Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Biojäätmete mahuti taotlemine 3-9-korteriga elamutele

Biojäätmete mahuti taotlemine 3-9-korteriga elamutele

NB! 80-liitrised biojäätmete mahutid on otsas ja taotleda saab vaid 140-liitrist mahutit.

Jäätmeseaduse ja Tallinna jäätmehoolduseeskirja kohaselt tuleb jäätmeid nende tekkekohal koguda liigiti. Biojäätmete tekkekohal liigiti kogumine tuleb Eestis korraldada hiljemalt 1. jaanuarist 2024, kuid Tallinnas tehakse seda varem – 1.juunist 2023.

Biojäätmete kogumismahuteid jagatakse Tallinna linna elanikele esitatud taotluste alusel. Kogumismahuti on taotlejale tasuta, kuid peale mahuti kättesaamist tuleb kahe nädala jooksul sõlmida oma praeguse jäätmevedajaga lepingu lisa ning kokku leppida biojäätmete mahuti tühjendussagedus. Uue jäätmehoolduseeskirja kohaselt tuleb biojäätmete kogumismahutit tühjendada minimaalselt korra kahe nädala jooksul.

Kõrvuti asetsevad kinnistud võivad kasutada jäätmemahuteid ühiselt. Selleks tuleb sõlmida ühismahuti kasutamise leping. Jäätmevedajate kontaktid ja hinnakiri.

Laekunud taotlusi menetleb Tallinna Strateegiakeskuse ringmajanduse osakond. 

Taotlemise tingimused:

1.Tallinna haldusterritooriumil asuva 3-9 korteriga (rida)elamu asukoha aadressile saab taotleda ühe tasuta kogumismahuti.

1-4 korteriga elamutele soovitame 80-liitrist ning 5-9 korteriga elamutele 140-liitrist kogumismahutit.

2.Taotleda saab vaid korteriühistu juhatuse liige, kellel on äriregistris õigused korteriühistut tehingute tegemisel esindada.

3.Taotleja Eesti rahvastikuregistri järgne elukoht peab olema Tallinna aadressil, kuhu kogumismahutit taotletakse.

4.Taotleja peab olema liitunud aastaringselt korraldatud jäätmeveoga ehk taotleja elukoha aadressil peab olema kehtiv segaolmejäätmete äraveo leping.

5.Taotlusi saab esitada kuni kogumismahuteid jagub. Kogumismahutite lõppemisel taotluste vastuvõtt peatatakse ning taotlused, mis on esitatud pärast kogumismahutite lõppemist, jäetakse läbi vaatamata. 

 

Projekti „Biojäätmete liigiti kogumise ja kohtkompostimise edendamine Tallinna linnas“ raames eraldati Tallinna Strateegiakeskusele Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus poolt toetus 700 tk biojäätmete kodukompostri ja 1000 140-liitrise biojäätmete kogumismahuti soetamiseks ning kompostimise koolituste läbiviimiseks. Lisaks projektile soetas linn 4000 tk 80-liitrist biojäätmete kogumismahutit. 

BIOJÄÄTMETE KODUKOMPOSTRITE TAOTLEMINE ON LÕPPENUD!

Kõik projekti raames hangitud 700 tk kodukompostrit on omale omaniku leidnud. Kompostrite jätkukampaaniat ei ole kavandatud.

Lisainfo taotletavate kogumisvahendite, projekti ja jäätmevedajate: https://www.tallinn.ee/et/keskkond/biojaatmed