustades Elu poolt aastatel 2020-2022 juhitud kahe sotsiaalministeeriumi strateegilise partnerluse projekti partnerite poolt peredele või üksikisikutele pakutavate teenuste ülevaade 

Viimati muudetud 11.12.2023