Skip to content
Juurdepääsetavus
 °C

Hooldajatoetus ja hooldaja määramine

Hoolduse seadmise ja hooldaja määramisega tagatakse vaimse või kehalise puudega täisealisele inimesele tema õiguste teostamisel ja kohustuste täitmisel kohane abi, pannes hooldajaks sobivale inimesele konkreetsed ülesanded. Hooldajatoetuse maksmisega tagatakse raske või sügava puudega inimesele igapäevane kõrvalabi, juhendamine ja järelevalve, mis toetab puudega inimese iseseisvat toimetulekut. Hooldajale määratakse hooldamise ajal ka tervisekindlustus.

Kuidas toimub hooldaja määramine? Enne hooldajatoetuse määramist hindab sotsiaaltöötaja abivajava inimese hooldusvajadust hooldatava kodus. Sotsiaaltöötaja hindab täpsemalt, milles inimene abi vajab, millega ta ise toime tuleb, millised on tema kodused tingimused jms. Samuti hindab sotsiaaltöötaja potentsiaalse hooldaja sobivust selle järgi, kas ta jõuab, oskab ja soovib neid ülesandeid täita ja mida konkreetse inimese hooldamine endaga kaasa toob.

Mida tähendab hooldus? Hooldus on hooldaja igapäevane füüsiline tegevus hooldatavale kõrvalabi osutamiseks ning hooldatava juhendamine söömisel, hügieenitoimingutes, riietumisel, liikumisel või suhtlemisel; järelevalve on ohutuse tagamine inimese suhtes, kes oma tegevuse või tegevusetusega võib tekitada kahju iseenda või teiste inimeste elule, tervisele või varale.

Hooldajatoetust makstakse järgmiselt:

  • vähemalt 16-aastase raske puudega inimese hooldajale 50 eurot kuus
  • vähemalt 16-aastase sügava puudega inimese hooldajale 100 eurot kuus