Skip to content
Juurdepääsetavus
 °C

Biolagunevate jäätmete liigiti kogumine

Tallinna Strateegiakeskuse ringmajanduse osakond nõustab biojäätmete kogumise ja käitlemise küsimustes ja aitab probleemide lahendamisel jäätmete liigiti kogumise korraldamisega kodudes ja ettevõtetes.

Loe täpsemalt:

Olmejäätmete alla kuuluvad biojäätmed võib üldisemas plaanis liigitada kaheks:

  • Köögi- ja sööklajäätmed (jäätmekood 20 01 08) – kodumajapidamises, büroos, jaemüügikohas, hulgimüügiettevõttes ja toitlustusasutuses tekkinud toidu- ja köögijäätmed; toiduainetööstuses tekkinud jäätmed, mis on oma koostise ja olemuse poolest samalaadsed kodumajapidamistes tekkinud biojäätmetele;
  • Aia- ja haljastujäätmed (jäätmekood 20 02 01) – aedade ja haljasalade hooldamisel tekkinud biolagunevad jäätmed nagu rohi, lehed, peened oksad jms.

Biojäätmed tuleb muudest jäätmetest koguda eraldi!
Seda eelkõige sellepärast, et biolagunevaid jäätmeid on võimalik taaskasutada (näiteks valmistada komposti ja biogaasi).

Kodumajapidamises, kontorites ja mujal tekkinud biojäätmed tuleb mahutiga üle anda korraldatud jäätmeveo süsteemi kaudu linna poolt hanke korras määratud jäätmevedajale.

Kui plaanite hakata oma biojäätmeid kodus kompostima, nt soovite ehitada või osta kompostimisnõud, siis sobiva lahenduse leidmiseks on võimalus konsulteerida ringmajanduse osakonna spetsialistidega. Aitame teil lahendust leida ka juhul, kui otsite lähimat võimalikku biojäätmete vastuvõtupunkti või kavandate ettevõtte jäätmehooldust.

Loe kompostimise kohta rohkem Kompostiljoni kodulehelt
Vaata kompostimise õpetusvideot Youtubest

Kodumajapidamises tekkinud haljastusjäätmed, nt puulehed on võimalik üle anda piiratud kogustes linna jäätmejaamades. Asutused ja ettevõtjad peavad andma oma haljastusjäätmed vastavatele jäätmekäitlusettevõtetele.