Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Lasteaia tasu

KOHATASU

Koolieelse lasteasutuse seadusest tulenevalt võib vanema osa määraks (n-ö kohatasu) olla kuni 20% Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast.

Tallinnas on kohatasuks summa, mis moodustab 12,2% Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast, ujulaga lasteasutustes, kus on lapsele tagatud ujumisõppe võimalus, on see 13,4%.

Tallinna koolieelsete munitsipaallasteasutuste kohatasu ühe lapse kohta on 79,79 eurot kuus (ujulaga koolieelses lasteasutuses 87,64 eurot kuus).

Tallinna koolieelsete munitsipaallasteasutuste kohatasu Tallinna linna elanikele ühe lapse kohta on 71,25 eurot kuus (ujulaga koolieelses lasteasutuses 78,26 eurot kuus).

Koolieelsetes munitsipaallasteasutustes vanemate osa määra (ehk kohatasu) kehtestamist reguleerib Tallinna Linnavolikogu 22.12.2015 määrus nr 27 Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr

Kohatasu tuleb maksta sõltumata lapse kohalkäimisest. Kohatasu ei makta vaid selle perioodi eest kui lasteaed on kollektiivpuhkuse ajaks suletud.

Toidukulu

Alates 01.06.2022 toitlustab lapsi P.Dussmann Eesti OÜ.

Tallinna Tammetõru Lasteaia toidukulu vanema osa alates 01.06.2022  järgmiselt:

Toidukulu sõimerühmealisele lapsele  (1,5 - 3 a)  1,86 eurot päev.

Toidukulu aiarühmaealisele lapsele    (3 – 7 a)    3,55 eurot päev.

Toidupäeva maksumus: Tallinna Linnavalitsuse 20.09.2017 määrus nr 29 „Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise piirmäära kehtestamine“, millega kehtestati alates 01.09.2017
Tallinna linna koolieelses munitsipaallasteasutuses käiva sõimerühmaealise lapse toidukulu katmise piirmääraks       1,80 eurot ja lasteaiarühmaealise lapse toidukulu katmise piirmääraks 2,00 eurot päevas. Kui lasteasutuse direktori kinnitatud lapse toidukulu päevamaksumus on suurem kui linnavalitsuse kehtestatud piirmäär, siis katab vahe lapsevanem igakuise arve alusel, mis esitatakse arvestuskuule järgneval kuul. Piirmäära ulatuses kaetakse toidukulu lasteasutuses käival lapsel, kelle elukohana on Eesti rahvastikuregistrisse kantud Tallinna linn.

  • Vanema osa määraks on summa, mis moodustab 10,6% Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast kuus ühe lapse kohta. Toiduraha suuruse üle otsustab iga lasteaia hoolekogu.

 

Lehekülge haldab direktor Ülle Mihhailova

6523 777

Viimati muudetud 31.05.2022