Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Tänavakaubandus

Tänavakaubandus

TÄNAVAL KAUPLEMINE

Tallinna Kesklinna haldusterritooriumil on reguleeritud tänaval kauplemine järgmiselt:

- hooajaline laiendus (välikohvikud, stendid): välikohviku paigaldamiseks on õigustatud linnarajatisega külgneval kinnistul asuv alaline toitlustusettevõte/toitlustusettevõtja, kes teenindab välikohvikute siseettevõtte bassil. Hooajalise laienduse korral on vaja ettevõtjal pöörduda linnaosa valitsusesse, esitada taotlus ja sõlmida linnaosa valitsusega linnarajatise leping,

müügiletid, stendid jms: vanalinnas ja Reidi teel antakse müügiõigus läbi konkursside, väljaspool vanalinna antakse müügiõigus üldjuhul otsustuskorras. Kauplemiseks on vaja pöörduda linnaosa valitsusse, esitada taotlus ja sõlmida linnaosa valitsusega linnarajatise leping;

 - kandekaubanduse (kandekaubandus on kauba jaemüük, mis toimub käest, käsikorvist, kandelaualt või muust müüja poolt kantavast inventarist, kus müüja pakub kaupa liikudes jalgsi ning peatub ainult kauba müügiks ostjale) ja linnaosa valitsuse poolt korraldatavatel avalikel üritustel toimub kauplemine müügiloa alusel. Kauplemiseks on vaja pöörduda linnaosa valitsusse ja esitada müügiloa taotlus Tallinna avalike kogunemiste infosüsteemis AKIS loodud müügilubade rakenduse kaudu.

Linnaosa valitsus määrab vajaduse korral iga aasta 1. jaanuariks kandekaubanduse müügipiletite väljastamise tingimused. 

Arvestades vajadust reguleerida Tallinna kesklinna haldusterritooriumil asuvatel linnarajatistel hooajalise välikaubanduse korraldamist ühtse menetluskorra ja põhimõtete alusel on linnaosa valitsus kehtestanud  vastava korra, mis on heaks kiidetud Tallinna Kesklinna linnaosakogu poolt.

-  linnarajatisel kaubandustegevuse korraldamise põhimõtted ja menetlus (.pdf fail)

- Raekoja platsi müügikoha hooajaliseks laienduseks (välikohvikud) kasutusse andmise põhimõtted ja menetlus (.pdf fail)


TEADMISEKS:

-  linnarajatise kaubandustegevuseks kasutusse andmine kiirtoidu (hot-dog, burrito, hamburger, pizza, friikartulid, liha- ja vorstitooted jms) müügiinventari paigaldamiseks vanalinna muinsuskaitsealal ei ole lubatud.

Tänaval kauplemise soovi korral on otstarbekas ühendust võtta Tallinna Kesklinna Valitsuse ettevõtluse sektoriga telefonil 645 7226, et saaks täpsustada kõik konkreetsed asjaolud – kooskõlastuste vajadus, asukoha ja inventari sobivus jne.

ÕIGUSAKTID, TAOTLUSED, VORMID, PÕHIMÕTTED

Linnarajatisel kaubandustegevuse korraldamise põhimõtted ja menetlus (Tallinna Kesklinna linnaosakogu 15.03.2022 koosoleku protokolliline otsus).

Raekoja platsi müügikoha hooajaliseks laienduseks (välikohvikud) kasutusse andmise põhimõtted ja menetlus  ja plaan (Tallinna Kesklinna linnaosakogu 15.03.2022 koosoleku protokolliline otsus);

- Tallinna linnale kuuluva rajatise või selle osa kaubandustegevuseks kasutusse andmise kord (Tallinna Linnavolikogu määrus nr 21, 08.04.2010);

- linnarajatise kaubandustegevuseks kasutusse andmise tasu miinimummäärad
(Tallinna Linnavalitsuse 16.11.2022 määrus nr 34);


- kaubanduse korraldamine Tallinnas (Tallinna Linnavolikogu 06.04.2023 määrus nr 6).
 

Viimati muudetud 11.03.2024