Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Mis vahe on pretensiooni esitamise õigusel ja müügigarantiil?

Pretensiooni esitamise õigus on tarbijale seadusega tagatud. Kui ostetud kaup osutub ebakvaliteetseks, on tarbijal õigus esitada müüjale selle kohta kirjalik pretensioon.

Võlaõigusseaduse alusel vastutab müüja kauba müügilepingu tingimustele mittevastavuse eest, mis ilmneb kahe aasta jooksul pärast kauba ostjale üleandmist. Tarbija võib esitada pretensiooni kahe kuu jooksul alates puuduse avastamisest ja kaupleja on kohustatud puuduse kõrvaldama või asja asendama. Seadusest tuleneb ka eeldus, et esimese 12 kuu jooksul ilmnenud puudus oli olemas juba kauba ostjale üleandmisel. Kui müüja sellega ei nõustu, peab ta leidma võimaluse vastupidist tõendada, tellides vajadusel ekspertiisi. Kui asja parandamine ebaõnnestub ja asendamine ei ole võimalik, tekib tarbijal õigus müügilepingust taganeda ja saada tagasi kauba eest makstud raha.

Müügigarantiiga antakse ostjale seaduses sätestatust soodsam seisund, kuid selle andmine ei ole kauplejale kohustuslik. Müügigarantii on müüja või tootja lubadus tagada müüdud kauba nõuetelevastavus või maksta tagasi selle müügihind. Müügigarantii on näiteks pretensiooni esitamise õiguse pikenemine kolmele aastale ja asendustoote pakkumine puuduse kõrvaldamise ajaks. Tarbijalemüügi puhul peab müügigarantii sisaldama selle andja nime ja aadressi, garantii tingimusi, garantiist tulenevate õiguste kasutamise korda, loetelu, mille suhtes garantii kehtib ja selgitust, et tarbijal on õigus kasutada ka seadusest tulenevat õiguskaitset. Müügigarantii tuleb tarbijale esitada hiljemalt kauba üleandmisel kirjalikult või muul püsival andmekandjal, mida ta saab kasutada.

Küsimustega pöördu Tallinna Strateegiakeskuse linna ettevõtlusteenistuse tarbijakaitse osakonna poole tel 640 4232, e-posti aadressil tarbijainfo@tallinnlv.ee või Tallinna tarbijakaitse infopunkti, Vabaduse väljak 7 I korrusel.