Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Kodukord

Kodukord

Tallinna Kergejõustikuhalli kodukord

 

ÜLDINE

 • Tallinna Kergejõustikuhalli pääseb treenima lahtiolekuaegadel lepingu alusel või pileti lunastamisel administraatori käest. Müügil on ühekorrapiletid ja 20-korra kaardid.
 • Kergejõustikuhalli pääsme lunastamisel saab külastaja administraatorilt kiibiga randmepaela. Väljumisel tuleb tagastada randmepael kiibisöödikusse. Randmepaela kaotuse puhul tuleb tasuda kahju hinnakirja alusel. 
 • Piletite müük ja sissepääs treeningutele lõpetatakse 1,5 tundi enne kergejõustikuhalli sulgemist.
 • Treeningrühma liikmed pääsevad halli koos treeneriga 15min enne treeningtunni algust vastavalt eelnevalt broneeritud aegadele.Treener peab saabuma esimesena ja lahkuma viimasena. 
 • Treeningrühma juhendav treener on kohustatud tutvustama oma grupile spordikeskuse kodukorda, vastutades selle täitmise eest. Treener vastutab selle eest, et tema õpilased vabastaksid treeningu- ja olmeruumid õigeaegselt ning tund toimuks vastavalt treeninguplaanile.
 • Kergejõustikuhallis võib harjutada ainult sportlikes riietes ning puhastes, mitte määrduva tallaga sportlikes vahetusjalanõudes. Kergejõustikuhalli personalil on õigus jalatseid kontrollida.
 • Treenerid ja kohtunikud võivad viibida areenil ainult vahetusjalatsites ja üleriieteta.
 • Riietusruumidesse ei ole lubatud lastel siseneda koos saatjatega (sh lastevanemate või teiste pereliikmetega). Erandkorras võib administraator lubada riietusruumi saatja vaid mõjuval põhjusel.
 • Saunaga riietusruumidesse on õigus minna riietuma vaid vastava pääsme soetanud külastajatel. Saunas on keelatud kasutada õlisi, saunamett, soolasi ja muid kehahooldusvahendeid.
 • Väikelaste treeningrühmadel toimub riietumine selleks eraldatud alal areeni kõrval. Treener tuleb neile sinna vastu. 
 • Kergejõustikuhalli külastaja peab käituma viisakalt, hoidma puhtust ja suhtuma heaperemehelikult kergejõustikuhalli varasse. Kui ei järgita kergejõustikuhalli kodukorda, käitutakse halvustavalt ning pahatahlikult, on halli esindajal õigus lõpetada isikul kergejõustikuhalli kasutamine.
 • Soovimatult rikutud või lõhutud inventarist tuleb teatada koheselt kergejõustikuhalli administraatorit või areenimeistrit ning inventari heastamine lepitakse kokku filiaali juhiga. Juhul, kui kahjustatakse tahtlikult kergejõustikuhalli vara, tuleb kahju täies ulatuses korvata.
 • Ürituse korraldajal on lubatud paigaldada oma vajaminevat inventari, kuid see tuleb peale kasutust kõrvaldada. Paigaldatav inventar ei tohi kahjustada areeni ja tribüüni põrandaid, seinu ega ruumide konstruktsioone. Kahju tekkimisel tuleb rikutud vara täies ulatuses hüvitada.
 • Tallinna Kergejõustikuhalli töötajad ei vastuta valveta jäetud isiklike esemete kadumise eest.
 • Areenile minnes palume mitte kaasa võtta toitu, klaastaarat või teisi kergesti purunevaid ja vigastusohtlikke esemeid. Palume kasutada vaid suletava korgiga joogipudeleid. Magusate jookide tarbimine areenil on keelatud.
 • Areenil ja riietusruumides alkohoolsete jookide tarbimine, suitsetamine ning viibimine alkohoolses või narkootilises joobes on rangelt keelatud.
 • Alla 12-aastastel (kaasaarvatud) lastel  on lubatud areenil viibida ainult täiskasvanu järelevalve all ja vastutusel.
 • Kergejõustikuhall ei vastuta võimalike õnnetuste eest, mis on tingitud kliendi enda tegevusest või juhtunud loomulikul teel.
 • Rulad, jalg- ja tõukerattad palume klientidel jätta selleks ettenähtud hoidlasse ning nendega on sissepääs kergejõustikuhalli keelatud.
 • Lemmikloomadega kergejõustikuhalli sisenemine keelatud.
 • Pealtvaatajatel võivad viibida ürituste ajal ainult tribüünidel või selleks ettenähtud kohtadel.
 • Ürituste ajal on hall osaliselt või täies ulatuses suletud. Muudatustest lahtiolekuaegades ja üritustest teatatakse ette halli vastuvõtus letil oleva infoga ja kodulehel: https://www.tallinn.ee/et/tallinnakergejoustikuhall/uritused 
 • Tallinna Kergejõustikuhalli 20-korra kaardiga saab võistluspäevadel, mil hall on tavapärasteks treeninguteks suletud, vajadusel külastada Lasnamäe Kergejõustikuhalli.

