Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Koduteenus

Koduteenus

Koduteenuse eesmärgiks on tagada täisealise inimese iseseisev ja turvaline toimetulek kodustes tingimustes. Inimest abistatakse toimingutes, mida ta terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda sooritada kõrvalabita, kuid mis on vajalikud kodustes tingimustes toimetulekuks.

Koduteenus sisaldab:

  • koduabi ( näiteks eluruumide ja riiete korrastamisel, kütmisel ja toiduvalmistamisel tema eluruumis, ravimite ostmisel apteegist, toiduainete ja majapidamistarvete tellimisel e-keskkonnas);
  • isikuabi (näiteks riietumine, söömine, hooldusabivahendite kasutamine ja hügieenitoimingud);
  • abi asjaajamisel (terviseabi korraldamine, teenuse saaja juhendamine ja abistamine asjaajamisel ning saatmine tervishoiu-teenindus- ja ametiasutustes).

Psüühilise erivajadusega inimesele teenuse osutamise otsustab sotsiaaltöötaja abivajaduse hindamise alusel. Sotsiaaltöötaja konsulteerib teenuse taotleja raviarsti ja vajadusel teenuse osutajaga ning arvestab nende hinnangut koduhoolduteenuse sobivuse kohta. Koduteenust ei osutata sõltuvusprobleemidega või voodikesksetele inimestele, kes vajavad igapäevast täielikku kõrvalabi ja hooldust. Koduteenus ei sisalda koduõenduse teenust.

Koduteenuse uue omaosalustasu arvestamisel võetakse arvesse inimese sissetulek. Teenuse omaosalustasu jääb vahemikku 0–10 €/h. Kui inimese abivajaduse hindamise tulemusena on selgunud, et koduteenus on kõige asjakohasem abimeede, siis sotsiaaltöötaja hindab inimese  võimet teenuse eest tasuda.

Omaosalustasu arvestamiseks on kehtestatud neli sissetulekuvahemikku, millest sõltub koduteenuse ühe tunni maksumus inimesele. 

 Koduteenuse eest tasub inimene omaosalustasu järgmiselt: 

  • kui tema netosissetulek jääb alla 300 euro, ei rakendata omaosalustasu;
  • kui tema netosissetulek jääb vahemikku 301–450 eurot, on omaosalustasu 2 eurot tunnis;
  • kui tema netosissetulek jääb vahemikku 451–600 eurot, on omaosalustasu 4 eurot tunnis; 
  • kui tema netosissetulek jääb vahemikku 601–750 eurot, on omaosalustasu 6 eurot tunnis;
  • kui tema netosissetulek on üle 751 euro, on omaosalustasu 10 eurot tunnis.