Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Teenused ja hinnad

Teenused ja hinnad

Lasteaiatasu koosneb kohatasust ja toidutasust.

Kohatasu

Koolieelse lasteasutuse seadusest tulenevalt võib vanema osa määraks (n-ö kohatasu) olla kuni 20% Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast.

Tallinnas on kohatasuks summa, mis moodustab 12,2% Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast, ujulaga lasteasutustes, kus on lapsele tagatud ujumisõppe võimalus, on see 13,4%.

Alates 01.01.2023 Tallinna munitsipaalkoolieelsete kohatasu ühe lapse kohta on 88,45 eurot kuus (ujulaga koolieelses lasteasutuses 97,15 eurot kuus).

Alates 01.01.2023 Tallinna munitsipaalkoolieelsete kohatasu Tallinna linna elanikele ühe lapse kohta on 69,56 eurot kuus (ujulaga koolieelses lasteasutuses 78,26 eurot kuus).

Koolieelsetes munitsipaallasteasutustes vanemate osa määra (ehk kohatasu) kehtestamist reguleerib Tallinna Linnavolikogu 22.12.2015 määrus nr 27 Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr

Toidukulu

Septembrist 2017 on Tallinna lastele lasteaiatoit linnavalitsuse kehtestatud piirmäära ulatuses tasuta (Tallinna Linnavolikogu 7. septembri määrus nr 17 Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise kord).

Lasteaia toiduraha suuruse üle otsustab lasteaia hoolekogu.

Tallinna Lindakivi Lasteaia hoolekogu otsuse alusel toidukulude päevamaksumused alates 01.01.2024 on järgmised:
- sõimerühmas 2,75 eurot päevas
- aiarühmas 3,05 eurot päevas

Lp lapsevanemad!

Perioodil 01.07 - 31.07.2024 toitlustusteenust Lindakivi Lasteaias osutab firma OÜ Maritta ning toidukulude päevamaksumused on järgmised:
- sõimerühmas 3,61 eurot päevas
- aiarühmas 4,40 eurot päevas

Loe lähemalt kuludest lasteasutuses

 

Viimati muudetud 02.07.2024