Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Mida tähistab ökomärgis EcoLabel?

Ökomärgis EcoLabel tähistab keskkonnasõbralikku toodet või teenust, lähtudes selle mõjust keskkonnale alates toorme tootmisest kuni jäätmete kõrvaldamiseni. Märgis aitab tarbijal eristada tervisele ja keskkonnale ohutumat toodet või teenust teistest samaväärsetest, samal ajal andes ettevõtjale turueelise. Tegemist on suurepärase keskkonnakommunikatsiooni vahendiga — märgisega toote tutvustamiseks, läbimüügi suurendamiseks ja tarbijate usalduse pälvimiseks.

EU EcoLabel ehk EU Flower (EL Lilleke) on Euroopa Liidu poolt 1992.a loodud vabatahtlik ökomärgise süsteem. Märgise andmise kriteeriumeid ja hindamis- ning kontrollinõudeid koostab ja uuendab Euroopa Liidu ökomärgisekomisjon. EL Lilleke on ainus I tüüpi ökomärgis, mida saab taotleda Eestis kohapeal. Tegevusi koordineerib Keskkonnaministeerium ja litsentse väljastab Keskkonnaagentuur. Nii ökomärgise kasutamise taotluse läbivaatamise, kui tootel kasutamise õiguse eest tuleb tasuda riigilõivu. Märgise andmist reguleerib Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus nr 66/2010.

EL ökomärgis antakse oma tootegrupis kõige keskkonnasõbralikumatele toodetele ja seda on võimalik leida puhastusvahenditelt, seadmetelt, paberitoodetelt, kodu- ja aiatoodetelt, riietelt ning määrdeainetelt. Nende tarbijad suunavad turgu keskkonnasäästlikumaks muutumise suunas, vähendades tarbimise keskkonnamõju.

Tarbijale esitatav teave peab olema tõene nii toodetele lisatud teabe kui ka märgiste osas.  Usaldus-, kvaliteedi- või nendega võrdväärse märgi kasutamine ilma sellekohase loata on käsitletav eksitava kauplemisvõttena, mille kasutamine on keelatud.

Küsimusega pöördu Tallinna Strateegiakeskuse linna ettevõtlusteenistuse tarbijakaitse osakonna poole tel 640 4232, e-posti aadressil kaubandus@tallinnlv.ee või tule nõustamisele tarbijakaitse infopunkti Vabaduse väljak 7 I korrusel.