Skip to content
Juurdepääsetavus
 °C

Arhivaalide konserveerimine

Linnaarhiivi osutatava konserveerimis- ja restaureerimisteenuse raames taastatakse ja korrastatakse tellimustööna erinevaid paberobjekte (käsikirju, trükiseid, graafikat, raamatute sisuplokke, maakaarte jm) ning nahk- ja paberköiteid (albumeid, raamatuid jm). Hinna arvestamise aluseks on töö teostamiseks vajalike töötundide arv, millele lisandub materjalikulu.