Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Mida tähendab tarbija jaoks kauba ostmisel sõlmitav leping?

Palju on räägitud tarbija õigusest esitada kauba lepingutingimustele mittevastavuse ilmnemisel kauplejale pretensioon. Aga millisest lepingust me sel puhul räägime? Kas leping ei peaks olema kahepoolselt allkirjastatud dokument? Kuigi Sa kauba eest makstes ja kassatšekki saades midagi ei allkirjasta, oled sõlminud kauplejaga müügilepingu. Selle kohaselt vastutab kaupleja, et ostetud toode on kvaliteetne ja teave selle omaduste, kasutamistingimuste ja hinna osas tõene ning ostja võtab kohustuse valitud kauba eest tasuda.

Kui kaubal ilmneb esimese kahe aasta jooksul lepingutingimustele mittevastavus, peab tarbija teavitama sellest kauplejat kahe kuu jooksul alates puuduse avastamisest. Kaupleja on kohustatud puuduse mõistliku aja jooksul kõrvaldama või asja asendama.

Mõnel juhul tuleb kauplusest kauba ostmiseks see eelnevalt tellida ja sõlmida allkirjastatud leping. Lepingu puhul on väga oluline, et tutvud enne allkirjastamist kokkuleppe sisuga. Pane tähele ka tingimusi, mis kehtivad Sinu poolt tehtavale ettemaksule. Üks tarbija näiteks allkirjastas voodi tellimiskviitungi, tutvumata seal kirjas olevate tingimustega ja jäi ilma 860 euro suurusest ettemaksust. Tellitud voodi ei mahtunud korteri uksest sisse ja kuna tarbija poolt allkirjastatud kviitungil oli kirjas, et lepingust taganemisel ettemaksu ei tagastata, andis see kauplejale õiguse raha endale jätta. Tarbija taganes lepingust, jäädes ka rahast ilma, kuna seadus ei olnud antud juhul tarbija poolel.

Loe enne kokkuleppe allkirjastamist, millega nõustud!
 
Kui esitad mööbli vms individuaaltellimuse, kontrolli enne kirjaliku kokkuleppe allkirjastamist, kas kõik vajalikud joonised on olemas ja vastavad ka soovitule. Teise näite puhul tarbija soovis tellida garderoobikapi. Tarbija kodus tegi kaupleja oma märkmikku kapi mõõtude ja tellija soovide kohta palju märkmeid ning lubas esitada nende põhjal detailse joonise. Tarbija jalavaeva vähendamiseks võeti temalt allkiri valgele paberile, kuhu lubati joonistada garderoobikapi kujunduslik lahendus, aga seda lubadust ei täidetud. Peale kapi paigaldust selgus, et uste vale paigutuse tõttu oli kappi võimalik kasutada vaid osaliselt, lisaks esines puuduseid ka muudes detailides. Kuna tarbija allkirjastas töö tellimiseks valge lehe, polnud tal pretensiooni esitamisel millelegi tugineda.

Sõlmi kaupa või teenust tellides kirjalik kokkulepe, kus on fikseeritud kogu vajalik informatsioon tellimuse täitmiseks!
 
Kui Sul tekib küsimusi selle või muude teemade kohta, pöördu Tallinna Strateegiakeskuse linna ettevõtlusteenistuse tarbijakaitse osakonna poole tel 640 4232, e-posti aadressil tarbijainfo@tallinnlv.ee või tule nõustamisele tarbijakaitse infopunkti Vabaduse väljak 7 I korrusel.