Skip to content
Juurdepääsetavus
 °C

Lapsehoiutoetus

Lapsehoiutoetus on lapsevanematele abiks ajal, kui vanemahüvitis on lõppenud, laps ei käi veel munitsipaallasteaias ja pere kasutab lapsehoiuteenust. 

Lapsehoiutoetuse saamiseks peavad olema täidetud järgmised eeldused:

 • Lapsehoiuteenuse osutajal on tegevusluba.
 • Lapsevanema või lapse eestkostja rahvastikuregistrisse kantud elukoht on Tallinn.
 • Lapse rahvastikuregistrisse kantud elukoht on Tallinn.
 • Vanemahüvitise maksmine lapse eest on lõppenud.
 • Laps ei ole kantud ühegi munitsipaal- või eralasteaia nimekirja. 

Lapsehoiutoetus hõlmab:

 • lapsehoiuteenuse hüvitist
 • täiendavat hüvitist haridusliku erivajadusega lapse korral ning teise või enama lapse eest
 • toidukuluhüvitist

Lapsehoiuteenuse hüvitist makstakse järgmiselt:

 1. 100% hüvitise määrast (ehk 264 eurot), kui teenuse eest on kuus tasutud 396 eurot või rohkem
 2. 50% hüvitise määrast (ehk 132 eurot), kui teenuse eest on kuus tasutud 264 - 396 eurot

Kui kuus on teenuse eest tasutud summa, mis jääb alla 264 euro, siis toetust ei maksta.

Täiendavat hüvitist makstakse:

 •        munitsipaallasteaia kohatasuga võrdne summa haridusliku erivajadusega lapse vanemale, eestkostjale või hooldusperele, kui laps kasutab lapsehoiuteenust koolivälise nõustamismeeskonna soovitusel
 •           juhul, kui peres on mitu lapsehoiuteenust kasutavat last

Teise või enama lapsehoiuteenust kasutava lapse eest makstava täiendava hüvitise suurus on 88,45 € ja see lisandub senisele toetusele.

 • Kui ühe lapse puhul oleks hüvitis 264 €, siis juhul, kui tegu on pere teise või enama lasteaias või lapsehoius käiva lapsega, on toetuse suurus 264,00 € + 88,45 € = 352,45 €
 • Kui ühe lapse puhul oleks hüvitis 132 €, siis juhul, kui tegu on pere teise või enama lasteaias või lapsehoius käiva lapsega, on toetuse suurus 132,00 € + 88,45 = 220,45 €.

Lapsevanemal on õigus saada lapsehoiuteenust kasutava lapse eest täiendavat hüvitist, kui peres on mitu munitsipaal- või eralasteaias või lapsehoius käivat last.

Näide 1. Peres on 4-aastane laps A, kes käib lasteaias, ning 2-aastane laps B, kes käib lapsehoius. Lapsevanem saab lapse B jaoks täiendavat hüvitist 88,45 € kuus.
Näide 2. Peres on 4-aastane laps C, kes ei käi lasteaias ega lapsehoius, ning 2-aastane laps D, kes käib lapsehoius. Lapsevanem täiendavat hüvitist ei saa.
Näide 3. Peres on 2,5-aastane laps E ja 1,5-aastane laps F, kes käivad mõlemad lapsehoius. Lapsevanem saab lapse F jaoks täiendavat hüvitist 88,45 € kuus.

Toidukuluhüvitist makstakse:

 • alla 3-aastaste laste puhul kuni 1,8 eurot päeva kohta 
 • 3-aastase ja vanema lapse puhul kuni 2 eurot päeva kohta