Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Konkursi tingimused

Üldsätted

Konkurssi korraldab Tallinna Haridusamet. Konkurss korraldatakse muusika valdkonnas andekatele Tallinna üldharidus- ja huvikoolide õpilastele. Konkursil osalemine on osavõtumaksuta.

2023. aastal toimub konkurss vokaal- ja instrumentaalsolistidele ning vokaal- ja instrumentaalansamblitele alljärgnevalt:

 • klassikalise muusika solistid ja ansamblid (2-4 liiget);
 • levimuusika solistid ja ansamblid (2- 10 liiget). 
Konkursil osalejaid hindab vähemalt 3-liikmeline žürii. 

Korraldajal on õigus teha konkursi korralduslikes küsimustes jooksvaid otsuseid.

Konkursi tingimused (.pdf)
Konkursi struktuur

Konkurss toimub kahes kategoorias:

 • vokaalmuusika (klassika, levi- ja rahvamuusika ja omalooming);
 • instrumentaalmuusika (klassika, levi- ja rahvamuusika ja omalooming).
Omaloomingulises teoses peab osaleja kasutama üht konkursi korraldaja poolt väljapakutud lindistust „Tallinna hääled“.


Võistelda võib rohkem kui ühes kategoorias. Konkursil osalejate väljaselgitamiseks võib haridusasutus vajadusel korraldada koolivooru.

Osalejad konkureerivad kolmes vanusegrupis (vanus seisuga 13.02.2023):

 • 7-11 aastat;
 • 12-15 aastat;
 • 16-19 aastat.

Ansambliliikmete vanused võivad olla vahemikus 7-19 aastat. 

Osaleja saade võib olla elavas ettekandes (kuni 4 inimest) või salvestatud fonogrammina.

Konkurss lõpeb kontserdiga, kus astuvad üles žürii poolt teises voorus välja valitud konkursil osalejad. Konkursi teine voor ja lõppkontsert toimuvad elavas ettekandes ja on publikule avatud. 

Kui COVID-19 tõttu kehtivad piirangud, on korraldajal õigus piirata publiku osalemist või korraldada konkurss veebisalvestusega.

 

Konkursile registreerimine

Konkursile registreerib õpilase juhendaja/ haridusasutus, täites eelnevalt konkursil „Tallinna talent 2023“ osaleja ankeedi.  Konkursil ei ole lubatud osaleda õpilasel ja ansamblil, kes pälvis aunimetuse „Tallinna talent 2022“.

Ankeedile tuleb lisada Youtube'i lingina videofail, millel osaleja esitab konkursil (mõlemas voorus sama) ettekantava vokaal- või instrumentaalpala. 

Ankeet peab olema konkursi korraldajale laekunud hiljemalt 13. veebruariks 2023.

Registreeri õpilane konkursile siin

Konkursi korraldus

Konkursil esinemise aeg on kuni 5 minutit (võib olla ka lühem, kuid mitte pikem). Konkursil osalejal on õigus selle aja jooksul esitada kuni kaks teost. Soovitatav on näidata oma mitmekülgsust. 

Konkurss toimub kahes voorus:

 • videovoor;
 • esinemine elavas ettekandes. 

Žürii valib esimeses voorus videote põhjal välja osalejad, kes pääsevad teise vooru. Konkursi korraldaja annab neile teada esinemise täpse aja ja koha. 

Konkursi teine voor toimub 25. märtsil (L), 26. märtsil (P) ja 1. aprillil (L) 2023. 

Žürii valib teises voorus välja 20 silmapaistvamat konkursil osalejat, otsus on lõplik ja vaidlustamisele ei kuulu. Žürii teeb välja valitud konkursil osalejatele ettepaneku osaleda lõppkontserdil 15. mail 2023.

Videole esitatavad nõuded

Video võib salvestada vabalt valitud tehniliste vahendiga (telefon, tahvelarvuti, kaamera vm). Parema heli saavutamiseks võib kasutada mikrofone. Salvestus peab olema tehtud hästi valgustatud ruumis ja ühe kaameraga. Pilti ja heli ei ole lubatud monteerida ega töödelda.

Osaleja peab olema ekraanil nähtav täispikkuses. Saatja(d) peavad jääma osalejaga samasse kaadrisse. Instrumentaalmuusika kategoorias osaleja peab olema nähtav koos pilliga, sh peavad olema näha klahvpillide klaviatuur ning mängija käed ja jalad.  

Video tuleb laadida üles mistahes kontole Youtube’i keskkonda, see ei tohi olla avalik. Salvestuse link tuleb kopeerida registreerimisvormile.  

Youtube’i üleslaetava video suurus peab olema minimaalselt resolutsiooniga 1280x720, 25 fps, kuvasuhe 16:9.  

Youtube´i videofaili pealkiri peab olema: osaleja ees- ja perekonnanimi.

 Salvestus ei tohi olla tehtud varem kui 01.09.2022.

Lõppkontserdi korraldus

Lõppkontsert toimub 15. mail 2023, koht täpsustub.

Lõppkontserdil esinevad žürii poolt konkursi teises voorus välja valitud osalejad. Esinejatel on võimalus esineda koos saateansambli või orkestriga.

Lõppkontserdil esitatava teose pikkus on kuni 5 minutit. Teos võib erineda konkursivoorus esitatavast.

Lõppkontserdiks on korraldajal õigus teha stipendiaatidele ettepanek muusikaliste koosluste moodustamiseks.

Žürii poolt konkursi teises voorus välja valitud osalejaid tunnustatakse.

Auhinnafond

Tallinna linn maksab žürii poolt konkursi teises voorus välja valitud õpilastele stipendiumi, mis on ette nähtud:

 • osalemiseks konkurssidel, meistriklassides, koolitustel Eestis ja/või välismaal;
 • muusikariista soetamiseks.

Lõppkontserdil esinejad saavad aunimetuse „Tallinna talent 2023“ ja võimaluse esineda hooajal 2022/2023 Tallinna linna esindusüritustel.

Tunnustatakse ka kõiki konkursil välja valitud õpilaste juhendajaid.

Muud sätted

Konkursi korraldaja ei hüvita konkursil osalejatele konkursil osalemise tõttu tehtud kulutusi. 

Konkursi korraldajal on õigus kasutada konkursi salvestusi nende eest esinejatele honorari maksmata.

Tallinna Linnavolikogu 08.04.2021 määrus Konkursi „Tallinna talent“ stipendiumi asutamine ja konkursi „Tallinna talent“ stipendiumi statuut

Viimati muudetud 18.01.2023