Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Tallinna Strateegiakeskus

Tallinna Strateegiakeskus

Üldkontakt
Aadress Vabaduse väljak 7 
15199 Tallinn

Telefon 640 4218
[email protected] 
Registrikood 75023817
Strateegiakeskust juhib linnakantsler Kairi Vaher.

Linnavalitsuse hoone Vabaduse väljakul

​​​​​Strateegiakeskuse tegevuse eesmärk on koordineerida linna strateegiliste eesmärkide elluviimist ning toetada linnavalitsust tallinlastele nüüdisaegse elukeskkonna loomisel, avalike ülesannete täitmisel, kohaliku elu korraldamisel ja asjakohase poliitika kujundamisel. Strateegiakeskus tegutseb tugiteenuste kompetentsikeskusena, mis toetab ametiasutuste ja linna hallatavate asutuste põhitegevusi.
Põhimäärus
Struktuuriüksuste põhimäärused:
Struktuur

Tallinna Strateegiakeskus koondab endas järgmisi struktuuriüksusi:

Vt ka terve strateegiakeskuse struktuur ja kontaktid
Teenused

Tallinna Strateegiakeskuse teenused on leitavad teenuste andmekogus.

Ülesanded

Strateegiakeskuse põhiülesanded on:

  • linna arengu- ja strateegiliste eesmärkide väljatöötamine ja järelvalve nende elluviimise üle;
  • linna asutustes linnavalitsuse poliitika rakendamise ja linna suurprojektide elluviimise juhtimine;
  • linna avalike teenuste (sh e-teenuste) ja tugiteenuste osutamine;
  • asjaomaste põhimõtete ja standardite arendamise keskne juhtimine;
  • strateegiakeskuse hallatavate asutuste tegevuse korraldamine.
Riigihanked

Tallinna Strateegiakeskuse haldusala riigihanked avaldatakse riigihangete registris.

Riigihangete korraldamist puudutavad õigusaktid, juhised, juhendid ja abimaterjalid (sh korduma kippuvad küsimused) leiate Rahandusministeeriumi veebilehelt.

Uuringud

Uuringud avaldatakse Tallinna uuringute andmebaasis.

Toimingupiirangud

Siin on avaldatud teave korruptsioonivastase seaduse § 11 lg 3 punktides 4, 5 ja 7 sätestatud toimingute ja otsuste kohta, mille puhul toimingupiiranguid ei kohaldata ning tuleb avaldada teade avalikku ülesannet täitva asutuse/linna veebilehel. Toimingupiiranguid ei kohaldata ja teade tuleb avaldada:

  1. kui ametiisiku asendamine ei ole võimalik asendajale esitatavatele nõuetele vastava isiku puudumise tõttu;
  2. toimingute või otsuste puhul, millega avalikku ülesannet täitev asutus tagab oma töö korraldamise, välja arvatud teenistusalased otsused;
  3. linnaasutuses, kui kohaliku omavalitsuse üksuse eripära arvestades oleks toimingupiirangu kohaldamine avaliku huvi seisukohast ebamõistlik.
Palgaandmed

Palgaandmed avalikustatakse Rahandusministeeriumi veebilehel.

Tööpakkumised ja praktika

Linnaorganisatsiooni tööpakkumiste ja praktika info leiab siit.

Viimati muudetud 10.04.2024