Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Õppeaasta eesmärgid


           2022/2023 õppeaasta eesmärgid:

  • Lasteaia  kasvukeskkonda on täiendatud uute õppe- ja mänguvahenditega (fookuses lasteaia õueala mänguvahendid ja IKT-vahendid).
  • Õppe- ja kasvatustegevuse planeerimisel ja läbiviimisel on rakendatud lapsest lähtuva pedagoogika, õuesõppe,  tervisedenduse ja keskkonnakasvatuse põhimõtteid.
  • Lasteaias on toetatud töötajate professionaalset arengut, riigikeele kasutamise oskust ja digipädevuse täiendamist.

Viimati muudetud 04.10.2022