Skip to content
Juurdepääsetavus
 °C

Tallinna Transpordiamet

Vabaduse väljak10.jpgAadress Vabaduse väljak 10, 10146 Tallinn
Telefon 640 4618
E-post tta@tallinnlv.ee
Registrikood 75028252
Juhataja Andres Harjo

Tallinna Transpordiamet suunab Tallinna linnatranspordi ning liikuvuskorralduse arengut ning tagab linnas sujuva, võimalikult kiire, ohutu ja keskkonnasäästliku liikluse.

Muu hulgas on ameti ülesanne:

 • planeerida linna ühistranspordi liinivõrku ja -taristu objekte, nende rajamist ning korrashoidu
 • tagada linna ühistranspordi ühtne piletisüsteem, töötada välja sõidupiletid ja nende hinnad ning tagada piletimüük
 • korraldada linnaliiklust liikluskorraldusvahenditega (liiklusmärgid, foorid jm) ning tagada valgusfooride ja foorijuhtimiskeskuse töö
 • teha järelevalvet liikluskorraldusvahendite ja liiklusväliste teabevahendite nõuetekohase paigaldamise üle
 • korraldada liiklusohutusalast tööd ja liikluskasvatust
 • korraldada sõidukite parkimist ja parkimistasu kogumist
 • väljastada lube (nt sõitjateveo liiniload, tee ja tänava liikluse ajutise sulgemise load) ja teha nende üle järelevalvet
 • viia läbi linnatranspordi- ja liiklusuuringuid
 • arendada liikuvuse valdkonna digitaalseid lahendusi ja teenuseid
 • korraldada avaliku liiniveo ja kommertsliiniveo avalikke konkursse ja sõlmida vedajatega asjaomaseid lepinguid
Tööaeg ja vastuvõtt

Tööaeg
E         8.15–18.00
T–N   8.15–17.00
R        8.15–16.00

Vastuvõtuajad

Ameti juhataja Andres Harjo (Vabaduse väljak 10, VIII korrus)
E      16.00–18.00 (eelregistreerimisega)
N     10.00–12.00 (eelregistreerimisega)

Liiklusosakond ja järelevalvesektor
Vabaduse väljak 10, VI korrus (info telefonil 640 4308)
E      14.00–18.00 (eelregistreerimisega telefonil 640 4308)
N      9.00–12.00 (eelregistreerimisega telefonil 640 4308)

Vabaduse väljak 10, III korrus (info telefonil 640 4994)
E      14.00–18.00 (eelregistreerimisega telefonil 640 4618)
N      9.00–12.00 (eelregistreerimisega telefonil 640 4618)

Ühistranspordiosakond ja arengusektor
Vabaduse väljak 10, VIII korrus (info telefonil 640 4618)
N      9.00–12.00 (eelregistreerimisega telefonil 640 4618)

Parkimistasu maksusoodustus elanikele ja liikumispuudega inimeste parkimiskaardid
Vabaduse väljak 7, infosaal laud nr 4 (info telefonil 640 4456) 

E                   8.15–12.15, 13.00–18.00 
T, K, N          8.15–12.15, 13.00–17.00 
R                   8.15–14.00

Struktuur

Ameti juhataja: Andres Harjo 
Ameti juhatajale otse alluvad töötajad

Piletisüsteemi sektor
Arengusektor
Liiklusosakond
Ühistranspordiosakond

Kogu Tallinna Transpordiameti struktuur

Teenused

Teavet Tallinna Transpordiameti osutatavate teenuste kohta leiate teenuste andmekogust

Tööpakkumised

Tallinna Transpordiameti tööpakkumised

Praktika

Praktikale võetakse üldjuhul Eesti Vabariigis registreeritud õppeasutuses kõrgharidust omandavad üliõpilased. Praktika eesmärk on anda üliõpilasele võimalus omandada töökogemus kohaliku omavalitsuse ametiasutuses. 

Praktika sooritamiseks tuleb esitada:

 • praktikale võtmise taotlus (DOC-fail)
 • õppeasutuse praktika juhend
 • akadeemiline õiend
 • CV (soovi korral võib kasutada järgmist vormi (DOC-fail))

Dokumendid palume saata vähemalt üks kuu enne praktika soovitud algust personali peaspetsialistile Janne Raudsepale e-posti aadressil Janne.Raudsepp@tallinnlv.ee või posti teel (Vabaduse väljak 10, 10146 Tallinn). Taotluse esitanutega võetakse ühendust kahe nädala jooksul.

Praktikant võetakse praktikale kalendriaasta jooksul kokkuleppel ametiasutuse juhi või tema määratud isikuga, arvestades ametiasutuse võimalusi. Teavet praktika sooritamise võimaluste ja tingimuste kohta ning ametiasutusse kalendriaasta jooksul praktikale võetavate praktikantide arv avalikustatakse Tallinna veebilehel jooksvalt vastavalt võimalustele.

Vaata ka teiste linna ametiasutuste vabu praktikakohti.

Riigihanked

Tallinna Transpordiameti riigihanked avaldatakse riigihangete registris 

Riigihangete korraldamist puudutavad õigusaktidkasulik teavekorduma kippuvad küsimused ja riigihangete registri kasutusjuhendid leiate Rahandusministeeriumi veebilehelt.

Tallinna hankekord
Tallinna Transpordiameti hankeplaan
Tallinna Transpordiameti hankeplaani käskkiri

Tallinna Transpordiameti hankeplaaani muudatus 
Tallinna Transpordiameti hankeplaani käskkiri muudatus 

Uuringud

Tallinna Transpordiameti tellitud uuringud leiate Tallinna uuringute infosüsteemist.

Toimingupiirangud

Siin avaldatakse teave toimingute ja otsuste kohta, mille puhul toimingupiiranguid ei kohaldata (korruptsioonivastase seaduse § 11 lg 3 p-d 4, 5 ja 7). Toimingupiiranguid ei kohaldata ja teade tuleb avaldada:

 • kui ametiisiku asendamine ei ole võimalik asendajale esitatavatele nõuetele vastava isiku puudumise tõttu;
 • toimingute või otsuste puhul, millega avalikku ülesannet täitev asutus tagab oma töö korraldamise, välja arvatud teenistusalased otsused;
 • linnaasutuses, kui kohaliku omavalitsuse üksuse eripära arvestades oleks toimingupiirangu kohaldamine avaliku huvi seisukohast ebamõistlik.    

Praegu sellised teated puuduvad.

Õigusaktid

Tallinna Transpordiameti põhimäärus

Lisa 1. Piletisüsteemi sektori põhimäärus
Lisa 2. Bussiterminali sektori põhimäärus
Lisa 3. Arenguosakonna põhimäärus
Lisa 4. Parkimiskorralduse sektori põhimäärus
Lisa 5. Sõitjateveo osakonna põhimäärus
Sõitjateveo osakonna põhimääruse muudatus (27.06.2018) 
Lisa 6. Liikluskorralduse osakonna põhimäärus

 


 

Viimati muudetud 10.11.2022