Skip to content
Juurdepääsetavus
 °C

Teade detailplaneeringutest Tallinnas

 

 

Tallinna Linnavalitsus otsustas 10. veebruari 2016 istungil:

1. korraldusega nr 195-k:

võtta vastu Nõmme linnaosas 0,09 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Kaevu tn 1c kinnistu detailplaneering, DP Büroo OÜ töö nr DP-039720. Detailplaneeringu eesmärk on määrata Kaevu tn 1c kinnistule ehitusõigus kuni 2 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega üksikelamu rajamiseks ning abihoone ehitamiseks. Lisaks antakse detailplaneeringus heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus.

 

2. korraldusaega nr 196-k:

kehtestada Gonsiori tn 40 // J. Vilmsi tn 49 kinnistu ja lähiala detailplaneering.

 

3.korraldusaega nr 197-k:

kehtestada Raua tn 28 ja 30 kinnistute detailplaneering.

 

Detailplaneeringutega saab tutvuda Tallinna planeeringute registris https://tpr.tallinn.ee/

 

Viimati muudetud 23.06.2022