Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Kas tead kuhu viia pakendijäätmed?

Kas tead kuhu viia pakendijäätmed?

Pakendijäätmete teke on igapäevane nähtus – mistahes ostu korral tekib pakendist ühel hetkel pakendijääde. Kas tead tarbijana oma võimalusi mida pakendijäätmetega teha?

Tavaliselt rändavad pakendijäätmed meie kodusesse prügikasti, aga võimalusi nendest vabanemiseks on veel – näiteks viies need avalikku pakendipunkti või viies pakendijäätmed tagasi kauplusesse, kust kauba soetasid.

Pakendiettevõtja, kes müüb pakendatud kaupa lõppkasutajale või tarbijale on kohustatud lõppkasutajalt või tarbijalt tasuta tagasi võtma müüdud kauba müügipakendi ja -pakendijäätmed. Kaupleja on kohustatud vastu võtma vaid pakendit, mille tüüp, kuju ja suurus vastavad selles müügikohas müüdava kauba pakendile ja selle kauba müüja poolt üleantava kauba pakendile.  Pakendiettevõtjaks võib seega olla toidukauplus või sinu lemmik sisustuskauplus. 

See tähendab, näiteks uuest vitriinkapist üle jäävad pakendid võid viia tagasi kauplusesse, kus ostu sooritasid. Eramajapidamises on pakendite tagasiviimine ka kokkuhoiu koht – mööbliostuga kaasnevad pakendijäätmed võtavad  jäätmemahutis palju ruumi.

Tarbija, pea meeles:
  • Pakendid ja pakendijäätmed kogu liigiti muudest jäätmetest eraldi ning anna üle kauplejale, taaskasutusorganisatsioonile või jäätmekäitlejale.
  • Pakendijäätmed vii pakendipunkti, jäätmejaama või kogu tekkekohal pakendijäätmete mahutisse või pakendikotti.
  • Veendu, et üleantavad pakendijäätmed on puhtad, et vältida teiste pakendite määrdumist.
  • Ole tähelepanelik ning erista pakendmaterjali eri liike ning paiguta need vastavatesse pakendimahutitesse.
  • Tutvusta pakendite ja jäätmete liigiti kogumise harjumusi ka noorematele pereliikmetele – häid harjumusi saab kujundada juba varajases eas.  
  • Nõuded kauplejale ja tarbijale pakendite tagasivõtmise osas tulenevad pakendiseadusest ja Tallinna jäätmehoolduseeskirjast.

Kui Sul tekkis küsimusi ringmajanduse teemadel või soovid lisainfot, pöördu linna ringmajanduse osakonna poole. Kaubandust puudutavate küsimuste korral, pöördu linna tarbijakaitse osakonna poole telefonil 640 4232 või e-kirja teel kaubandusallinnlv.ee või külasta tarbijakaitse infopunkti Vabaduse väljak 7 (I korrus).

Loe pakenditest ja pakendijäätmete kohta kindlasti lisateavet Tallinna veebis! Liigume üheskoos teadlikuma tarbimiskeskkonna poole!