Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Taludevahe 35a parkla rajamine, jalgteed ja ülekäik

Taludevahe 35a parkla rajamine, jalgteed ja ülekäik

Haabersti Linnaosa Valitsus ja Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet

AVALIKUSTAVAD 
ajavahemikus 20.12.2023–09.01.2024 Projekteerimistingimuste nr 2211802/02876 eelnõu Taludevahe 35a parkla rajamine, jalgteed ja ülekäik.


Alal on kehtiv detailplaneering DP026090 „Vahepere, Roostiku, Taludevahe ja Kristeni tänavate vahelise kvartali ning lähiala detailplaneering“, mille järgi on antud kinnistule ette nähtud liiklusmaa.

Projekteerimistingimuste taotluse kohaselt soovib taotleja 
PT-ga täpsustada DP-d viisil, mis võimaldaks rajada Taludevahe tn 35a kinnistule parkla, juurdepääsutee parklasse ning ülekäigu. Parkla rajamine projekteerimistingimustes antud tingimuste alusel on aktsepteeritav, kuna ei ole vastuolus üldplaneeringuga.

Projekteerimistingimuste andmine aitab kaasa Taludevahe tänava piirkonnas asuvate asutuste ja üldkasutatavate hoonete külastajate parkimise mugavamaks ja sujuvamaks muutmisele. 

Asendiplaan

T20002_ESKIIS-TL-4-01_asend.pdf

Projekteerimistingimuste eelnõu

PT 2211802-02876 Taludevahe tn 35a parkla.docx

 

Kaasa rääkimise võimalused

1. Huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib avatud menetluse korras antav õigusakt puudutada, on õigus esitada menetlust läbiviivale haldusorganile eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid kuni 9. jaanuarini 2024 e-posti aadressitele: [email protected] ja [email protected]
2. Juhul, kui eelnevas punktis nimetatud tähtaja jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei esitata soovib haldusorgan asja arutada ilma avalikku istungit läbi viimata.

Avalik väljapanek toimub Haabersti Linnaosa Valitsuses (Ehitajate tee 109a/1) teisel korrusel esmaspäeval 8.15–18.00, teisipäevast neljapäevani 8.15–17.00 ning reedel kl 8.15–16.00. Samuti toimub avalik väljapanek sellel veebilehel. 

12.02.2024 kell 17.30 planeeritud avalik arutelu jääb ära. Uus avaliku arutelu toimumise aeg täpsustub. 

Viimati muudetud 12.02.2024