Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Kuidas rõivaid ja tekstiiltooteid märgistatakse?

Kauplustes müügiks pakutavate rõivaste ja tekstiiltoodete märgistus peab andma vähemalt järgmist selgelt loetavat ja üheselt mõistetavat teavet: 

  • toote nimetus, kui selle puudumine võib tarbijat eksitada;
  • teave toote suuruse kohta;
  • juhised toote hooldamiseks.

Karusnahast ja nahast rõivastel peab lisaks olema märgitud materjali liik  ja naturaalse karusnaha puhul  ka looma liik.

Märgistus võib olla otse tootel, toote külge püsikinnitatud lindil, toote külge kinnitatud etiketil või toote müügipakendil.

Teave esitatakse kirjalikult ja eesti keeles. Lubatud on kasutada ka juhendavaid või hoiatavaid jooniseid, piktogramme, märke ja sümboleid tingimusel, et nende kaudu edastatud teave on tarbijale arusaadav. Kauba märgistusel olev algupärane teave peab olema samuti nähtav ega tohi olla kaetud eestikeelse tõlkega.

Näiteks seeliku märgistusel peab olema teave, kas ja kuidas seda on lubatud keemiliselt puhastada või pesta ja millise kuumusega seda on ohutu triikida.

Tootja vastutab rõivaste ja tekstiiltoodete märgistamise ja selles sisalduva teabe õigsuse eest. Importija ja hulgimüüja peavad tagama, et nende poolt pakutavad tooted oleksid nõuetekohaselt märgistatud. Tarbija ees vastutab nõuete täitmise eest jaemüüja.

Ülalkirjeldatud nõuded on kehtestatud tarbijakaitseseaduse alusel ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 13. mai 2021 määrusega nr 23 “Jalatsi ning rõiva ja tekstiiltoote märgistamise nõuded”.  

Määruse nõuded ei ole kohustuslikud kasutatud rõivaste ja tekstiiltoodete müümisel, samuti mänguasjarõivale ning -tekstiiltootele.


 

Viimati muudetud 07.03.2022