Skip to content
Juurdepääsetavus
 °C

Käitumisraskustega laste rehabilitatsioon

10-17aastased noored, kellel on probleeme sõltuvusainete kuritarvitamise või muu end või teisi kahjustava käitumisega, saavad vajadusel tuge ööpäevaringsest sotsiaalprogrammist.

Teenusega pakutakse noorele:

 

  • individuaalset nõustamist ja psühholoogilist abi
  • motiveerimist ning toimetulekuoskuste ja enesejuhtimisoskuste õpetamist
  • suhtlemisõpetust ja abi sotsiaalse võrgustiku taastamisel või loomisel
  • sobivaid tingimusi õppimiseks ning tuge õppetöös
  • arengut toetavaid vaba aja tegevusi

Kellele?

10-17aastastele noortele, kellel on probleeme alkoholi või narkootikumide tarbimise või muu end või teisi kahjustava käitumisega ning kes vajavad intentsiivset ja ööpäevaringset tuge probleemide ületamisel ja enda tugevuste leidmisel. Noore suunab teenusele linnaosa lastekaitsetöötaja. Teenuse saamise eeldus on lapse ja lapsevanema nõusolek ning teenuse käigus toetatakse ka lapse peret.

Teenust osutatakse enamasti ühe õppeaasta jooksul. Teenus on ööpäevaringne, kuid teenuse osutamise käigus toetakse noore järk-järgulist naasmist koju, lähtudes noore paranevast võimest tulla toime ilma kahjustava käitumiseta.