Skip to content
Juurdepääsetavus
 °C

Tallinna Strateegiakeskus

Linnavalitsuse hoone Vabaduse väljakulÜldkontakt

Aadress: Vabaduse väljak 7 
15199 Tallinn

Telefon 640 4218
strateegiakeskus@tallinnlv.ee 
Registrikood: 75023817
Strateegiakeskust juhib linnakantsler Kairi Vaher.

​​​​​Strateegiakeskuse tegevuse eesmärk on koordineerida linna strateegiliste eesmärkide elluviimist ning toetada linnavalitsust tallinlastele nüüdisaegse elukeskkonna loomisel, avalike ülesannete täitmisel, kohaliku elu korraldamisel ja asjakohase poliitika kujundamisel. Strateegiakeskus tegutseb tugiteenuste kompetentsikeskusena, mis toetab ametiasutuste ja linna hallatavate asutuste põhitegevusi.

Strateegiakeskuse põhiülesanded on linna arengu- ja strateegiliste eesmärkide väljatöötamise korraldamine ja nende elluviimise järelevalve; linna asutustes linnavalitsuse poliitika rakendamise ja linna suurprojektide elluviimise juhtimine; linna avalike teenuste (sh e-teenuste) ja tugiteenuste osutamine ning asjaomaste põhimõtete ja standardite arendamise keskne juhtimine ning strateegiakeskuse hallatavate asutuste tegevuse korraldamine.
 

Põhimäärus
Struktuuriüksuste põhimäärused:
Struktuur

Tallinna Strateegiakeskus koondab endas järgmisi struktuuriüksusi:

Vt ka täpsem struktuur ja kontaktid
Teenused

Tallinna Strateegiakeskuse poolt pakutavad teenused on leitavad teenuste andmekogus.

Riigihanked

Tallinna Strateegiakeskuse haldusala riigihanked avaldatakse riigihangete registris.

Riigihangete korraldamist puudutavad õigusaktid, juhised, juhendid ja abimaterjalid (sh korduma kippuvad küsimused) leiate Rahandusministeeriumi veebilehelt.

Uuringud

Uuringud avaldatakse Tallinna uuringute andmebaasis.

Toimingupiirangud

Siin on avaldatud teave korruptsioonivastase seaduse § 11 lg 3 punktides 4, 5 ja 7 sätestatud toimingute ja otsuste kohta, mille puhul toimingupiiranguid ei kohaldata ning tuleb avaldada teade avalikku ülesannet täitva asutuse/linna veebilehel. Toimingupiiranguid ei kohaldata ja teade tuleb avaldada:

  1. kui ametiisiku asendamine ei ole võimalik asendajale esitatavatele nõuetele vastava isiku puudumise tõttu;
  2. toimingute või otsuste puhul, millega avalikku ülesannet täitev asutus tagab oma töö korraldamise, välja arvatud teenistusalased otsused;
  3. linnaasutuses, kui kohaliku omavalitsuse üksuse eripära arvestades oleks toimingupiirangu kohaldamine avaliku huvi seisukohast ebamõistlik.
Palgaandmed

Vastavalt avaliku teenistuse seaduse § 65 avalikustatakse 2015. aastast alates palgaandmed avaliku teenistuse kesksel veebilehel.

Tööpakkumised ja praktika

Linnaorganisatsiooni tööpakkumiste ja praktika info leiab siit.

Viimati muudetud 13.01.2023