KERGEJÕUSTIKUAREEN

 • Kergejõustikupaigad ja -vahendid on kasutamiseks ainult kergejõustiku treeningutel.
 • Naelkingades  on keelatud viibida väljaspool tartaankattega ala - tribüünil, olmeruumides, kuulitõukesektoris ja jõusaalis.
 • Kliendid on kohustatud jälgima, et oma tegevusega ei segataks kergejõustikuhallis teiste sportlaste ja treeningrühmade treeninguid. Eriti tähelepanelik tuleb olla jooksu- ja hüpperadade ristisuunalisel ületamisel.
 • Võimlemine, venitusharjutuste sooritamine ja soojenduse läbiviimine ei tohi takistada teisi areeni kasutajaid. Kurvipiirete kasutamine soojendusharjutusteks on keelatud. 
 • 200m ringi võib kasutada ainult treening- ja võistlustegevuseks. Soojendusjooksu võib teha väljaspool areeni ovaali.
 • Pärast kaugushüppekasti kasutamist tuleb liiv kasti tagasi pühkida ning ümbrus korrastada. Pärast hüpet tuleb jalatsid ja riided kasti servas liivast puhastada.
 • Kõrgus-ja teivashüppe matte tuleb kasutada sihtotstarbeliselt vastavateks hüppetreeninguteks.
 • Teivashüppe teivastel tuleb kasutada kas originaalset plastikust või kummist otsikut, mis ei määri tartaankatet, selle puudumisel on kasutaja kohustatud katma selle tartaankatet mittemääriva otsikuga.
 • Kuulitõukesektor on ettenähtud vaid kuulide tõukamiseks. Muude raskuste ja heitevahendite heitmine ja viskamine võrku on keelatud. Treeningu läbiviija peab tagama ohutuse kuulitõukesektoris ja sellega piirneval alal.
 • Alla 16a sportlased võivad harjutada kuulitõukesektoris ainult treeneri juhendamisel.
 • Laste treeningrühmad võivad teha kuulitõukesektori maandumismattidel soojendusharjutusi ainult juhul, kui keegi ei soovi kuuli tõugata.
 • Heiteharjutusi võib sooritada ainult heitenurgas. Heitenurgas on vasara ja muude rauast esemete heitmine keelatud; kasutada võib ainult sisehalli vahendeid.
 • Topispallidega on heiteharjutuste sooritamine kergejõustikuareenil keelatud.

 JÕUSAAL

 • Jõusaali võivad kasutada treeningrühmad ja üksikisikud, tasudes selle eest kehtiva hinnakirja alusel.
 • Alla 14 aasta (kaasaarvatud) vanuseid lapsi jõusaali iseseisvalt treenima ei lubata.
 • 12-14 aasta (kaasaarvatud) vanused lapsed võivad kasutada jõusaali (ostes jõusaalipileti) ainult koos treeneri või pileti ostnud lapsevanemaga, kes vastutavad nende ohutuse eest.
 • Klient on kohustatud maksimaalsete raskuste tõstmisel kasutama julgestust, kui on oht, et soorituse ebaõnnestumisel võib kahjustada enda tervist või saali/ala sisustust.
 • Desinfitseeri kõik treeningvahendid enne ja pärast kasutamist, vajaliku varustuse selleks leiad jõusaalist postide juurest. Kasuta treeningrätikut, et hoida puhtust ja pühkida ära higi.
 • Treeningu järel tuleb paigutada kasutatud vahendid tagasi selleks ettenähtud kohtadele, sh mitte jätta kettaid kangile.
 • Jõusaalis olevaid treeningvahendeid tohib kasutada ainult selleks ettenähtud kohas. Inventari väljaviimine jõusaalist on lubatud vaid kokkuleppel kergejõustikuhalli personaliga.
 • Jõusaalis tuleb arvestada teiste jõusaali külastajatega ning kasutada treeningseadmeid ja trenažööre vaheldumisi teiste treenijatega. 
 

PALLIMÄNGUVÄLJAKUD

 • Pallimänguväljakutele vajaliku inventari paigaldab klientidele kergejõustikuhalli areenimeister, vajadusel koos treeneri abiga.
 • Treenijatelt eeldatakse heaperemehelikku suhtumist pallimänguväljakute inventari (sh võrk, põrand). 
 • Pallimänguväljakutel on keelatud rippuda eraldusvõrkudel, korvirõngastel või muudel konstruktsioonidel.
 • Pärast treeningut tuleb kõik kasutatud vahendid (pallid, toolid, lauad jne) paigutada tagasi selleks ettenähtud kohtadele.
 • Tenniseväljaku harjutuskorra kestus on 55 minutit vastavalt ettebroneeritud treeningajale. Treeningaegu saab broneerida halli vastuvõtuletis, e-posti teel: [email protected] või telefoni teel: 646 6062. 
 • Tenniseväljak on kasutamiseks selleks vastava hinnakirja alusel ning mõeldud treeninguteks maksimaalselt 4-le täiskasvanule või kuni 8-le lapsele.
 • Tennise treeningrühmal on kohustus kinni pidada kokkulepitud treeningaegadest. 
 • Laste treeningrühmad pääsevad väljakule vaid treeneri kohalolekul.
 

Tallinna Kergejõustikuhalli kodukord on kohustuslikuks täitmiseks kõigile külastajatele. Kõigi küsimustega palume pöörduda Tallinna Kergejõustikuhalli töötajate poole.

Viimati muudetud 04.04.2024