Skip to content
Juurdepääsetavus
 °C

Laste turvakodu

Turvakodu on ajutine koht, kuhu võib tulla laps, kes on oma murega üksi, vajab kaitset, abi või on ohtu sattunud. Turvakodus aitavad last psühholoog, sotsiaalpedagoog ja meditsiinitöötaja.

Laps võib turvakodus viibida, kuni leitakse lahendus tema elu edasiseks korraldamiseks. Lapse elu korraldamiseks teevad koostööd turvakodu vanemsotsiaaltöötaja, vajadusel psühholoog, lapse vanemad, lapse elukohajärgse omavalituse esindaja, vajadusel lapse kooli esindaja ning Sotsiaalkindlustusameti lastekaitse üksuse peaspetsialist.

Eelkooliealiste laste aega sisustavad sotsiaalpedagoogid eakohaste mängude ja tegevustega. Lapsele tagatakse turvaline keskkond ja regulaarne soe toit. Vajaduse korral aidatakse omandada vajalikud hügieeniharjumused ja sotsiaalsed oskused. Kooliealisi lapsi abistatakse õppetöös ja luuakse soodne keskkond õpiharjumuse tekkeks.

Kui lapse pere suudab spetsialistide toel lahendada probleemid, mis takistavad last oma peres kasvamast, suunatakse laps tagasi oma perekonda. Vastupidisel juhul võidakse laps suunata asendushooldusele.