Skip to content
Juurdepääsetavus
 °C

Tänavanimede loend

Kõik Tallinna ametlikud kohanimed on kättesaadavad riiklikust kohanimeregistrist ttp://xgis.maaamet.ee/knravalik/, Tallinna tänavanimede ja väikekohtade nimede nimistu on saadaval Eesti Keele Instituudi hallatavalt veebilehelt http://www.eki.ee/knab/tallinn1.htm.