Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Tallinnas, Karjamaa pargi rajamine

Tallinnas, Karjamaa pargi rajamine

RIIGIHANKE KUULUTUS

 

Tallinna Kommunaalamet (edaspidi hankija (registrikood 75014913) soovib sõlmida hankelepingut,

 mille eesmärk on Karjamaa pargi rajamine projektijärgses mahus ning vastavuses projektis, kehtivates standardites, määrustes ning normides toodud nõuetega.

 

Andmed, mis tuleb veebis või ajalehes avaldada

Riigihanke kuulutus

Riigihanke kuulutuse avaldamise kuupäev

27.05.2010

Riigihanke nimetus

Tallinnas, Karjamaa pargi rajamine

Riigihanke lühiiseloomustus

 

Ehitustöö sisaldab kaevetöid, teede ja platsi katete rajamist, välisvalgustuse ja kaabelliinide ehitamist, väikevormide ja mänguelementide paigaldamist ja hankimist, vee- ja kanalisatsioonitrasside sulgemist ning haljastuse rajamist ja, kogu töö üleandmist tellijale, täitjale ja haldajale

Eduka pakkumuse valiku kriteeriumid

Madalaim hind

Osalemistaotluste esitamise alguskuupäev

27.05.2010

Osalemistaotluste esitamise lõppkuupäev

02.06.2010

Osalemistaotluses esitatavad kohustuslikud andmed

Kirjalik taotlus, pakkuja ning tema esindaja kontaktandmetega kuhu ja kellele saata kutse dokumendid.

Vastutav ametiisik, kellele osalemistaotlus edastada

Ain Orav, Tallinna Kommunaalameti ehituse ja järelevalve osakonna juhataja, [email protected], 6 404 372

 

Viimati muudetud 21.02.2024