Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Eluruumide kohandamise kulude hüvitamine

Eluruumide kohandamise kulude hüvitamine

Eluruumi kohandamise kulude hüvitamine puudega inimesele, kellel on puudest tingituna raskusi eluruumis liikumise, endaga toimetuleku või suhtlemisega. Teenuse eesmärk on inimese võimalikult iseseisev või võimalikult vähest kõrvalabi vajav turvaline toimetulek oma eluruumis, sellesse sisenemisel ja sealt väljumisel. Eluruumi kohandamise kulude hüvitamisele on õigus puudega inimestel, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Tallinna linn ja kelle kasutuses olev eluruum asub Tallinna haldusterritooriumil.

Millised kulud hüvitatakse? Tööde hulka kuuluvad näiteks vanni eemaldamine ja asendamisega dušiga, uksepakkude eemaldamine, kaldteede paigaldamine, platvormtõstukite paigaldamine jne.

Kui suures summas kulusid hüvitatakse? Tallinn hüvitab kulud kuni summas 3200 eurot. Juhul, kui kohandus läheb maksma rohkem, tuleb ülejäänud summa kliendil ise tasuda. Juhul, kui tegu on kohandusega, mille maksumus on alla 3200 euro, siis hüvitab Tallinn kulud täielikult.

Tingimused

Kulu hüvitatakse osaliselt, kui eluruumi kohandamise tulemusel:

  • paraneb taotleja iseseisev toimetulek ja tegevusvõime igapäevastes praktilistes tegevustes
  • väheneb tunduvalt taotleja vajadus kõrvalabi järele liikumisel, hügieenitoimingutes, toiduvalmistamisel, turvalisuse tagamisel ja suhtlemisel
  • kõrvalabi vajaduse rahuldamine teenuste või muu abiga ei ole otstarbekas või võimalik

Mis loetakse ja mis ei loeta eluruumi kohandamise kuludeks?

Eluruumi kohandamise kuluks loetakse eluruumi kohandamiseks vajaliku materjali ja ehitustöö kulu.

Eluruumi kohandamise kuluks ei loeta tehniliste abivahendite ostmise ja paigaldamise kulu, kui tehnilised abivahendid on võimalik osta ja paigaldada sotsiaalhoolekande seaduse alusel kehtestatud Abivahendite loetelu, abivahendite eest tasu maksmise kohustuse riigi poolt ülevõtmise otsustamise ja erandite tegemise tingimused ja kord ning abivahendi kaardi andmed lisa "Abivahendite loetelu" alusel.

Kuidas käib taotlemine?

Hüvitise saamiseks tuleb esitada taotlus elukohajärgse linnaosa sotsiaalhoolekande osakonda. Juhul, kui kohandustööd toimuvad hoone üldkasutatavates ruumides, peab taotleja esitama korteriühistu või kaasomanike nõusoleku. Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet kontrollib kohandatavat eluruumi, fikseerib situatsiooni enne kohandustegevusi. Juhul, kui on kohandus juba eelnevalt tehtud, siis tagant järele eluruumi kohandamise hüvitist ei maksta.

Kohandustööde valmimise järgselt võtab amet töö vastu. Eluruumide kohandamise tööde eest hüvitamine toimub peale töö valmimist ja vastu võtmist kuludokumentide alusel. Hüvitatakse maksimaalselt summas 3200 eurot.