Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Isikuandmete töötlemine Tallinna Tammetõru Lasteaed

Isikuandmete töötlemine Tallinna Tammetõru Lasteaed

Isikuandmete töötlemise õiguslik alus

Isikuandmete kaitse seadus

Eesti Vabariigi haridusseadus

Koolieelse lasteasutuse seadus

Töölepinguseadus

Isikuandmete töötlemise eesmärk

    Laste kooliks ettevalmistamine 

    Kvalifitseeritud alushariduse tagamine 

    Laste kõneuuringud 

    Personali värbamine 

Isikuandmete koosseis

    Andmed laste kohta - lapse eesnimi, perekonnanimi, isikukood, kodune aadress, tervisetõend 

    Andmed lapsevanemate kohta - lapsevanema eesnimi, perekonnanimi, isikukood, kontaktandmed 

    Andmed töötajate kohta - töötaja eesnimi, perekonnanimi, isikukood, tervisekontrolli tõend 

Isikute kategooriad, kelle andmeid    töödeldakse

    Lapsed 

    Lapsevanemad või lapse seaduslikud esindajad 

    Personal 

Isikuandmete allikad

    Lapsevanema avaldus 

    Perearsti poolt väljastatud tervisetõend 

    Personali avaldused 

    Personali tervisekontrollitõendid 

    Tallinna Haridusameti andmekogu 

    Haridust tõendavad dokumendid 

Isikud või isikute kategooriad, kellele isikuandmete    edastamine on lubatud

    Tallinna Haridusamet 

    Eesti Hariduse Infosüsteem – EHIS 

    Tervishoiuteenuse osutajad (perearst, eriarst) 

    Pedagoogid 

    Lasteaia hoolekogu 

    Nõustamiskomisjon 

    Uurimisorganid 

    Kohus 

    KOV sotsiaalhoolekande- ja lastekaitseosakond 

Lehekülge haldab:
Direktor Ülle Mihhailova

Viimati muudetud 21.02.2024