Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Mida tuleks teada elektri ostmisest?

Elektrienergiaga varustamiseks on tarbijal sõlmitud kaks lepingut — elektrimüüjaga elektrienergia ostmiseks ja võrguettevõtjaga võrguteenuste kasutamiseks. Kui elektri tarbimisel elektrimüüjaga lepingut sõlmitud ei ole, kasutatakse üldteenust. Teadliku valiku tegemiseks saab tarbija tutvuda erinevate pakettide pakkumistega elektrimüüjate ja võrguettevõtjate veebilehekülgedel. Suurim võrguettevõtja on Eestis Elektrilevi.

Elektripaketid jagunevad börsi- ja fikseeritud hinnaga pakettideks. Lisaks pakuvad elektrimüüjad keskkonnasõbralikke rohelise energiaga pakette, mille puhul on elekter toodetud taastuvatest energiaallikatest. 

Börsipakett sobib tarbijatele, kes soovivad oma elektritarbimist ja kulusid juhtida. Hind sõltub kas kaalutud keskmisest börsihinnast või iga tunni jooksul tarbitud elektrikogusest ja samal tunnil kehtivast börsihinnast. Alates 01.09.2022 toimub üleminek tunnipõhisele börsipaketile Muutuv. Uus tunnipõhise hinnakujundusega leping hakkab kehtima automaatselt, kuid tarbijaid teavitatakse sellest ette, pakkudes ühtlasi võimalust paketti vahetada või lepingut lõpetada. Kasutades tunnipõhist börsipaketti on tarbijal võimalik oma tarbimist reguleerida ja suunata koormus odavamatele tundidele. Börsihind kujuneb elektribörsil, milleks Põhjamaades on Nord Pool. 

Fikseeritud hinnaga elektripakett Kindel sobib hästi tarbijatele, kellel ei ole võimalust ega soovi oma elektritarbimist ja börsihinna muutusi jälgida ning kes eelistavad elektriarvete osas stabiilsust ja prognoositavust. Kindla paketi lepingud jagunevad tähtaegseteks ja tähtajatuteks. 2022. aastal lisandus uus 5-aastane fikseeritud hinnaga pakett Kindel Pluss.

Nagu kõigi lepingute puhul, tuleb ka enne elektrienergia ostmise või võrguteenuste kasutamise lepingu sõlmimist tutvuda müüja poolt pakutavate tingimustega ja teha nii paketi kui tähtaja osas teadlik valik!


Näiteks 5-aastast paketti Kindel Pluss valides peab tarbija arvestama, et lepingu ennetähtaegsel lõpetamisel tuleb tasuda kopsakat leppetrahvi.

Elektrimüüjate poolt pakutavaid elektrihindu on võimalik võrrelda veebilehtedel www.elektrihind.ee ja www.energiaturg.ee.

Börsihinna jälgimiseks uuri, milliseid võimalusi (mobiiliäpp, börsihinna teavitus jne) pakub Sinu elektrimüüja ja kas nii börsihind kui tarbimisandmed on samas kohas nähtavad.

Börsihinda on võimalik jälgida ja kasutada soovitusi tarbimise suunamiseks odavamatele tundidele veebilehtedel www.elektrihind.ee/borsihind/ ja www.elektrikell.ee/.

Jooksva tunni elektrihind (käibemaksuta) on nähtav ka Eleringi veebilehel www.elering.ee. Kui jälgida börsihindu otse Nord Pool Spoti äpist või www.nordpoolgroup.com, tuleb arvestada, et sealne aeg on Eestist tunni võrra erinev ja hinnad esitatud käibemaksuta.  Eleringi ja Nord Pool veebilehel toodud hinnad on megavatt-tundides ja tuleb teisendada kilovatt-tundideks (1MWh = 1000 kWh).

Praegune elektrihinna tõus ei ole seotud võrgutasudega. Kuna võrgutasu suurus sõltub aga tarbimisest, tasub olla ka veendunud, et olemasolev võrgupakett on kõige sobivam ja soodsam. Võrgupakettide kohta uuri infot oma võrguettevõtjalt. Võrguettevõtja Elektrilevi iseteeninduses www.elektrilevi.ee on võimalik võrrelda, missugune võrgupakett on lähtuvalt tarbija varasematest tarbimisandmetest soodsaim.

Soovitused kulude vähendamiseks koduses majapidamises:
  • Hooldage elektriseadmeid
  • Kasutage energiasäästlikke lahendusi
  • Kasutage pesumasinat ajal, mil elektrihind on soodsam
  • Kasutage valgustites led-lampe
  • Kustutage ruumist lahkudes tuli
  • Valige elektrikütteseadmete kasutamisel endale minimaalselt sobiv temperatuur
  • Tarvitage põrandakütet mõistlikult
  • Kasutage kodumasinaid ökonoomselt
  • Vahetage vajadusel ja võimalusel kodumasinad energiasäästlikumate vastu, jälgides ostuotsuse tegemisel energiamärgistust
  • Ärge jätke arvutit vm elektriseadet, mida ei kasutata, ooterežiimis ühendatuna elektrivõrku