Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Teenused ja nende hinnad

Teenused ja nende hinnad

I.  Vanema osa 
Lähtudes Tallinna Haridusameti käskkirjast 27.12.2023 nr HA-4/118, 1. jaanuarist 2024 koolieelsete munitsipaallasteasutuste vanemate poolt kaetava osa määr on järgmine:
-   vanemate poolt kaetava osa määr ühe lapse kohta on 100,04 eurot kuus;
-   vanemate poolt kaetava osa määr ujulaga lasteasutuses, kus on lapsele tagatud ujumisõppe võimalus, ühe lapse kohta on 109,88 eurot kuus.

Alates 1. jaanuarist 2024 Tallinna linna elanikele koolieelsete munitsipaallasteasutuste vanemate poolt kaetava osa määra toetus on järgmine:
-  vanemate poolt kaetava osa toetuse määr ühe lapse kohta on 28,79 eurot kuus;
-  vanemate poolt kaetava osa toetuse määr ujulaga lasteasutuses, kus on lapsele tagatud ujumisõppe võimalus, ühe lapse kohta on 31,62 eurot kuus.
 
II.  Toidukulu katmine munitsipaallasteaias piirmäära ulatuses 

Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise piirmäära kehtestamine
Seoses käibemaksu tõusuga 2% kehtestas Tallinna Linnavalitsus 06.12.2023 määrusega nr 31 alates 1.01.2024 linna toidukulu katmise piirmäärad sõimeealisele lapsele kuni 2.75 eur ning aiaealisele lapsele kuni 3.05 eur.
Tallinna Linnavalitsuse 06.12.2023 määrus nr 31  "Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise piirmäära kehtestamine"

Tulenevalt koolieelse lasteasutuse seaduse § 24 lõike 3 punktist 5 ja § 27 lõikest 2,  Tallinna Arbu Lasteaia põhimääruse § 14 lõige 4 punkt 18 ja § 16 lõige 9 punkt 5 ning arvestades Tallinna Arbu Lasteaia hoolekogu 27.12.2023 a otsust (protokoll nr 1-3/3)

Tallinna Arbu lasteaia toidupäevamaksumus alates 01. januaarist 2024.a järgmiselt:
1.1.Toidukulu sõimerühmaealisele lapsele 2,75 eurot päev.
1.2.Toidukulu aiarühmaealisele lapsele 3,05 eurot päev.
1.3.Toidukulu mängu- ja arendustoaringi lapsele 2,75 eurot päev.

Seega laste eest kes on registreeritud Tallinna elanikuna ei pea vanem midagi juurde maksma.
 

III.  Ruumide üür

01.septembrist 2022 Tallinna munitsipaal koolieelsetelasteasutuste ruumide ja inventari kasutusse andmise ühe tunni (60 minutit) hinnad alljärgnevalt:

Lasteaia saali kasutamine
Saali kasutamine L-P- 24,00 eurot
Saali kasutamine tööpäevadel esmaspäevast reedeni - 16,00 eurot
Saali kasutamine tööpäevadel esmaspäevast reedeni lasteringideks ja huvitegevuseks - 7,00 eurot

Lasteaia ujula kasutamine (sisaldab riietusruumi ja pesemisvõimalusi):
Ujula kasutamine - 24,00 eurot
Ujula kasutamine lasteüritusteks  - 12,00 eurot

Lasteaia rühmaruumi kasutamine:
rühmaruumi kasutamine   -  14,00 eurot
rühmaruumi kasutamine lasteringid ja huvitunnid   - 7,00 eurot

Tehnika kasutamine:

arvuti kasutamine  - 3,00 eurot
dataprojektori kasutamine  - 3,00 eurot

Õueala kasutamine: 
õueala kasutamine - 12,00 eurot


Juhul, kui ruume kasutatakse vähemalt 70 tundi õppeaasta jooksul, on võimalik anda hinnasoodustust kuni 20%.
Lasteaia ruumide ajutise kasutamise tunnihinnad on kehtestatud Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga.
Ruumide rentimiseks sõlmitakse rentniku ja lasteaia vahel tunnihinna alusel sõlmitav rendileping.

 

Viimati muudetud 10.01.2024