Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Tallinna Transpordiamet

Tallinna Transpordiamet

 

Aadress Vabaduse väljak 10, 10146 Tallinn
Telefon 640 4618
E-post [email protected]
Registrikood 75028252
Juhataja Indrek Gailan

Vabaduse väljak10.jpg

Tallinna Transpordiamet suunab Tallinna linnatranspordi ning liikuvuskorralduse arengut ning tagab linnas sujuva, võimalikult kiire, ohutu ja keskkonnasäästliku liikluse.
Tööaeg ja vastuvõtt

Tööaeg
E         8.15–18.00
T–N   8.15–17.00
R        8.15–16.00

Vastuvõtuajad

Vastuvõtule tulekuks tuleb kohtumise aeg telefoni või e-posti teel eelnevalt kokku leppida. Kontaktandmed leiad telefoniraamatust.
Ameti juhataja vastuvõtule eelregistreerimiseks saada e-kiri aadressil [email protected]. Kirjas nimeta pöördumise täpsustavad asjaolud (aadress, teema, kas tegu on poolelioleva menetlusega jne).

Parkimistasu maksusoodustus elanikele ja liikumispuudega inimeste parkimiskaartide vastuvõtu asukoht ja vastuvõtuaeg on järgmine:
Vabaduse väljak 7, infosaal laud nr 4 (info telefonil 640 4456) 

N  8.15–12.15, 13.00–17.00

Struktuur

Ameti juhataja Indrek Gailan 
Ameti juhatajale otse alluvad töötajad

Piletisüsteemi sektor
Arengusektor
Liiklusosakond
Ühistranspordiosakond

Kogu Tallinna Transpordiameti struktuur

Ameti ülesanded

Ameti täidab järgmisi ülesandeid: 

 • planeerib ja rajab linna ühistranspordi liinivõrku ja -taristu objekte ning tagab nende korrashoiu
 • tagab ühtse linna ühistranspordi piletisüsteemi
 • töötab välja sõidupiletid ja nende hinnad ning tagab piletimüügi
 • korraldab linnaliiklust liikluskorraldusvahenditega (liiklusmärgid, foorid jm) ning tagab valgusfooride ja foorijuhtimiskeskuse töö
 • teeb järelevalvet liikluskorraldusvahendite ja liiklusväliste teabevahendite nõuetekohase paigaldamise üle
 • korraldab liiklusohutusalast tööd ja liikluskasvatust
 • korraldab sõidukite parkimist ja parkimistasu kogumist
 • väljastab lube (nt sõitjateveo liiniload, tee ja tänava liikluse ajutise sulgemise load) ja teeb nende üle järelevalvet
 • viib läbi linnatranspordi- ja liiklusuuringuid
 • arendab liikuvuse valdkonna digitaalseid lahendusi ja teenuseid
 • korraldab avaliku liiniveo ja kommertsliiniveo avalikke konkursse ja sõlmib vedajatega asjaomaseid lepinguid
Ülesannete täpsemat loetelu vaata ameti põhimäärusest.
Teenused

Tallinna Transpordiameti teenused leiad teenuste andmekogust

Teenused teemade kaupa: 
Ühistransport
Vanasadama trammi ehitus
Ühistranspordi piletid 
Tasuline parkimine
Pargi ja reisi 
Liiklusinfo ja load 

Tööpakkumised

Vaata kõiki Tallinna linna aktiivseid töökuulutusi

Palgaandmed

Palgaandmed avalikustatakse Rahandusministeeriumi veebilehel.

Praktika

Praktikale võetakse üldjuhul Eesti Vabariigis registreeritud õppeasutuses kõrgharidust omandavad üliõpilased. Praktika eesmärk on anda üliõpilasele võimalus omandada töökogemus kohaliku omavalitsuse ametiasutuses. 

Praktika sooritamiseks tuleb esitada:

 • praktikale võtmise taotlus (DOC-fail)
 • õppeasutuse praktika juhend
 • akadeemiline õiend
 • CV (soovi korral võib kasutada järgmist vormi (DOC-fail))

Dokumendid palume saata vähemalt kaks kuud enne praktika soovitud algust Tallinna Transpordiameti personalipartner Meeli Villido e-posti aadressile [email protected].

Praktikant võetakse praktikale kalendriaasta jooksul kokkuleppel ametiasutuse juhi või tema määratud isikuga, arvestades ametiasutuse võimalusi. Teavet praktika sooritamise võimaluste ja tingimuste kohta ning ametiasutusse kalendriaasta jooksul praktikale võetavate praktikantide arv avalikustatakse Tallinna veebilehel jooksvalt vastavalt võimalustele.

Vaata ka teiste linna ametiasutuste vabu praktikakohti.

Riigihanked

Tallinna Transpordiameti riigihanked avaldatakse riigihangete registris 

Riigihangete korraldamist puudutavad õigusaktidkasuliku teabekorduma kippuvad küsimused ja riigihangete registri kasutusjuhendid leiad Rahandusministeeriumi veebilehelt.

Tallinna hankekord
Tallinna Transpordiameti hankeplaani käskkiri
Tallinna Transpordiameti hankeplaan

Uuringud

Tallinna Transpordiameti tellitud uuringud leiad Tallinna uuringute infosüsteemist.

Toimingupiirangud

Siin avaldatakse teave toimingute ja otsuste kohta, mille puhul toimingupiiranguid ei kohaldata (korruptsioonivastase seaduse § 11 lg 3 p-d 4, 5 ja 7). Toimingupiiranguid ei kohaldata ja teade tuleb avaldada:

 • kui ametiisiku asendamine ei ole võimalik asendajale esitatavatele nõuetele vastava isiku puudumise tõttu;
 • toimingute või otsuste puhul, millega avalikku ülesannet täitev asutus tagab oma töö korraldamise, välja arvatud teenistusalased otsused;
 • linnaasutuses, kui kohaliku omavalitsuse üksuse eripära arvestades oleks toimingupiirangu kohaldamine avaliku huvi seisukohast ebamõistlik.    

Praegu sellised teated puuduvad.

Õigusaktid

Tallinna Transpordiameti põhimäärus

Piletisüsteemi sektori põhimäärus
Arengusektori põhimäärus

Liiklusosakonna põhimäärus
Elektrooniliste liikluskorraldusvahendite sektori põhimäärus
Järelevalve- ja parkimissektori põhimäärus
Liiklussektori põhimäärus

Ühistranspordiosakonna põhimäärus
Liiniveo sektori põhimäärus
Taristu sektori põhimäärus
Bussiterminali sektori põhimäärus

 

Roheline kontor

Tallinna Transpordiametis pööratakse tähelepanu töötajate keskkonnateadlikkusele ja selle edendamisele ning kontoriruumide keskkonna- ja tervisesõbralikkusele. 

Rohelise kontori keskkonnapõhimõtete järgimine Tallinna Transpordiametis


 

Viimati muudetud 21.02.2024