Skip to content
Juurdepääsetavus
 °C

Ajutine sissesõiduluba vanalinna

Sissesõiduluba peavad taotlema nii eraisikud kui ettevõtte esindajad, kes soovivad vanalinna jalakäijate alale siseneda mootorsõidukiga peale kella 10.00 (teenindusaeg kestab igal nädalapäeval kella 06.00-10.00).

 

Tallinna vanalinnas on liikluskorraldus reguleeritud Tallinna Linnavalitsuse määrusega Liikluskorraldus Tallinna vanalinnas. Määrusele tuginedes on jalakäijate ohutuse tagamiseks kehtestatud vanalinnas piirkond, kus on mootorsõidukite liiklus lubatud vaid erandjuhul ning mille sisse- ja väljasõiduteed on tähistatud vastavate liiklusmärkidega (§ 2 lg 1).