Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Kinnisasjale isikliku kasutusõiguse või reaalservituudi seadmine tehnovõrgu talumiskohustuse kehtestamiseks

Kinnisasjale isikliku kasutusõiguse või reaalservituudi seadmine tehnovõrgu talumiskohustuse kehtestamiseks

Linna kinnisasjale projekteeritud tehnovõrgu (nt vee-, kanalisatsiooni-, kaugkütte-, gaasi-, elektri- või sidevõrk) ehitamiseks tuleb tehnovõrgu omanikul taotleda sellele kinnisasjale:

  •         isikliku kasutusõiguse või
  •         reaalservituudi seadmist.

Taotlus tuleb esitada pärast ehitusloa ja enne kasutusloa väljastamist.

Isikliku kasutusõiguse ja servituudi seadmise täpsed tingimused on esitatud määruses.

Linn sõlmib tehnovõrgu omanikuga:

  •         isikliku kasutusõiguse seadmise lepingu (seatakse tehnovõrgu omaniku kasuks) või
  •         servituudi seadmise lepingu kinnisasja igakordse omaniku kasuks (sõlmitakse kahe kinnisasja omaniku vahel).

Tehnovõrgu omaniku kasuks seatakse isiklik kasutusõigus linna maal kuni liitumispunktini. Kinnisasja omaniku kasuks seatakse isiklik kasutusõigus või reaalservituut liitumispunktist kuni kinnisasja piirini.