Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Õppetöö korraldus

Õppetöö korraldus

Tallinna Tammetõru Lasteaed on kakskeelne lasteaed: kuues rühmas on õppekeeleks eesti keel, kuues rühmas vene keel. Lasteaias on üksteist tavarühma ja üks tasandusrühm.

Lasteasutus on avatud 7.00-19.00.

Õppe-ja kasvatustegevusi viivad läbi rühmaõpetajad, nendele on abiks õpetajate abid. Igas rühmas töötab kaks õpetajat ja üks õpetaja abi. Lisaks rühmaõpetajale tegelevad lastega muusikaõpetajad ja  logopeed. Õppe-ja kasvatustegevusi viiakse läbi lõimitult ja mänguliselt, võimalusel võetakse ette õppekäikusid ja matkasid. Öökullide ja Vahtraninade rühmad töötavad Reggio Emilia metoodika põhimõtteid järgides.

Õppe-ja kasvatutegevuse aluseks on lasteaia õppekava. Igal õppeaasta koostatakse lasteaia pedagoogilise nõukogu ühistööna lasteaia tegevuskava, mille asutuse direktor kinnitab pedagoogilise nõukogu  ja  ja hoolekogu heakskiidul.

Õppeaasta algab 1.septembril ja kestab 31.augustini, sellest 1.septembrist kuni 31.augustini viiakse läbi süvendatud õppetööd, 1.juunist-31.augustini toimub valdavalt mänguline tegevus ja korratakse õppe-ja kasvatustegevuse valdkondade sisu.

Rühma õppe-ja kasvatustegevus toimub lasteaias  rühma tegevuskava, rühma nädalakava ja päevakava alusel. Rühma tegevuskava koostatakse õppeaasta alguses rühma töötajate poolt terveks õppeaastaks. Rühma nädalakava koostatakse üks kord nädalas ja asub rühma stendil. Rühma nädalakavas tuuakse välja nädala teema, eesmärgid, õppe-ja kasvatustegevuse valdkonnad ja lühidalt õpisisu.

Päevakava  määrab laste eale vastava päevarütmi, une-ja ärkveloleku aja. Päevakavas vahelduvad igapäevatoimingud, laste vabategevused ning õpetaja kavandatud õppe-ja kasvatustegevused, oluline koht on mängul ning õuesviibimisel. Suur osa õppetegevustest toimub õues ja loomulikus keskkonnas.

Kaks korda aastas vaatlevad õpetajad laste arengut ja fikseerivad selle kirjalikult. Põhjalikum tagasiside lapse arengust esitatakse pere-ja arenguvestlustel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viimati muudetud 21.02.2024