Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Teelise tn busside seisuplatsi eskiisprojekt

Teelise tn busside seisuplatsi eskiisprojekt

23011_3D-Teelise.jpg
Projektiga kavandatakse Nõmme linnaossa Teelise tänav T1 ja Teelise tänav T2 transpordimaa kinnistutele busside seisuplats, mille peamiseks eesmärgiks on parandada Nõmme piirkonna ühistransporditeenuse kättesaadavust, kvaliteeti ja arenemisvõimalusi.
 

Teelise tn busside seisuplatsi eskiisprojekti avalik tutvustus toimub 22. märtsil 2023 algusega kell 17.30 Tallinna Pääsküla Koolis (Vikerkaare 10).


Asendiplaanid ja skeemid
Asukohaskeem
Eskiis
Liikluskorraldus 
Konstruktiivsed lõiked 

NB! Tegemist on esialgse eskiisiga ja lahendus täpsustub edasise projekteerimise käigus projekti avaliku tutvustuse järel.

Projekti üldkirjeldus

Teelise tänava busside seisuplatsi hakkavad kasutama näiteks bussiliinid nr 10, 14, 18, 18A ja 27. Lõpp-peatuse vahetus läheduses paiknev busside seisuplats annab võimaluse korrigeerida operatiivselt sõiduplaane, mis tagavad omakorda graafikujärgse, kiire ning mugava ühistranspordiühenduse erinevate piirkondade vahel. Ühistranspordi kättesaadavuse ja kvaliteedi kasv aitab Tallinna linnal rohelisemaks ja jätkusuutlikumaks linnaks muutuda. „Tallinn Euroopa roheline pealinn 2023“ üheks põhiteemaks on arendada keskkonnasõbralikke liikumisviise, sh rattateid ja ühistransporti. 

Ristmikud ja bussipeatused
Pärnu mnt-l linnast väljuval suunal on kavandatud vasakpöörderada seisuplatsi suunas, mis on reguleeritud fooriga. 
Projektlahendusega on kavandatud busside lõpp-peatus Teelise tänavale ja algpeatus Pärnu mnt-le Teelise tn 1 kinnistu ette. Bussipeatus varustatakse uute bussiootepaviljonidega, vajaliku tänavainventariga ja luuakse parkimisvõimalused jalg- ja tõukeratastele. 

Kõnniteed, ülekäigurajad ja perspektiivne rattatee 
Teelise tänava busside seisuplatsi projekteerides on arvestatud kohalike elanike väljakujunenud liikumissuundadega, kavandatud on kõnniteed ja ülekäigurajad. Seisuplatsil läbivat jalakäijate liiklust ei kavandata. Projektlahenduse koostamisel on arvestatud Nõmme linnaosa üldplaneeringuga kavandatava jalgrattatee perspektiivse lahendusega. 

Seisuplatsi asendiplaaniline lahendus
Busside seisuplatsile on projekteeritud 45-kraadise nurga all 11 parkimiskohta, mis paiknevad seisuplatsi keskel. Bussid sisenevad seisuplatsile parempöördega Teelise tänavalt, seejärel sõidavad vabale parkimiskohale. Parkimise ajal on mootor välja lülitatud, seega seismise ajal täiendavat mürareostust ei tekitata ja heitgaase ei eraldu. Bussid väljuvad parempöördega Teelise tänavale. Seisuplats on projekteeritud nii, et busside manööverdamisel tagurdamine ei ole vajalik. Busside seisuplatsil on lubatud sõiduautode läbipääs kindlaks määratud kohas võimaldamaks Teelise tn T3 transpordimaalt võimalikku liikumist Pärnu suunal. Lisaks on kavandatud ajutine lahendus (soojakud) bussijuhtide puhke- ja olmeruumile, mille pindala on kuni 60 m2 ja kõrgus alla 5 m. Soojakute fassaadid lahendatakse ümbritsevasse keskkonda sobiva kvaliteetse välisviimistlusega. 

Haljastuse lahendus
Eskiislahenduse koostamisel on aluseks esmane dendroloogiline uuring, millega on hinnatud olemasolevate puude haljastuslik väärtus. Busside seisuplatsi kavandamisel on arvestatud olemasoleva haljastusega. Väärtuslike, II klassi harilike mändide säilimiseks on teede ja platside kavandamisel jäetud piisavad vahekaugused ning omal kohal mitte säilivad noored männid saab istutada uutesse asukohtadesse nii, et puhverhaljastus elamute ja busside platsi vahel tiheneb. Samuti on kavandatud täiendav mitmerindeline uushaljastus (piirkonnale iseloomulikud arukased ja harilikud vahtrad, ka pihlakad) Teelise tänava rohealale ja kõnniteede äärde. Madalhaljastuses kasutatakse vähenõudlikke ja pikaealisi, linnaruumis vastupidavaid liike nagu harilik sirel, mägimänd, võnk-pärgenelas jt. 

Tänavavalgustus
Projektiga lahendatakse busside seisuplatsi, sõidu- ja kõnniteede, ülekäiguradade ja bussipeatuste valgustus. Valgustuslahendus ei häiri valgusreostusega ning maksimaalne lubatud valgusvärvsus on 3000K (soe valge), v.a. ülekäiguradade valgustid. 
Tagasiside vorm
Ettepanekuid projekti kohta saab esitada kuni 29. märtsini 2023, kasutades selleks allolevat tagasiside vormi ning samuti ka eskiisprojekti avalikul tutvustamisel.

 

Viimati muudetud 16.03.2023