Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Asenduskodu ja hoolduspere

Asenduskodu ja hoolduspere

Asendushoolduse eesmärk on tagada pika- või lühiajaliselt lapse heaolu ja õigused, võimaldada lapsele tema põhivajaduste rahuldamiseks peresarnased elutingimused, luua turvaline ja arengut soodustav elukeskkond ning valmistada laps ette võimetekohaseks toimetulekuks täisealisena.

Õigus saada asenduskoduteenust on lapsel:

 

  • kelle vanem on surnud, tagaotsitavaks kuulutatud või teadmata kadunud
  • kelle vanemale on tema piiratud teovõime tõttu määratud eestkostja
  • kelle vanema hooldusõigus lapse suhtes on peatatud, piiratud või täielikult ära võetud
  • kes on vanemast eraldatud
  • kelle vanem kannab eelvangistust või vangistust
  • kes on saatjata alaealine välismaalane

Lapse teenusele suunamisel tuleb eelistada hooldusperet ja lapse võib paigutada perekodusse või asenduskodusse vaid erandina, lapse olulisi huve arvestades.

Iga pere, kellel on soovi ja jõudu pakkuda teises peres sündinud lapsele hoolt, tuge ja armastust, on väga oodatud esitama hoolduspereks saamise avaduse Sotsiaalkindlustusametile.

Sotsiaalkindlustusamet hindab pere sobivust ja toetab peret hoolduspereks saamisel, pakkudes muu hulgas koolitusi. Ettevalmistuse läbinud pered kantakse sotsiaalteenuste- ja toetuste registrisse, kus moodustub nimekiri hooldusperedest, kelle hulgast kohalikud omavalitsused saavad leida asendushooldusteenust vajavale lapsele sobiva perekonna. Hooldusperele pakutakse lapse kasvatamisel nii rahalist tuge kui ka nõustamist ja abi.

Perekodus

Perekodus elab asendushooldusel olev laps kuni kolme perevanemaga peres, kus on samal ajal kuni kuus last. Perekodus hoolitseb laste eest perevanem, kes elab koos perekodus olevate lastega. Ühe perevanemaga perekodu puhul elab perevanem koos lastega ööpäev läbi.

Asenduskodus

Asenduskodus elab laps kasvatajatega peres, kus on samal ajal kuni kuus last. Asenduskodus hoolitsevad laste eest kasvatajad, kes töötavad töölepingu alusel. Asenduskodu peres on rohkem laste eest hoolitsevaid inimesi ning nad vahetuvad graafiku alusel tihedamalt kui perekodus.

Asendushooldusteenust perekodus ja asenduskodus osutavad Tallinna linnast pärit lastele Tallinna Lastekodu; SOS Lasteküla Eesti Ühing, SA Haapsalu Hoolekandekeskus.