Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Lasteaia tasu

Lasteaia tasu

 

KOHATASU

Tallinnas on kohatasuks summa, mis moodustab 12,2% Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast, ujulaga lasteasutustes, kus on lapsele tagatud ujumisõppe võimalus, on see 13,4%.

Tallinna koolieelsete munitsipaallasteasutuste kohatasu ühe lapse kohta on 100,04 eurot kuus (ujulaga koolieelses lasteasutuses 109,88 eurot kuus). 

Tallinna koolieelsete munitsipaallasteasutuste kohatasu Tallinna linna elanikele ühe lapse kohta on 71,25 eurot kuus (ujulaga koolieelses lasteasutuses 78,26 eurot kuus).
Vanemate poolt kaetava osa toetuse määr ühe lapse kohta on 28,79 eurot kuus. 
Vanemate poolt kaetava osa toetuse määr ujulaga lasteasutuses, kus on lapsele tagatud ujumisõppe võimalus, ühe lapse kohta on 31,62 eurot kuus.

Tallinna Linnavolikogu 10. detsembri 2015 määruse nr 27 „Koolieelsete
munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr“ § 2 lg 3 ning kooskõlas
Vabariigi Valitsuse 8. detsembri 2023 määrusega nr 113 „Töötasu alammäära kehtestamine“
Käskkiri 27.12.2023 nr HA-4/118

Kohatasu tuleb maksta sõltumata lapse kohalkäimisest. Kohatasu ei maksta vaid selle perioodi eest kui lasteaed on kollektiivpuhkuse ajaks suletud.

Toidukulu

Alates 01.06.2024 toitlustab lapsi P.Dussmann Eesti OÜ.

Tallinna Tammetõru Lasteaia toidukulu vanema osa alates 01.06.2024  järgmiselt:

Toidukulu sõimerühmealisele lapsele  (1,5 - 3 a)  2,97 eurot päev.

Toidukulu aiarühmaealisele lapsele    (3 – 7 a)    4,16 eurot päev.


Toidupäeva maksumus: Toidupäeva maksumus on kehtestatud  Tallinna Linnavalitsus 06.12.2023 määrusega nr 31 alates 1.01.2024
Tallinna linna koolieelses munitsipaallasteasutuses käiva sõimerühmaealise lapse toidukulu katmise piirmääraks  2,75 eurot ja lasteaiarühmaealise lapse toidukulu katmise piirmääraks 3,05 eurot päevas. Kui lasteasutuse direktori kinnitatud lapse toidukulu päevamaksumus on suurem kui linnavalitsuse kehtestatud piirmäär, siis katab vahe lapsevanem igakuise arve alusel, mis esitatakse arvestuskuule järgneval kuul. Piirmäära ulatuses kaetakse toidukulu lasteasutuses käival lapsel, kelle elukohana on Eesti rahvastikuregistrisse kantud Tallinna linn.

Tallinna Tammetõru Lasteaias on Tallinna linna elanikele lapsevanema poolt tasustatav toidupäeva tasu sõimerühmas 0.22 euri päev ja aiarühmas
1,11 euri päev.

  • Toiduraha suuruse üle otsustab iga lasteaia hoolekogu.

 

Lehekülge haldab direktor Ülle Mihhailova

6523 777

Viimati muudetud 06.06.2024