Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Lasteaia tasu

 

KOHATASU

Tallinnas on kohatasuks summa, mis moodustab 12,2% Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast, ujulaga lasteasutustes, kus on lapsele tagatud ujumisõppe võimalus, on see 13,4%.

Tallinna koolieelsete munitsipaallasteasutuste kohatasu ühe lapse kohta on 88,45 eurot kuus (ujulaga koolieelses lasteasutuses 97,15 eurot kuus). 

Tallinna koolieelsete munitsipaallasteasutuste kohatasu Tallinna linna elanikele ühe lapse kohta on 71,25 eurot kuus (ujulaga koolieelses lasteasutuses 78,26 eurot kuus).

Tallinna Linnavolikogu 10. detsembri 2015 määruse nr 27 „Koolieelsete
munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr“ § 2 lg 3 ning kooskõlas
Vabariigi Valitsuse 9. detsembri 2022 määrusega nr 124 „Töötasu alammäära kehtestamine“

Kohatasu tuleb maksta sõltumata lapse kohalkäimisest. Kohatasu ei maksta vaid selle perioodi eest kui lasteaed on kollektiivpuhkuse ajaks suletud.

Toidukulu

Alates 01.06.2022 toitlustab lapsi P.Dussmann Eesti OÜ.

Tallinna Tammetõru Lasteaia toidukulu vanema osa alates 01.06.2022  järgmiselt:

Toidukulu sõimerühmealisele lapsele  (1,5 - 3 a)  1,67 eurot päev.

Toidukulu aiarühmaealisele lapsele    (3 – 7 a)    3,50 eurot päev.

Toidupäeva maksumus: Tallinna Linnavalitsuse 21.12.2022 määrus nr. 42 „Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise piirmäära kehtestamine“, millega kehtestati alates 01.01.2023.
Tallinna linna koolieelses munitsipaallasteasutuses käiva sõimerühmaealise lapse toidukulu katmise piirmääraks  2,70 eurot ja lasteaiarühmaealise lapse toidukulu katmise piirmääraks 3,00 eurot päevas. Kui lasteasutuse direktori kinnitatud lapse toidukulu päevamaksumus on suurem kui linnavalitsuse kehtestatud piirmäär, siis katab vahe lapsevanem igakuise arve alusel, mis esitatakse arvestuskuule järgneval kuul. Piirmäära ulatuses kaetakse toidukulu lasteasutuses käival lapsel, kelle elukohana on Eesti rahvastikuregistrisse kantud Tallinna linn.

  • Toiduraha suuruse üle otsustab iga lasteaia hoolekogu.

 

Lehekülge haldab direktor Ülle Mihhailova

6523 777

Viimati muudetud 28.01.2023