Liigu sisu juurde
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Mida teha, kui korteri radiaatorid on jahedad ja korter seetõttu külm?

Mida teha, kui korteri radiaatorid on jahedad ja korter seetõttu külm?

Kui korteriühistu juhatus või majahaldaja  ei taga nõutud toatemperatuuri,  on külma korteri omanikul  võimalik juhatuse mõjutamiseks algatada üldkoosoleku kokkukutsumine. Juhatus peab üldkoosoleku kokku kutsuma, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10  korteriühistu liikmetest ja põhikirjaga ei ole ette nähtud väiksema esindatuse nõuet. Korteriühistud on loodud korteriomanike poolt elamute ühiseks majandamiseks ning üldkoosoleku otsused on juhatusele kohustuslikud. Korteriomandi- ja korteriühistuseaduse kohaselt on korteriühistu liikmel õigus pöörduda korteriühistu üldkoosoleku  otsuse kehtetuks tunnistamiseks kohtu poole 60 päeva jooksul alates otsuse teadasaamise päevast.

Majandus- ja taristuministri 02.07.2015 määruse nr 85 “Eluruumile esitatavad nõuded” kohaselt ei tohi kaugküttevõrgust või hoone katlamajast köetavas eluruumis siseõhu temperatuur inimeste pikemaajalisel ruumis viibimisel olla alla 18°C. Esmalt tuleks korteriomanikul üle vaadata, mida saaks ise teha olukorra parandamiseks, et  korteris oleksid aknad tihendatud ja likvideeritud muud soojuse kadu põhjustavad praod. Korteriomanik saab pöörduda korteriühistu juhatuse või majavalitseja poole ja nõuda, et korteris tagatakse vähemalt 18°C sooja. Korteriüürnik pöördub antud probleemi puhul korteriomaniku poole. Nõutud temperatuuri on võimalik saavutada kas täiendava soojuse lisamisega elamule soojussõlmes või keskküttepüstikute tasakaalustusventiilide täiendava reguleerimisega.  

Mõne korteriühistu juhatus või elamu haldaja on lasknud reguleerida elamu isereguleeruvad soojussõlmed minimaalsele võimalikule soojuse vahetusele, et  vähendada elamu küttekulusid. Osas korterites on  radiaatorid  selle tulemusena külmad ja soojust annab ainult korterit läbiv küttevee pealevoolu püstik. Küttekulusid tuleb aga külma korteri elanikel tasuda võrdsel alusel ülemiste korruste korteritega, kus toatemperatuur on normaalne.  Valdavas osas elamutes on sooja vee pealevool radiaatoritesse ülevalt alla, mistõttu alumiste korterite radiaatoritesse jõuab küttevesi juba jahtunult, sest selle temperatuur on  viimasel korrusel küttesüsteemi sisenemisel vajalikust madalam.

Viimati muudetud 21.02.2024