Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Õppeaasta eesmärgid

2021/2022 õppeaasta eesmärgid

  • Lasteaias on rakendatud väärtuspõhise töökultuuri põhimõtteid;
  • Lasteaia kasvukeskkond võimaldab lastel olla aktiivne õppija ning tagatud on laste ja töötajate turvalisus;
  • Õppe- ja kasvatustegevuses rakendatakse lapsest lähtuva pedagoogika, õuesõppe ning terviseedenduse põhimõtteid.

    Viimati muudetud 23.09.2021