Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Hea kaupleja! Kas tead, millist teavet pead kaupa või teenust müües avaldama?

Kauplemiskohas peab olema avaldatud kaupleja ärinimi, registrikood, telefoninumber ja elektronposti aadress. Käibemaksukohustuslase puhul lisandub ka maksukohustuslasena registreerimise number.

Tarbijatele tuleb anda tõest eestikeelset teavet pakutavate kaupade või teenuste omaduste ja kasutamis- ning müügitingimuste kohta. Kauba liiki, omadusi ja otstarvet arvestades peab kauba märgistuses sisalduma näiteks kogus või mõõtmed, koostis ja koostisosade kogused, juhised hooldamiseks, säilimisaeg ning säilitamise tingimused.

Kauba hind tuleb avaldada nii müügi- kui ühikuhinnana loetaval ja üheselt mõistetaval viisil. Müügihind on tasumisele kuuluv lõpphind ja ühikuhind liitri, kilogrammi vm ühiku lõpphind. Pakendamata kauba puhul, mida müüakse koguse järgi vastavalt tarbija soovile, avaldatakse ühikuhind enne ja müügihind pärast kaalumist. Allahindluse puhul peab hinnasildil olema kirjas nii kehtiv kui varasem hind. Varasem hind on viimase 30 päeva jooksul enne hinna alandamist kehtinud madalaim hind.

Teenust pakkudes tuleb teavitada tarbijaid selle lõpphinnast. Kui lõpphinda ei ole võimalik eelnevalt kindlaks määrata, teavitatakse tarbijaid teenuse hinna komponentidest, tariifidest või hinna arvutamise alustest nii, et teenuse lõpphinda oleks võimalik piisava täpsusega välja arvutada.

Ära unusta, et tarbijal on õigus küsida ja saada ostukviitung! Sellel peab olema kirjas kaupleja nimi või ärinimi, müügikoha aadress, müümise kuupäev, iga ostetud kauba nimetus ja hind ning tasutud summa.

Küsimuste tekkimisel pöördu Tallinna tarbijakaitse osakonna poole tel 640 4232, kirjuta kaubandus@tallinnlv.ee või tule Tallinna tarbijakaitse infopunkti Vabaduse väljak 7 I korrusel.

Rohkem infot leiad tarbijakaitse portaalist.