Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Mis vahe on müügigarantiil ja pretensiooni esitamise õigusel?

Kui ostetud kaup osutub ebakvaliteetseks või sellel ilmnevad kasutamist takistavad muud vead, tuleb tarbijale appi võlaõigusseadus. Tarbijalemüügi  puhul vastutab müüja toote lepingutingimustele vastavuse, sh kvaliteedi, eest kahe aasta jooksul alates kauba ostjale üleandmisest. Kui kaup osutub ebakvaliteetseks, näiteks saapatald tuleb kandes lahti, on ostjal õigus esitada kauplejale pretensioon. Seejuures ei ole mingit tähtsust asjaolul, kas tootele anti või ei antud garantii. Ostjal on seadusest tulenev õigus esitada kauplejale 2 aasta jooksul pretensioone, kuid mitte hiljem kui 2 kuud pärast puuduse avastamist. Kaupleja peab tarbija kirjalikule kaebusele 15 päeva jooksul kirjalikult vastama. Kui kaupleja ei nõustu tarbija poolt soovitud lahendusega, on ta kohustatud pakkuma teise lahenduse. Siiski oleneb pretensiooni lahendamise käik ka sellest, kui palju aega on kauba tarbijale üleandmisest möödunud.   Kui ostja esitab pretensiooni kauba puuduse kohta aasta jooksul alates kauba kättesaamisest ja kaupleja jätab nõude rahuldamata, peab ta seda põhjendama ja tõendama, et müüs kvaliteetse toote. Kui kauba kättesaamisest on möödunud rohkem kui aasta, peab ostja tõendama, et toote kvaliteet ei halvenenud vale kasutamise või hooldamise tagajärjel, vaid varjatud puudus oli ostuhetkel juba olemas.

Garantii andmine on vabatahtlik. Müügigarantii on selle andja lubadus müüdud asi garantiis esitatud tingimustel tasuta või tasu eest asendada või parandada. Garantiiga antakse ostjale seaduses sätestatust soodsam seisund, mis tähendab, et garantiiga peab kaupleja pakkuma tarbijale suuremaid õigusi kui õigused, mis kehtivad seadusest tuleneva 2-aastase pretensiooni esitamise perioodi jooksul. Kui pretensiooni esitamisel jääb müüjale võimalus tarbija nõue rahuldamata jätta, siis garantii näol on müüja või tootja võtnud kohustuse garantii tingimusi arvestades puudus kõrvaldada või asi asendada. Oluline on teada, et garantii andmine ei ole  kauplejale  kohustuslik. Eelkõige tehniliselt keerukate või kasutamisel erioskust nõudvate toodete ostmisel oleks seetõttu mõistlik küsida, kas müüja või tootja annab kaubale garantii. Kui vastus on jaatav, tuleb täpsustada garantii tingimusi. Kui kaupleja ei ole suuteline neid esitama, garantiid tegelikult ei anta. Müüja teavitus, et ostja võib 2 aasta jooksul puuduse ilmnemisel kauplusele pretensiooni esitada, ei ole garantii, vaid ostja seadusest tulenev õigus. Müügigarantii peab sisaldama müügigarantii andja nime ja aadressi, garantii tingimusi, tähtaega, kehtivusala ja  õiguste kasutamise korda. Garantii tingimused peaksid olema esitatud kirjalikult või muul püsival andmekandjal, mida ostja saab kasutada ning neid tuleks  säilitada kuni garantii kehtivusaja lõpuni.

Viimati muudetud 16.03.2022