Liigu sisu juurde
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Miks korteriomanik peab maksma maja nn üldvee eest, kuigi korteris on veearvestid ja veetarbimine täpselt mõõdetud?

Miks korteriomanik peab maksma maja nn üldvee eest, kuigi korteris on veearvestid ja veetarbimine täpselt mõõdetud?

Enamasti on korterite veesisendid varustatud veearvestitega, mis mõõdavad veetarbimist ja mille näidud tuleb iga  kuu lõpul teatada elamu haldajale (juhatus või valitseja). Nende näitude järgi arvestatakse igale korterile tasu veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse eest. Elamus kokku tarbitud vee eest  tasutakse vee-ettevõtjale kogu maja tarbimist mõõtva veemõõdusõlmes asuva veearvesti näidu alusel. Korterites tarbitud veearvestite näitude alusel saadud korterite veetarbimise kogusumma  ja maja veearvesti näidu põhjal tarbimine ei lange kunagi täpselt kokku.

Maja veetarbimine on suurem kui korterite veetarbimine kokku. See on tingitud  paljudest asjaoludest: korterite veearvestite näitusid ja maja veearvesti näitu ei võeta praktiliselt kunagi üheaegselt, vett kasutatakse elamu trepikodade pesemiseks, muru kastmiseks jm. Maja veearvesti ja korterite veearvestite summaarse tarbimise vahe moodustab nn üldvee ehk vee, mis on majas kasutatud, kuid millel puudub konkreetne tarbija. Osa üldveest kasutatakse elamu trepikodade, keldrite jm üldruumide (kaasomandi mõttelise osa) korrashoiuks.

Kui maja üldveekulu hakkab kuust kuusse suurenema, peab valitseja või korteriühistu otsima selle põhjusi. Selleks võib olla kas maja veearvesti rike, tähtajaliselt taatlemata ja seetõttu „valetavad" korterite veearvestid, mõnedes korterites põhjendamatult väike vee kulu, mis viitab arvestit läbimata vee tarbimisele või arvestiga manipuleerimisele, maja veetorustiku raskesti avastatav leke, lohakus või huligaansus maja veevõtukraanide sulgemisel.

Korteriomandi- ja korteriühistuseaduse kohaselt tuleb korteriomanikel kanda vastavalt temale kuuluva osa suurusele kaasomandiga seotud kulusid. Maja üldvee maksumus on üks sellistest kuludest. Sellest tulenevalt arvutatakse igale korterile üldvee arve  vastavalt korteri üldpinna suurusele. Selleks jagatakse üldvee eest makstav summa kõigi korterite kogupinnaga ja saadakse üldvee maksumus ühe ruutmeetri kohta, mille korrutis korteri üldpinnaga ongi iga konkreetse korteri makse majas kasutatud üldvee eest.

Korteriühistu võib korteriomanike üldkoosoleku otsuse alusel rakendada ka muid meetodeid üldvee kasutamise eest tasumisel.

Viimati muudetud 21.02.2024