Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Iseseisvasse ellu tagasi aitamine (resotsialiseerimine)

Iseseisvasse ellu tagasi aitamine (resotsialiseerimine)

Iseseisvasse ellu tagasi aitamise ehk resotsialiseerimise eesmärk on säilitada või parandada inimese või pere toimetulekuvõimet nii, et nad oleksid võimelised võimalikult iseseisvalt ühiskonnas toime tulema (sh tagama endale eluaseme ja täitma sellega kaasnevaid ülesandeid). Resotsialiseerimise käigus tagatakse inimesele majutusvõimalus, pakutakse inimesele igakülgset tuge igapäevastes tegevustes, toimetulekuoskuste parandamisel ja iseseisva toimetuleku saavutamisel.

Inimesega koos püstitatakse eesmärgid, selleks vajalikud tegevused ja ajakava nende saavutamiseks.

Teenust osutatakse:

  • varjupaigas - juhul kui inimesel puudub elukoht, tal on tervislikud erivajadused, mille tõttu ta vajab pikema aja jooksul püsivat ööpäevaringset kõrvalabi ja hooldust
  • sotsiaalmajutusüksuses - juhul kui inimesel puudub elukoht ja ta vajab iseseisva toimetulekuvõime säilitamiseks või parandamiseks juhendamist ja nõustamist
  • ühisealmus - juhul kui inimesel puudub elukoht ja ta vajab iseseisva toimetulekuvõime saavutamiseks vähesel määral juhendamist ja nõustamist

Resotsialiseerimisteenus on mitmeetapiline ja algab juba varjupaigas, kus inimesed vajavad kõige enam tuge ja juhendamist. Sealt edasi on eesmärkide täitmisel võimalik liikuda sotsiaalmajutusüksusesse, kust omakorda on eesmärkide täitmisel võimalik liikuda ühiselamusse, kus juhendamist ja nõustamist on vaja vaid vähesel määral.

Sotsiaalmajutusüksusest või ühiselamust edasi on võimalik eesmärkide täitmise ja valmisoleku korral suunduda iseseisvasse ellu (sh leitakse abiga eluase üüriturult).

Resotsialiseerimisteenuse vajadust hinnatakse rahvastikuregistri järgse linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakonnas, kuhu esitatakse ka taotlus teenuse saamiseks.

Rohkem saab resotsialiseerimisteenuse kohta lugeda Tallinna Sotsiaaltöö Keskuse lehelt.